Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PROTOKÓŁ NR XXIX/2017 Z XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 21 KWIETNIA 2017 R. Bogumiła Sztuba 2017-04-28 11:59:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2017- 2037 Bogumiła Sztuba 2017-04-28 08:20:12 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/215/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biały Bór dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Biała, Biskupice, Sępolno Wielkie i Stepień. Bogumiła Sztuba 2017-04-28 08:13:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2017- 2037 Bogumiła Sztuba 2017-04-27 13:59:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biały Bór Bogumiła Sztuba 2017-04-27 13:52:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/216/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biały Bór Bogumiła Sztuba 2017-04-27 13:40:12 dodanie dokumentu
ANALIZA systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016r. Marianna Lisiewicz 2017-04-27 13:17:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/213/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na restrukturyzację zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz częściowe pokrycie rozchodów 2017 r. Bogumiła Sztuba 2017-04-27 13:12:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXIX/211/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2017 Bogumiła Sztuba 2017-04-27 13:00:47 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Skoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze z siedzibą Biały Bór ul. Dworcowa 19 Grzegorz Bernat 2017-04-27 12:48:46 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wycinkę 3 szt. świerków przy ul. Sądowej w Białym Borze Marianna Lisiewicz 2017-04-25 11:25:07 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wycinkę 3 szt. świerków , przy ul. Sądowej Marianna Lisiewicz 2017-04-25 11:24:05 usunięcie dokument
WZÓR wniosku na wycinkę drzew Marianna Lisiewicz 2017-04-25 08:40:09 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wycinkę 3 szt. jesionów w Bielicy przy remizie i P. Winnickiej Marianna Lisiewicz 2017-04-25 08:39:20 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wycinkę 8 szt. brzozy z dróg gminnych w Grabowie Marianna Lisiewicz 2017-04-25 08:37:42 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wycinkę 1 szt. brzozy przy ul. Górnej w Białym Borze Marianna Lisiewicz 2017-04-25 08:35:55 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wycinkę 3 szt. świerków , przy ul. Sądowej Marianna Lisiewicz 2017-04-25 08:34:42 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wycinkę 1 szt. klonu (przy barze WENA) Marianna Lisiewicz 2017-04-25 08:34:02 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wycinkę 1 szt. klonu (przy barze WENA) Marianna Lisiewicz 2017-04-25 08:32:52 usunięcie dokument
ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wycinkę 1 szt. klonu (przy barze WENA) Marianna Lisiewicz 2017-04-25 08:32:23 dodanie dokumentu
PP.6733.4.2017 obwieszczenie o wszczeciu postępowania - cel publiczny- budowa slup. stacji transfor. wniosek LAFARGE , obr. Sępolno Wielkie gm. Biały Bór Anna Majek 2017-04-21 13:52:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wynikach przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2017-04-19 12:25:20 dodanie dokumentu
dane o zwolnieniach w podatku rolnym ZR-1B Marta Kleinszmid 2017-04-19 10:49:03 dodanie dokumentu
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1A Marta Kleinszmid 2017-04-19 10:48:29 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 Marta Kleinszmid 2017-04-19 10:47:59 dodanie dokumentu
dane o zwolnieniach w podatku rolnym ZR-1B Marta Kleinszmid 2017-04-19 10:47:00 dodanie dokumentu
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1A Marta Kleinszmid 2017-04-19 10:46:07 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek rolny DR-1 Marta Kleinszmid 2017-04-19 10:45:32 dodanie dokumentu
dane o zwolnieniach w podatku leśnym ZL-1B Marta Kleinszmid 2017-04-19 10:44:28 dodanie dokumentu
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1A Marta Kleinszmid 2017-04-19 10:44:08 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 Marta Kleinszmid 2017-04-19 10:43:51 dodanie dokumentu
dane o zwolnieniach w podatku leśnym ZL-1B Marta Kleinszmid 2017-04-19 10:43:07 dodanie dokumentu
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1A Marta Kleinszmid 2017-04-19 10:42:19 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek leśny DL-1 Marta Kleinszmid 2017-04-19 10:41:30 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 Marta Kleinszmid 2017-04-19 10:40:31 usunięcie dokument
Deklaracja na podatek leśny DL-1 Marta Kleinszmid 2017-04-19 10:40:18 usunięcie dokument
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 Marta Kleinszmid 2017-04-19 10:39:53 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek leśny DL-1 Marta Kleinszmid 2017-04-19 10:39:11 dodanie dokumentu
Wniosek o rejstrację pojazdu Marta Kleinszmid 2017-04-19 10:38:05 edycja dokumentu
Załącznik Dt-1/A (5) Marta Kleinszmid 2017-04-19 10:37:35 dodanie dokumentu