Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
I Wiosenna Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska Marianna Lisiewicz 2018-04-26 12:50:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Kaliska Aneta Kwolek - Marczewska 2018-04-26 09:01:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Kaliska Aneta Kwolek - Marczewska 2018-04-26 09:01:20 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Kaliska Aneta Kwolek - Marczewska 2018-04-26 09:00:51 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE o realizacji czynności w ramach projektów badawczych Marianna Lisiewicz 2018-04-26 07:05:11 dodanie dokumentu
Burze z gradem w dniu 25.04.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-04-25 14:46:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2018-04-25 14:08:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Kaliska Aneta Kwolek - Marczewska 2018-04-25 13:57:57 dodanie dokumentu
PP.6733.4.2018 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego na "Klub Seniora" na wniosek Gminy Biały Bór zlokalizowango na działce nr 190/4 obreb 04 m. Biały Bór4, Anna Majek 2018-04-24 16:05:04 dodanie dokumentu
PP.6733.3.2018 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci kablowo - napowietrznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w obrębie Sępolno Małe, Biskupice i obrębie 02 m. Biały Bór Anna Majek 2018-04-24 16:00:16 dodanie dokumentu
PP.6733.2.2018 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-modernizacjai rozbudowa sieci elektroenergetycznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w obrębie Biskupice oraz obrębie 04 i obrębie 05 m. Biały Bór Anna Majek 2018-04-24 15:53:09 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2018-04-24 13:06:54 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2018-04-24 13:06:30 dodanie dokumentu
Wyniki otwartego konkursu ofert na 2017r. Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 12:48:15 dodanie dokumentu
Wyniki otwartego konkursu ofert na 2018r. Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 12:44:33 dodanie dokumentu
Roczny Program Współpracy na 2018 rok Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 12:42:20 dodanie dokumentu
Roczny Program Współpracy na 2017 rok Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 12:11:58 dodanie dokumentu
Roczny Program Współpracy na 2017 rok Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 10:43:00 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 10:42:16 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 10:42:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 32/2018 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w roku 2018 Bożena Feculak 2018-04-24 10:09:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 31/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze ds. księgowości budżetowej oraz określenia szczególnego trybu pracy komisji Bożena Feculak 2018-04-24 10:07:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 30/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Podinspektorowi do Spraw Administracji oraz Dodatków Mieszkaniowych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych. Bożena Feculak 2018-04-24 10:06:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 29/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. Bożena Feculak 2018-04-24 10:05:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 28/2018 w sprawie sprawozdania za 2017 r. Bożena Feculak 2018-04-24 09:41:35 dodanie dokumentu
Burze w dniu 23.04.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-04-23 13:28:02 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-22 21:53:14 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-22 21:52:35 dodanie dokumentu
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Marianna Lisiewicz 2018-04-20 10:10:49 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Marianna Lisiewicz 2018-04-20 10:10:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 31/2013 w sprawie powołania komisji opiniującej odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej oraz jej umorzenia. Bożena Feculak 2018-04-17 12:04:58 edycja dokumentu
ANALIZA systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Biały Bór za 2017r. Marianna Lisiewicz 2018-04-17 06:51:50 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski - kontrola realizacji zadań nałożonych na Gminę Biały Bór ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:59:43 dodanie dokumentu
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku - sprawdzenie stanu sanitano-epidemiologicznego - przystanek dworcowy PKS Biały Bór Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:58:52 dodanie dokumentu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku - sprawdzenie dostosowania wymagań ochrony przeciwpożarowej w Budynku Urzędu Miejskiego w Białym Borze Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:58:06 dodanie dokumentu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola książki obiektu budowlanego budynku mieszkalngo wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w miejscowości Biały Dwór 12 Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:57:10 dodanie dokumentu
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku - sprawdzenie stanu sanitano-epidemiologicznego cmentarza komunalnego w Grabowie Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:56:16 dodanie dokumentu
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku - Sprawdzenie stanu sanitano-epidemiologicznego cmentarza komunalnego w Kołtkach Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:55:33 dodanie dokumentu
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku - Sprawdzenie stanu sanitano-epidemiologicznego cmentarza komunalnego w Stepieniu Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:54:43 dodanie dokumentu
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku - Sprawdzenie stanu sanitano-epidemiologicznego cmentarza komunalnego w Białej Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:53:56 dodanie dokumentu