Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 129/2018 w sprawie polityki rachunkowości projektu Ja w internecie 2019-11-27 11:20:52
dokument Zarządzenie nr 128/2018 w sprawie upoważnienia Dyrektorów/ Kierowników jednostek budżetowych Gminy Biały Bór do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2019 2019-11-27 11:20:04
dokument Zarządzenie nr 127/2018 w sprawie zatwierdzenia polityki ochrony danych osobowych 2019-01-24 13:44:30
dokument Zarządzenie nr 126/2018 w sprawie Regulaminu Klubu Seniora 2019-01-24 13:43:44
dokument Zarządzenie nr 125/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białym Borze 2019-01-24 13:42:53
dokument Zarządzenie nr 124/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2018 rok 2019-01-24 13:42:19
dokument Zarządzenie nr 123/2018 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów 2019-01-24 13:41:13
dokument Zarządzenie nr 122/2018 w sprawie powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na remont dachu - budynek Grabowo 25 2019-01-24 13:40:28
dokument Zarządzenie nr 121/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2018 rok 2019-01-24 13:39:39
dokument Zarządzenie nr 120/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór na 2019 rok 2019-01-24 13:37:01
dokument Zarządzenie nr 119/2018 w sprawie powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na usługi dowozu uczniów do szkół 2019-01-24 13:35:17
dokument Zarządzenie nr 118/2018 w sprawie powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na sprzedaż samochodów 2019-01-24 13:34:05
dokument Zarządzenie nr 117/2018 w sprawie powołania Młodzieżowego Zespołu Doradczego Burmistrza Białego Boru 2018-12-14 12:42:42
dokument Zarządzenie nr 116/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości obręb 03 m. Biały Bór 2018-12-14 12:41:35
dokument Zarządzenie 115/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-12-14 12:40:26
dokument Zarządzenie nr 114/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia instruktorów na szkolenia realizowane w ramach projektu ?Ja w internecie?. 2018-12-14 12:39:24
dokument Zarządzenie nr 113/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości i publikacji wykazu 2018-12-14 12:38:54
dokument Zarządzenie nr 112/2018 w sprawie powołania komisji do otwarcia ofert 2018-12-14 12:36:00
dokument Zarządzenie nr 111/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019" 2018-12-14 12:34:50
dokument Zarządzenie nr 110/2018 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na usługi odśnieżania 2018-12-14 12:33:52
dokument Zarządzenie nr 109/2018 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na usługę przeglądu obiektów 2018-12-14 12:32:39
dokument Zarządzenie nr 108/2018 w sprawie powołania komisji 2018-12-14 12:31:18
dokument Zarządzenie nr 107/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze ds. księgowości budżetowej oraz określenia szczególnego trybu pracy komisji 2018-12-14 12:29:57
dokument Zarządzenie nr 106/2018 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2019 rok i Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036 2018-12-14 12:18:08
dokument Zarządzenie nr 105/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie ?Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze? 2018-11-22 14:57:14
dokument Zarządzenie nr 104/2018 w sprawie bezprzetargowego przekazania pomieszczeń w nieruchomości przy ul Słupskiej 6 w Białym Borze 2018-11-22 14:55:11
dokument Zarządzenie nr 103/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2018 2018-11-22 14:53:54
dokument Zarządzenie nr 102/2018 W sprawie sprzedaży działki nr 277/2 2018-11-22 14:52:41
dokument Zarządzenie nr 101/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Roczny program współpracy gminy Biały Bór z organizacjami NGO na 2019rok". 2018-11-22 14:51:37
dokument Zarządzenie nr 100/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu przyjęcia projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biały Bór na lata 2019 - 2021 2018-11-22 14:49:37
dokument Zarządzenie nr 99/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2019r.? 2018-11-22 14:48:25
dokument Zarządzenie nr 98/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-11-22 14:47:04
dokument Zarządzenie nr 97/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2018 rok 2018-11-22 14:45:39
dokument Zarządzenie nr 96/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki 2/5 obręb Bielica oraz 250/2 obręb Kaliska będących własnością Gminy Biały Bór na rzecz Energa operator S.A z siedzibą w Gdańsku oddział w Koszalinie. 2018-11-22 14:44:30
dokument Zarządzenie nr 95/2018 w sprawie Powołania komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na utworzenie klubu seniora 2018-11-22 14:43:19
dokument Zarządzenie nr 94/2018 w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 2018-11-22 14:42:01
dokument Zarządzenie nr 93/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-11-22 14:40:49
dokument Zarządzenie nr 92/2018 w sprawie komisji przetargowej 2018-11-22 14:39:29
dokument Zarządzenie nr 91/2018 w sprawie zaleceń RIO 2018-11-22 14:38:13
dokument Zarządzenie nr 90/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-11-22 14:36:16
dokument Zarządzenie nr 89/2018 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na dostawę sprzętu dla OSP 2018-11-22 14:34:50
dokument Zarządzenie nr 88/2018 w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Biały Bór na lata 2019-2025 2018-11-22 14:33:23
dokument Zarządzenie nr 87/2018 w sprawie wytycznych do budżetu na 2019 rok 2018-11-22 14:31:50
dokument Zarządzenie nr 86/2018 w sprawie centralizacji podatku VAT 2018-11-22 14:29:46
dokument Zarządzenie nr 85/2018 w sprawie centralizacji podatku VAT 2018-11-22 14:28:56
dokument Zarządzenie nr 84/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-11-22 14:27:41
dokument Zarządzenie nr 83/2018 w sprawie zmiany polityki rachunkowości na 2018 2018-11-22 14:26:57
dokument Zarządzenie nr 82/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2018 rok 2018-11-22 14:00:46
dokument Zarządzenie nr 81/2018 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na przebudowę parku miejskiego. 2018-11-22 13:59:05
dokument Zarządzenie nr 80/218 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 2018-11-22 13:57:49
dokument Zarządzenie nr 79/2018 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Biały Bór miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 2018-11-22 13:56:49
dokument Zarządzenie nr 78/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2018-08-27 15:33:24
dokument Zarządzenie nr 77/2018 w sprawie powołania komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na usługi Ubezpieczeniowe 2018-08-27 15:32:23
dokument Zarządzenie nr 76/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Drzonowie 2018-08-27 15:31:32
dokument Zarządzenie nr75/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-08-27 15:30:37
dokument Zarządzenie nr 74/2018 w sprawie planowania, organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Gminy Biały Bór 2018-08-27 15:24:48
dokument Zarządzenie nr 73/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gmina na 2018 rok 2018-08-27 15:24:08
dokument Zarządzenie nr 72/2018 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na serwis separatorów 2018-08-27 15:22:05
dokument Zarządzenie nr 71/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-08-17 11:17:09
dokument Zarządzenie nr 70/2018 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na usługę projektową 2018-08-17 11:16:15
dokument Zarządzenie nr 69/2018 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na nadzór inwestorski przy przebudowie drogi w Stepieniu 2018-08-17 11:15:03
dokument Zarządzenie nr 68/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania informacji 2018-08-17 11:13:45
dokument Zarządzenie nr 67/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania informacji 2018-08-17 11:12:27
dokument Zarządzenie nr 66/2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własnością Gminy Biały Bór. 2018-08-17 11:10:35
dokument Zarządzenie nr 65/2018 W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-08-17 11:08:48
dokument Zarządzenie nr 64/2018 W sprawie przeprowadzenia konsultacji z Jednostkami pomocniczymi gminy, o których mowa w art. 12 pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 2018-08-17 11:06:42
dokument Zarządzenie nr 63/2018 W sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2018 2018-08-17 11:05:43
dokument Zarządzenie nr 62/2018 w sprawie zaleceń pokontrolnych Wojewody Zachodniopomorskiego 2018-08-17 11:03:26
dokument Zarządzenie nr 61/2018 w sprawie podzielonej płatności 2018-08-17 11:01:59
dokument Zarządzenie nr 60/2018 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Powiatu Szczecineckiego na mienie Gminy Biały Bór działki nr 167/4 obręb Kaliska 2018-07-02 14:20:25
dokument Zarządzenie nr 59/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej 2018-07-02 14:19:19
dokument Zarządzenie nr 58/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Biały Bór nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa 2018-07-02 14:17:54
dokument Zarządzenie nr 57/2018 w sprawie zamiany nieruchomości 2018-07-02 14:16:37
dokument Zarządzenie nr 56/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie z siedzibą w 78-421 Drzonowo 49A. 2018-07-02 14:14:29
dokument Zarządzenie nr 55/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2018 rok 2018-07-02 11:50:21
dokument Zarządzenie nr 54/2018 w sprawie powołania komisji kasacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących własnością Gminy Biały Bór 2018-07-02 11:49:11
dokument Zarządzenie nr 53/2018 w sprawie powierzenia stanowiska Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białym Borze 2018-07-02 11:47:41
dokument Zarządzenie nr 52/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych 2018-06-19 10:13:51
dokument Zarządzenie nr 51/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych 2018-06-19 10:12:32
dokument Zarządzenie nr 50/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2018-06-19 10:11:30
dokument Zarządzenie nr 49/2018 W sprawie dzierżawy kotłowni osiedlowej 2018-06-19 10:01:21
dokument Zarządzenie nr 48/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie. 2018-06-19 10:00:41
dokument Zarządzenie nr 47/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Białego Boru dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Biały Bór oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Edukacji Kultury i Aktywizacji (DEKA). 2018-06-19 09:59:48
dokument Zarządzenie nr 46/2018 w sprawie Sprzedaż ciągnika rolniczego marki URSUS C-360-3P 2018-06-19 09:58:52
dokument Zarządzenie nr 45/2018 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na usługi pocztowe 2018-06-19 09:57:56
dokument Zarządzenie nr 44/2018 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na przebudowę parku 2018-06-19 09:57:03
dokument Zarządzenie nr 43/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2018 2018-06-19 09:56:01
dokument Zarządzenie nr 42/2018 W sprawie powołania Komisji przetargowej 2018-06-19 09:47:39
dokument Zarządzenie nr 41/2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór 2018-06-19 09:47:03
dokument Zarządzenie nr 40/2018 W sprawie ustalenia służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego. 2018-06-19 09:44:22
dokument Zarządzenie nr 39/2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie, 78-421 Drzonowo 48A. 2018-06-19 09:31:49
dokument Zarządzenie nr 38/2018 W sprawie sprzedaży dz. nr 40/34 obręb 03m. Biały Bór 2018-06-19 09:27:53
dokument Zarządzenie nr 37/2018 w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Biały Bór oraz powołania komisji d.s przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka. 2018-06-19 09:24:27
dokument Zarządzenie nr 36/2018 w sprawie przeznaczenia do użytkowania nieruchomości komunalnych 2018-06-19 09:23:37
dokument Zarządzenie nr 35/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-06-19 09:22:51
dokument Zarządzenie nr 34/2018 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na wybór dostawcy energii elektrycznej 2018-06-19 09:20:34
dokument Zarządzenie nr 33/2018 w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie 2018-06-19 09:19:11
dokument Zarządzenie nr 32/2018 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w roku 2018 2018-04-24 10:09:25
dokument Zarządzenie nr 31/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze ds. księgowości budżetowej oraz określenia szczególnego trybu pracy komisji 2018-04-24 10:07:14
dokument Zarządzenie nr 30/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Podinspektorowi do Spraw Administracji oraz Dodatków Mieszkaniowych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych. 2018-04-24 10:06:17
dokument Zarządzenie nr 29/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. 2018-04-24 10:05:14
dokument Zarządzenie nr 28/2018 w sprawie sprawozdania za 2017 r. 2018-04-24 09:41:35
dokument Zarządzenie nr 27/2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych 2018-03-27 11:58:35
dokument Zarządzenie nr 26/2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór 2018-03-27 11:57:14
dokument Zarządzenie nr 25/2018 w sprawie klasyfikowania informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2018-03-27 11:55:54
dokument Zarządzenie nr 24/2018 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na usługi kominiarskie w 2018 r. 2018-03-27 11:50:26
dokument Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie Plan dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UM Biały Bór 2018-03-27 11:49:12
dokument Zarządzenie nr 22/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Biały Bór 2018-03-27 11:48:12
dokument Zarządzenie nr 21/2018 W sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór 2018-02-23 11:57:30
dokument Zarządzenie nr 20/2018 w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania w Rodzinie dla Gminy Biały Bór 2018-02-23 09:34:50
dokument Zarządzenie nr 19/2018 w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizacje zadania z zakresu zadania publicznego w 2018 roku. 2018-02-23 09:33:21
dokument Zarządzenie nr 18/2018 w sprawie Powołania komisji przetargowej 2018-02-21 12:35:46
dokument Zarządzenie nr 17/2018 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru Wykonawcy na przebudowę drogi w Stepieniu 2018-02-21 12:34:23
dokument Zarządzenie nr 16/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2018 r. 2018-02-21 12:33:22
dokument Zarządzenie nr 15/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Biały Bór oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (dz. 9/4 Stepień) 2018-02-21 12:32:17
dokument Zarządzenie nr 14/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Biały Bór oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ul. Norwida) 2018-02-21 12:31:21
dokument Zarządzenie nr 13/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Biały Bór oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2018-02-21 12:30:27
dokument Zarządzenie nr 12/2018 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w pojeździe Peugeot Partner ZSZ 87 VF 2018-01-29 14:07:42
dokument Zarządzenie nr 11/2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy Biały Bór 2018-01-29 14:05:59
dokument Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie Ogłoszenie konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku 2018-01-29 14:00:06
dokument Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie upoważnień dla Kierownika MGOPS w Białym Borze 2018-01-29 13:56:40
dokument Zarządzenie nr 8/2018 w sprawie powołania kierownika MGOPS w Białym Borze 2018-01-29 13:55:32
dokument Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie układu wykonawczego 2018-01-29 13:54:23
dokument Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie przeznaczenia do najmu części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór. 2018-01-29 10:14:07
dokument Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białym Borze - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2018-01-22 14:26:47
dokument Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na usługi geodezyjne 2018-01-18 09:37:47
dokument Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie powołania komisji ds.przejęcia majątku z Fundacji DEKA 2018-01-18 09:09:15
dokument Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie Powołania imiennego składu Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biały Bór 2018-01-15 11:24:30
dokument Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie Konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do wykazu kąpielisk 2018-01-15 11:22:51