Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 125/2019 wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2019-10-11 13:54:16 dodanie dokumentu
PP.6733.7.2019 obwieszczenie o kończącym postępowaniu i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci kablowej energetycznej średniego napięcia w Kołtkach, obręb Kołtki Gmina Biały Bór na wniosek Energa-Opretor S.A. w Koszalinie Anna Majek 2019-10-11 12:20:48 edycja dokumentu
PP.6733.7.2019 obwieszczenie o kończącym postępowaniu i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci kablowej energetycznej średniego napięcia w Kołtkach, obręb Kołtki Gmina Biały Bór na wniosek Energa-Opretor S.A. w Koszalinie Anna Majek 2019-10-11 12:20:05 dodanie dokumentu
KARTA nr 1 WNIOSEK Marianna Lisiewicz 2019-10-11 07:27:41 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2019/2020" Jan Andrusieczko 2019-10-10 13:24:33 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2019/2020" Jan Andrusieczko 2019-10-10 13:23:44 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o wszęciu postępowania Marianna Lisiewicz 2019-10-10 10:10:56 dodanie dokumentu
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Marianna Lisiewicz 2019-10-10 10:09:31 dodanie dokumentu
WNIOSEK o wydanie decyzji Marianna Lisiewicz 2019-10-10 10:08:54 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Marianna Lisiewicz 2019-10-10 09:19:38 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE - korekta o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 Marianna Lisiewicz 2019-10-09 07:23:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomosci budowlanej położonej przy ul. Akacjowej w Białym Borze Aneta Kwolek - Marczewska 2019-10-08 14:40:08 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomosci budowlanej położonej przy ul. Akacjowej w Białym Borze Aneta Kwolek - Marczewska 2019-10-08 14:36:14 dodanie dokumentu
PP.6733.8.2019 obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami na działce nr 182 obr. 03 m. Biały Bór - ulica Akacjowa Anna Majek 2019-10-08 14:23:44 dodanie dokumentu
XI sesja Rady Miejskiej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2019-10-08 11:45:53 edycja dokumentu
XI sesja Rady Miejskiej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2019-10-08 11:45:31 edycja dokumentu
XI sesja Rady Miejskiej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2019-10-08 11:45:16 edycja dokumentu
XI sesja Rady Miejskiej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2019-10-08 11:45:04 edycja dokumentu
XI sesja Rady Miejskiej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2019-10-08 11:44:08 edycja dokumentu
XI sesja Rady Miejskiej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2019-10-08 11:42:51 dodanie dokumentu
PP.6720.1.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biały Bór w obrębach ewid. Biała, Biskupice, Sępolno Wielkie i Stepień. Anna Majek 2019-10-07 14:46:12 edycja dokumentu
PP.6720.1.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biały Bór w obrębach ewid. Biała, Biskupice, Sępolno Wielkie i Stepień. Anna Majek 2019-10-07 14:44:50 dodanie dokumentu
PLAKAT dotyczący spotkania informacyjnego w Białym Borze w zakresie dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, źrodła ciepła i termomodernizację budynków Marianna Lisiewicz 2019-10-07 12:01:54 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o terminach polowań zbiorowych Marianna Lisiewicz 2019-10-07 10:27:57 dodanie dokumentu
PP.6733.6.2019 obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o loklaizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na ul. Akacjowej, Lipowej obr. 03 m. Biały Bór na wniosek G. EN. GAZ ENERGIA Spółka z o.o. Anna Majek 2019-10-04 12:43:06 edycja dokumentu
PP.6733.6.2019 obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o loklaizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na ul. Akacjowej, Lipowej obr. 03 m. Biały Bór na wniosek G. EN. GAZ ENERGIA Spółka z o.o. Anna Majek 2019-10-04 12:42:50 edycja dokumentu
PP.6733.6.2019 obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o loklaizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na ul. Akacjowej, Lipowej obr. 03 m. Biały Bór na wniosek G. EN. GAZ ENERGIA Spółka z o.o. Anna Majek 2019-10-04 12:42:42 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.10.2019r. Anna Dobrzanska 2019-10-04 09:22:50 dodanie dokumentu
Rejestr interpelacji radnych Bogumiła Sztuba 2019-10-03 14:59:48 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Białym Borze Grzegorz Bernat 2019-10-03 14:51:45 edycja dokumentu
Prace Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2019-10-03 14:51:13 dodanie dokumentu
Interpelacje Z. Kwaśniewskiego Bogumiła Sztuba 2019-10-03 14:42:47 edycja dokumentu
Pomoc de minimis - tabela do wniosku Marianna Lisiewicz 2019-10-02 12:35:47 dodanie dokumentu
WNIOSEK o udzielenie pomocy Marianna Lisiewicz 2019-10-02 12:35:08 dodanie dokumentu
PISMO przewodnie ARiMR Marianna Lisiewicz 2019-10-02 12:34:30 dodanie dokumentu
Rejestr interpelacji radnych Bogumiła Sztuba 2019-10-02 12:13:54 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XI/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 września 2019r. w sprawie ustanowienia jednorazowego świadczenia dla osoby zamieszkałej na terenie gminy Biały Bór poszkodowanej w wyniku pożaru w firmie LOPAK Leopold Pączka w Szczecinku Bogumiła Sztuba 2019-10-02 12:06:04 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr XI/76/2019 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 27 września 2019r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Biały Bór dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Bogumiła Sztuba 2019-10-02 12:05:27 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XI/77/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/161/2016 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Biały Bór, przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2019-10-02 12:04:54 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr XI/80/2019 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia, tj. projektu pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2019-10-02 12:04:36 edycja dokumentu