Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PROTOKÓŁ NR II/2018 Z II SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 30 LISTOPADA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-12-11 10:47:25 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR II/2018 Z II SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 30 LISTOPADA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-12-11 10:45:19 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR z II/2018 z II SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 30 LISTOPADA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-12-11 10:43:57 usunięcie dokument
PROTOKÓŁ NR I/2018 Z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-12-11 10:40:42 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR I/2018 Z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-12-11 10:39:31 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR z II/2018 z II SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 30 LISTOPADA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-12-11 10:38:45 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR I/2018 Z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-12-11 10:36:55 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Wykonanie Studium wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym na rewitalizację rynku miejskiego Jan Andrusieczko 2018-12-10 16:07:24 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Wykonanie Studium wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym na rewitalizację rynku miejskiego Jan Andrusieczko 2018-12-10 14:49:56 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Bialego Boru o terminie zbiorowego polowania Marianna Lisiewicz 2018-12-10 13:37:14 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na na opracowanie planu inwestycji wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla przedsięwzięcia pn.: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z wyposażeniem dla OSP Biały Bór" Jan Andrusieczko 2018-12-07 14:23:26 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na na opracowanie planu inwestycji wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla przedsięwzięcia pn.: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z wyposażeniem dla OSP Biały Bór" Jan Andrusieczko 2018-12-07 14:14:28 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na na opracowanie planu inwestycji wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla przedsięwzięcia pn.: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z wyposażeniem dla OSP Biały Bór" Jan Andrusieczko 2018-12-07 14:10:01 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr II/11/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia inkasentów, ustalenia dla nich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków i opłat oraz wyznaczenia terminu wpłat zainkasowanych kwot Bogumiła Sztuba 2018-12-07 10:04:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Bogumiła Sztuba 2018-12-07 10:04:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Bogumiła Sztuba 2018-12-07 10:03:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok? Bogumiła Sztuba 2018-12-07 10:02:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białego Boru Bogumiła Sztuba 2018-12-07 10:01:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2018- 2036 Bogumiła Sztuba 2018-12-07 10:00:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/5/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2018 Bogumiła Sztuba 2018-12-07 09:57:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR II/4/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2018-12-07 09:56:40 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.12.2018r. Anna Dobrzanska 2018-12-07 09:56:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR II/3/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2018-12-07 09:56:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR II/2/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2018-12-07 09:55:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR I/1 /2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2018-12-07 09:53:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR I/1 /2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2018-12-07 09:46:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR I/1 /2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2018-12-07 09:43:16 usunięcie dokument
Burmistrz Białego Boru ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Samochodu osobowego marki Peugeot Partner Tepee - samochód uszkodzony po kolizji Grzegorz Bernat 2018-12-06 13:46:49 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na na opracowanie planu inwestycji wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla przedsięwzięcia pn.: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z wyposażeniem dla OSP Biały Bór" Jan Andrusieczko 2018-12-05 15:06:03 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o dodatkowym terminie polowania zbiorowego Marianna Lisiewicz 2018-12-05 09:00:46 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Biały Bór w roku szkolnym 2018/2019 (II półrocze) i 2019/2020 Jan Andrusieczko 2018-12-04 20:46:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 116/2018 wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2018-12-04 14:23:41 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 116/2018 wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2018-12-04 14:17:17 dodanie dokumentu
INFORMACE ogólne o wilku Marianna Lisiewicz 2018-12-04 08:02:38 dodanie dokumentu
PROCEDURA postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk Marianna Lisiewicz 2018-12-04 08:02:10 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE szkody wyrządzonej przez wilka Marianna Lisiewicz 2018-12-04 08:01:19 dodanie dokumentu
ASPEKTY prawne ochrony wilka Marianna Lisiewicz 2018-12-04 08:00:23 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Samochodu osobowego marki Peugeot Partner Tepee - samochód uszkodzony po kolizji Grzegorz Bernat 2018-12-04 07:58:40 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Samochodu osobowego marki Peugeot Partner Tepee - samochód uszkodzony po kolizji Grzegorz Bernat 2018-12-04 07:58:27 usunięcie załacznika
Burmistrz Białego Boru ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Samochodu ciężarowego marki Citroen Berlingo Grzegorz Bernat 2018-12-04 07:56:58 edycja dokumentu