UCHWAŁA Nr XXXVIII/279/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Biały Bór dla publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego