Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PP.6733.6.2017 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny-budowa obiektów infrastruktury technicznej w celu realizacji sieci wodno - kanalizacyjnej na potrzeby uzbrojenia terenów mieszkaniowych - na wniosek PWiK Szczecinek , obr. 03 m. Biały Bór, ulica Akacjowa i Lipowa Anna Majek 2017-06-23 13:19:03 edycja dokumentu
PP.6733.6.2017 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny-budowa obiektów infrastruktury technicznej w celu realizacji sieci wodno - kanalizacyjnej na potrzeby uzbrojenia terenów mieszkaniowych - na wniosek PWiK Szczecinek , obr. 03 m. Biały Bór, ulica Akacjowa i Lipowa Anna Majek 2017-06-23 13:18:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/233/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2017- 2037 Bogumiła Sztuba 2017-06-23 11:55:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXI/232/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2017 Bogumiła Sztuba 2017-06-23 11:54:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/231/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Biały Bór za 2016 rok Bogumiła Sztuba 2017-06-23 11:53:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białego Boru absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 Bogumiła Sztuba 2017-06-23 11:52:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2016 rok Bogumiła Sztuba 2017-06-23 11:52:06 dodanie dokumentu
burze z gradem w dniach 22-23.06.2017 r. Jolanta Gregorczyk 2017-06-23 08:26:16 dodanie dokumentu
LIST Prezesa KRUS Marianna Lisiewicz 2017-06-23 07:00:09 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu śmieci - II półrocze 2017 r. Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-06-20 12:26:41 dodanie dokumentu
Nowy harmonogram wywuzu śmieci - II półrocze 2017 r. Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-06-20 12:12:00 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-06-19 23:57:49 dodanie dokumentu
ZAGROŻENIE ZATRUCIA SALMONELLĄ Marianna Lisiewicz 2017-06-19 08:24:49 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIA-REJESTRACJA sprzedaży produktów rolnych Marianna Lisiewicz 2017-06-19 08:24:11 dodanie dokumentu
WZÓR wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu Marianna Lisiewicz 2017-06-14 13:44:50 dodanie dokumentu
WZÓR wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu Marianna Lisiewicz 2017-06-14 13:44:33 usunięcie dokument
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości na terenie OW "Na plaży" Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-06-14 12:36:00 dodanie dokumentu
WZÓR wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu Marianna Lisiewicz 2017-06-14 11:51:33 dodanie dokumentu
WZÓR wniosku na wycinkę drzew Marianna Lisiewicz 2017-06-14 11:50:16 usunięcie dokument
WZÓR ZGŁOSZENIa ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW Marianna Lisiewicz 2017-06-14 11:40:55 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wycinkę drzew w Dalkowie i Grabowie Marianna Lisiewicz 2017-06-13 10:03:50 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wycinkę drzew w Dalkowie i Grabowie Marianna Lisiewicz 2017-06-13 10:03:20 usunięcie dokument
ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wycinkę drzew w Dalkowie i Grabowie Marianna Lisiewicz 2017-06-12 12:05:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o licytacji - Pacholczyk L. Magdalena Piaszczyńska 2017-06-12 09:21:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o licytacji-Kozakiewicz B. Magdalena Piaszczyńska 2017-06-12 09:21:05 dodanie dokumentu
Informacja o dokonaniu oceny formalnej Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-06-10 00:06:38 edycja dokumentu
Informacja o dokonaniu oceny formalnej Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-06-10 00:05:57 dodanie dokumentu
PP.6733.4.2017 obwieszczenie o kończacym postępowania - cel publiczny- budowa stacji transfor. wniosek LAFARGE , obr. Sępolno Wielkie gm. Biały Bór Anna Majek 2017-06-09 13:06:31 edycja dokumentu
PP.6733.4.2017 obwieszczenie o kończacym postępowania - cel publiczny- budowa stacji transfor. wniosek LAFARGE , obr. Sępolno Wielkie gm. Biały Bór Anna Majek 2017-06-09 13:06:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-06-08 22:56:10 edycja dokumentu
Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-06-08 22:52:28 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.06.2017 r. Aneta Kwolek - Marczewska 2017-06-08 10:32:11 edycja dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.06.2017 r. Aneta Kwolek - Marczewska 2017-06-08 10:31:38 usunięcie załacznika
Informacja o jakości wody na dzień 01.06.2017 r. Aneta Kwolek - Marczewska 2017-06-08 10:31:23 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.06.2017 r. Aneta Kwolek - Marczewska 2017-06-08 10:29:24 usunięcie dokument
Informacja o jakości wody na dzień 01.06.2017 r. Aneta Kwolek - Marczewska 2017-06-08 10:27:59 dodanie dokumentu
Ćwiczenie RENEGADE dotyczace zagrożenia z powietrza w dniach 6-8.06.2017 r. Jolanta Gregorczyk 2017-06-02 12:43:43 dodanie dokumentu
Wniosek o ustalenie nr porządkowego Grzegorz Bernat 2017-06-01 14:56:08 edycja dokumentu
Wniosek o ustalenie nr porządkowego Grzegorz Bernat 2017-06-01 14:55:51 usunięcie załacznika
UCHWAŁA NR XXX/228/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/213/2017 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na restrukturyzację zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz częściowe pokrycie rozchodów 2017 r. Bogumiła Sztuba 2017-06-01 12:12:12 dodanie dokumentu