Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
POSTANOWIENIE o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak PP.6733.2.2020 nr 2/2020 z dnia 17.06.2020 r. wydanej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej na działkach nr: 59/1, 59/2, 33/1, 73/3, 72/3, 72/4, 71/4 obręb 0003 w Białym Borze Anna Majek 2020-07-10 14:10:17 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 10.07.2020 Jolanta Gregorczyk 2020-07-10 13:53:28 dodanie dokumentu
DECYZJA dla mToilet zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Marianna Lisiewicz 2020-07-09 13:19:44 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Marianna Lisiewicz 2020-07-09 11:31:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Marianna Lisiewicz 2020-07-09 10:56:10 dodanie dokumentu
Planowane terminy sesji Rady Miejskiej w Białym Borze w 2020 roku Bogumiła Sztuba 2020-07-08 13:06:28 edycja dokumentu
Planowane terminy sesji Rady Miejskiej w Białym Borze w 2020 roku Bogumiła Sztuba 2020-07-08 13:05:58 edycja dokumentu
Prognoza meteorologiczna 07.07.2020-10.07.2020 Jolanta Gregorczyk 2020-07-07 19:29:57 edycja dokumentu
Prognoza meteorologiczna 07.07.2020-10.07.2020 Jolanta Gregorczyk 2020-07-07 19:29:37 edycja dokumentu
Prognoza meteorologiczna 07.07.2020-10.07.2020 Jolanta Gregorczyk 2020-07-07 07:35:57 dodanie dokumentu
Zmiana do ogłoszenia oraz wydłużenie terminu naboru Bożena Pankiewicz-Ginda 2020-07-06 14:01:14 edycja dokumentu
Zmiana do ogłoszenia oraz wydłużenie terminu naboru Bożena Pankiewicz-Ginda 2020-07-06 14:00:32 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.07.2020r Anna Dobrzanska 2020-07-06 13:05:13 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 06.07.2020 Jolanta Gregorczyk 2020-07-06 12:09:45 edycja dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 06.07.2020 Jolanta Gregorczyk 2020-07-06 12:09:24 usunięcie załacznika
Ostrzeżenie meteorologiczne 06.07.2020 Jolanta Gregorczyk 2020-07-06 12:01:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/135/2020 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie przystąpienia gminy Biały Bór do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945. Bogumiła Sztuba 2020-07-03 12:27:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/134/2020 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2020-07-03 12:26:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/133/2020 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Biały Bór. Bogumiła Sztuba 2020-07-03 12:25:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/132/2020 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków okresowego i celowego Bogumiła Sztuba 2020-07-03 12:25:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/131/2020 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy Bogumiła Sztuba 2020-07-03 12:21:48 dodanie dokumentu
XVIII/130/2020 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2020-07-03 12:20:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/129/2020 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Biały Bór na lata 2020- 2036 Bogumiła Sztuba 2020-07-03 12:19:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania znak sprawy PA.VII.6733.5.2020 dot. budowy sieci kablowej SN - 15kV, przebudowie oraz budowie sieci napowietrznej SN - 15 kV, budowa stacji kotenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4 kV, złączy kablowych SN-15 kV, przebudowa oraz budowa sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV, budowa stacji transformatorowych słupowych SN/nn 15/0,4 Kv w obrębie ewidencyjnym Drzewiany, gmina Bobolice, obrębie Gołogóra gmina Polanów oraz w obrębie Sępolno Wielkie gmina Biały Bór ( na mocy zawartego porozumienia z dnia 15.05.2020 r. z Burmistrzem Białego Boru) Anna Majek 2020-07-03 12:16:40 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania znak sprawy PA.VII.6733.5.2020 dot. budowy sieci kablowej SN - 15kV, przebudowie oraz budowie sieci napowietrznej SN - 15 kV, budowa stacji kotenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4 kV, złączy kablowych SN-15 kV, przebudowa oraz budowa sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV, budowa stacji transformatorowych słupowych SN/nn 15/0,4 Kv w obrębie ewidencyjnym Drzewiany, gmina Bobolice, obrębie Gołogóra gmina Polanów oraz w obrębie Sępolno Wielkie gmina Biały Bór ( na mocy zawartego porozumienia z dnia 15.05.2020 r. z Burmistrzem Białego Boru) Anna Majek 2020-07-03 12:14:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XVIII/128/2020 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2020 Bogumiła Sztuba 2020-07-03 12:09:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 55/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Białym Borze pn. Moje boisko - "Orlik 2012" Bożena Feculak 2020-07-03 12:03:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 54/2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu systemu kontroli projektu "wymiana starych urządzeń grzewczych Bożena Feculak 2020-07-03 12:02:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie 53/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego Bożena Feculak 2020-07-03 12:01:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 52/2020 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w roku 2020 Bożena Feculak 2020-07-03 12:00:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 51/2020 w zmiany Zarządzenia Nr 128/2014 Burmistrza Białego Boru z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Biały Bór oraz w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na dz. nr 226 obręb Biała. Bożena Feculak 2020-07-03 11:59:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 50/2020 w sprawie wznowienia spotkań członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białym Borze oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2020-07-03 11:57:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 49/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok Bożena Feculak 2020-07-03 11:56:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 48/2020 W sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2020-07-03 11:56:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 47/2020 w sprawie wycofania Zarządzenia Nr 31/2020 Bożena Feculak 2020-07-03 11:55:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 46/2020 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu nieruchomości będących własnością Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2020-07-03 11:54:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 45/2020 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej na utworzenie placówki wsparcia dziennego Bożena Feculak 2020-07-03 11:49:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 44/2020 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na wykonanie wniosku aplikacyjnego i dokumentacji termomodernizacji budynku ZS nr1 Bożena Feculak 2020-07-03 11:48:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 43/2020 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2020 Bożena Feculak 2020-07-03 11:47:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 42/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór" Bożena Feculak 2020-07-03 11:46:27 dodanie dokumentu