POSTANOWIENIE o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko