Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXXII/235/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego "Moje boisko Orlik" w Białym Borze. Bogumiła Sztuba 2017-10-23 08:59:45 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Biały Bór" Bogumiła Sztuba 2017-10-23 08:59:14 edycja dokumentu
TERMINARZ polowań zbiorowych KŁ " PONOWA" w Szczecinku Marianna Lisiewicz 2017-10-23 07:30:27 dodanie dokumentu
TERMINY polowań zbiorowych KŁ "DZIK" w Miastku Marianna Lisiewicz 2017-10-20 09:18:58 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 Z XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 R. Grzegorz Bernat 2017-10-19 09:17:23 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór na lata 2017- 2023" z dnia 12.09.2017 r Grzegorz Bernat 2017-10-19 09:11:16 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 Z XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 R. Bogumiła Sztuba 2017-10-19 08:45:09 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: Usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie gminy Biały Bór Jan Andrusieczko 2017-10-18 14:39:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2017/2018" Jan Andrusieczko 2017-10-18 11:10:58 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2017/2018" Jan Andrusieczko 2017-10-18 11:10:45 usunięcie załacznika
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2017/2018" Jan Andrusieczko 2017-10-18 11:09:33 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2017/2018" Jan Andrusieczko 2017-10-18 11:09:04 dodanie dokumentu
FORMY pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych spowodowanych deszczem nawalnym oraz gwałtownym gradobiciem Marianna Lisiewicz 2017-10-12 07:48:51 dodanie dokumentu
TERMINARZ polowan zbiorowych KŁ "PONOWA" w Szczecinku Marianna Lisiewicz 2017-10-12 07:22:50 dodanie dokumentu
Termin polowania zbiorowego KŁ "ORZEŁ" Koszalin Marianna Lisiewicz 2017-10-12 07:22:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika MGOPS - nabór 3 Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-10-11 12:25:17 usunięcie dokument
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika MGOPS - nabór 3 Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-10-11 12:23:23 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na "Wykonywanie usług związanych z wyceną nieruchomosci i inwentaryzacją obiektów budowlanych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2017" Jan Andrusieczko 2017-10-11 07:40:02 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Biały Bór Jan Andrusieczko 2017-10-11 07:29:41 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór na lata 2017- 2023" z dnia 12.09.2017 r Grzegorz Bernat 2017-10-09 13:22:00 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór na lata 2017- 2023" z dnia 12.09.2017 r Grzegorz Bernat 2017-10-09 13:21:19 usunięcie dokument
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór na lata 2017- 2023" z dnia 12.09.2017 r Grzegorz Bernat 2017-10-09 13:21:06 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór na lata 2017- 2023" z dnia 12.09.2017 r Grzegorz Bernat 2017-10-09 13:20:59 usunięcie załacznika
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór na lata 2017- 2023" z dnia 12.09.2017 r Grzegorz Bernat 2017-10-09 13:20:42 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór na lata 2017- 2023" z dnia 12.09.2017 r Grzegorz Bernat 2017-10-09 13:18:02 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.10.2017r Anna Dobrzanska 2017-10-06 08:25:06 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.10.2017r Anna Dobrzanska 2017-10-06 08:24:27 usunięcie dokument
Informacja o jakości wody na dzień 01.10.2017r Anna Dobrzanska 2017-10-06 08:20:27 dodanie dokumentu
Silny Wiatr 2 stopień zagrożenia na terenie województwa zachodniopomorskiego Jolanta Gregorczyk 2017-10-05 09:51:56 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia ofert "Utworzenie zintegrowanych stref rekreacji i informacji szansą na integrację i aktywizację mieszkańców LGD" Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-10-05 09:06:20 dodanie dokumentu
KALENDARZ polowań KŁ "ODYNIEC-DARŁOWO" w sezonie łowieckim 2017-2018 Marianna Lisiewicz 2017-10-04 08:11:07 dodanie dokumentu
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Magdalena Rajnert 2017-10-03 08:24:41 edycja dokumentu
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Magdalena Rajnert 2017-10-03 08:24:07 edycja dokumentu
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Magdalena Rajnert 2017-10-03 08:20:06 dodanie dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Magdalena Rajnert 2017-10-03 08:12:05 usunięcie dokument
Plan zamówień publicznych na 2017 rok Jan Andrusieczko 2017-10-03 07:34:57 usunięcie dokument
UCHWAŁA NR XXXII/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Biały Bór" Grzegorz Bernat 2017-10-02 15:38:43 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Białym Borze na II półrocze 2017 r. Bogumiła Sztuba 2017-10-02 14:05:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Biały Bór" Bogumiła Sztuba 2017-10-02 14:02:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII/235/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego "Moje boisko Orlik" w Białym Borze. Bogumiła Sztuba 2017-10-02 14:01:47 dodanie dokumentu