Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie Rb-Z za II kw. 2017r. Beata Olszewska 2017-08-23 11:16:18 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za II kw. 2017r. Beata Olszewska 2017-08-23 11:15:52 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-N za II kw. 2017r. Beata Olszewska 2017-08-23 11:15:24 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28 za II kw. 2017r. Beata Olszewska 2017-08-23 11:14:53 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27 za II kw. 2017r. Beata Olszewska 2017-08-23 11:14:12 dodanie dokumentu
DRUK wniosku o szacowanie szkód w rolnictwie Marianna Lisiewicz 2017-08-23 09:24:46 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Batruch Jan Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-08-23 08:09:41 edycja dokumentu
Informacja dla osób poszkodowanych anomaliami pogodowymi Jolanta Gregorczyk 2017-08-22 14:49:25 dodanie dokumentu
ogłoszenie o II przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2017-08-22 13:10:09 dodanie dokumentu
PISMO Prezesa KRUS dot. dożynek - święta plonów Marianna Lisiewicz 2017-08-22 10:35:09 dodanie dokumentu
PISMO Prezesa KRUS dot. pomocy z uwagi na wystąpienie wichur i nawałnic Marianna Lisiewicz 2017-08-22 10:32:54 dodanie dokumentu
REGULAMIN konkursu Marianna Lisiewicz 2017-08-22 10:20:10 dodanie dokumentu
KARTA ucestnictwa w konkursie Marianna Lisiewicz 2017-08-22 10:19:42 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE na dożynki Marianna Lisiewicz 2017-08-22 10:19:09 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-08-22 08:26:01 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-08-22 08:25:36 dodanie dokumentu
INFORMACJA Dyrektora ZZMiUW w Szczecinie o przystąpieniu do realizacji prac konserwacyjnych na obiektach wodnych Marianna Lisiewicz 2017-08-21 15:13:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku - Brzeźnicka 23 Jan Andrusieczko 2017-08-21 13:18:59 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku - Brzeźnicka 23 Jan Andrusieczko 2017-08-21 12:51:34 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku - Brzeźnicka 23 Jan Andrusieczko 2017-08-21 12:51:00 dodanie dokumentu
PP.6733.8.2017 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa obiektów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na wniosek ENERGA OPERATOR , zlokalizowanej w granicach działek nr 171/1; 294; 286/1; 95/7; 138 w obrębie Sępolno Wielkie, gm. Biały Bór Anna Majek 2017-08-18 13:45:16 edycja dokumentu
PP.6733.8.2017 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa obiektów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na wniosek ENERGA OPERATOR , zlokalizowanej w granicach działek nr 171/1; 294; 286/1; 95/7; 138 w obrębie Sępolno Wielkie, gm. Biały Bór Anna Majek 2017-08-18 13:43:09 dodanie dokumentu
Burze z gradem w dniach 18-19.08.2017 r. Jolanta Gregorczyk 2017-08-18 11:44:57 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Marianna Lisiewicz 2017-08-18 11:36:38 dodanie dokumentu
Pismo ZODR w Barzkowicach Marianna Lisiewicz 2017-08-18 11:35:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika MGOPS Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-08-16 22:56:56 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko Kierownika MGOPS Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-08-16 22:55:26 usunięcie dokument
ogłoszenie o IV przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2017-08-14 13:58:14 edycja dokumentu
ogłoszenie o IV przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2017-08-14 13:57:31 usunięcie załacznika
ogłoszenie o IV przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2017-08-14 13:45:58 dodanie dokumentu
KMAPANIA informacyjna dotycząca aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju. KONSULTACJE społeczne projektu Planu przeciwdzialania skutkom suszy w regionie wodnym Warty. Marianna Lisiewicz 2017-08-09 10:18:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 65/2017 z dnia 07.08.2017 r. wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2017-08-08 09:57:51 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.08.2017 r. Aneta Kwolek - Marczewska 2017-08-07 11:53:34 edycja dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.08.2017 r. Aneta Kwolek - Marczewska 2017-08-07 11:53:03 dodanie dokumentu
FORMULARZ zglaszania uwag i wniosków Marianna Lisiewicz 2017-08-04 07:05:57 dodanie dokumentu
FORMULARZ zgłoszenia Marianna Lisiewicz 2017-08-04 07:05:26 dodanie dokumentu
AGENDA sopotkania Marianna Lisiewicz 2017-08-04 07:05:00 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE Marianna Lisiewicz 2017-08-04 07:04:40 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Marianna Lisiewicz 2017-08-04 07:04:04 dodanie dokumentu
Burze z gradem w dniach 01-02.08.2017 r. Jolanta Gregorczyk 2017-08-02 12:45:11 dodanie dokumentu