Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: Serwis systemów podczyszczania wód opadowych i roztopowych Jan Andrusieczko 2018-08-16 12:48:56 edycja dokumentu
PP.6733.8.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej kablowej 0,4 kV na terenie działek w miesjcowości Cybulin, obreb Sępolno Wielkie, Gmina Biały Bór na wnosek ENERGA-OPERATOR SA Anna Majek 2018-08-13 16:11:24 edycja dokumentu
PP.6733.8.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej kablowej 0,4 kV na terenie działek w miesjcowości Cybulin, obreb Sępolno Wielkie, Gmina Biały Bór na wnosek ENERGA-OPERATOR SA Anna Majek 2018-08-13 16:11:03 dodanie dokumentu
DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE 2018 Marianna Lisiewicz 2018-08-13 07:28:03 dodanie dokumentu
PP.6733.10.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej SN-15 KV w zamian istniejącej sieci napowietrznej na terenie działek położonych w obrębie Bielica, gm. Biały Bór na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Anna Majek 2018-08-10 13:53:46 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wynikach przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2018-08-10 13:11:40 dodanie dokumentu
PP.6733.10.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej SN-15 KV w zamian istniejącej sieci napowietrznej na terenie działek położonych w obrębie Bielica, gm. Biały Bór na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Anna Majek 2018-08-10 13:10:39 edycja dokumentu
PP.6733.10.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej SN-15 KV w zamian istniejącej sieci napowietrznej na terenie działek położonych w obrębie Bielica, gm. Biały Bór na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Anna Majek 2018-08-10 13:09:18 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.08.2018r Anna Dobrzanska 2018-08-10 11:33:31 dodanie dokumentu
ZODR BARZKOWICE - zaproszenie do udziału w targach "Agro-Pomerania" Marianna Lisiewicz 2018-08-10 07:21:01 dodanie dokumentu
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na zadanie pn. Ubezpieczenie mienia miny Biały Bór Jan Andrusieczko 2018-08-09 15:19:18 dodanie dokumentu
burze z gradem w dniach 9-10.08.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-08-09 15:14:14 dodanie dokumentu
Plan postępowań na 2018 rok Jan Andrusieczko 2018-08-09 12:26:45 edycja dokumentu
Burze z gradem w dniach 08-09.08.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-08-09 07:28:32 dodanie dokumentu
PP.6733.6.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie odmowy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce 509/1 obręb Sępolno Wielkie, Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-08-08 13:00:15 edycja dokumentu
PP.6733.6.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie odmowy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce 509/1 obręb Sępolno Wielkie, Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-08-08 12:58:14 dodanie dokumentu
PP.6733.7.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Gdańsk- budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV na działkach połozonych w obrębie Bielica i Dyminek Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-08-08 12:41:51 edycja dokumentu
PP.6733.7.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Gdańsk- budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV na działkach połozonych w obrębie Bielica i Dyminek Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-08-08 12:41:20 edycja dokumentu
PP.6733.7.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Gdańsk- budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV na działkach połozonych w obrębie Bielica i Dyminek Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-08-08 12:40:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Magdalena Piaszczyńska 2018-08-08 08:23:30 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I - roboty budowlane Jan Andrusieczko 2018-08-07 13:34:43 dodanie dokumentu
Orzeczenie z dnia 06 lipca 2018r. o przydatności wody do kąpieli Marianna Lisiewicz 2018-08-07 10:08:39 dodanie dokumentu
Orzeczenie z dnia25 lipca 2018r. o przydatności wody do kąpieli Marianna Lisiewicz 2018-08-07 10:06:27 dodanie dokumentu
Orzeczenie z dnia 22 czerwca 2018r. o przydatności wody do kąpieli Marianna Lisiewicz 2018-08-07 10:04:47 dodanie dokumentu
Upały od 07.08.2018 r. do 09.08.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-08-07 09:23:54 dodanie dokumentu
Zachowanie szczególnej ostrożności przy pracach polowych wysokim sprzętem w sasiedztwie linii enegretycznych Marianna Lisiewicz 2018-08-07 07:38:35 dodanie dokumentu
PLAKAT promujący XXXI Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania 2018 Marianna Lisiewicz 2018-08-07 07:30:26 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Usługa projektowa - adaptacja budynku gastronomicznego na mieszkalny Jan Andrusieczko 2018-08-06 16:32:30 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I Jan Andrusieczko 2018-08-06 14:26:19 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze Jan Andrusieczko 2018-08-06 14:24:29 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: Serwis systemów podczyszczania wód opadowych i roztopowych Jan Andrusieczko 2018-08-06 14:18:21 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wynikach przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2018-08-06 11:29:09 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku Grabowo 25 Jan Andrusieczko 2018-08-02 13:30:38 dodanie dokumentu
Burze z gradem w dniach 01-02.08.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-08-02 08:08:22 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień Jan Andrusieczko 2018-07-30 16:03:54 edycja dokumentu
Upały od 26 lipca 2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-07-30 13:15:10 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie o zagrożeniu przy prowadzeniu prac polowych Jolanta Gregorczyk 2018-07-26 10:31:45 dodanie dokumentu
Trening uruchamiania syren alarmowych w dniu 01 sierpnia 2018 r Jolanta Gregorczyk 2018-07-25 12:58:45 dodanie dokumentu
Lisiewicz Marianna Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-07-25 12:04:36 edycja dokumentu
Sadlak Bożena Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-07-25 12:04:07 edycja dokumentu