Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie nr 32/2018 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w roku 2018 2018-04-24 10:09:25
Zarządzenie nr 31/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze ds. księgowości budżetowej oraz określenia szczególnego trybu pracy komisji 2018-04-24 10:07:14
Zarządzenie nr 30/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Podinspektorowi do Spraw Administracji oraz Dodatków Mieszkaniowych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych. 2018-04-24 10:06:17
Zarządzenie nr 29/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. 2018-04-24 10:05:14
Zarządzenie nr 28/2018 w sprawie sprawozdania za 2017 r. 2018-04-24 09:41:35
Zarządzenie nr 27/2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych 2018-03-27 11:58:35
Zarządzenie nr 26/2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór 2018-03-27 11:57:14
Zarządzenie nr 25/2018 w sprawie klasyfikowania informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2018-03-27 11:55:54
Zarządzenie nr 24/2018 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na usługi kominiarskie w 2018 r. 2018-03-27 11:50:26
Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie Plan dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UM Biały Bór 2018-03-27 11:49:12
Zarządzenie nr 22/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Biały Bór 2018-03-27 11:48:12
Zarządzenie nr 21/2018 W sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór 2018-02-23 11:57:30
Zarządzenie nr 20/2018 w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania w Rodzinie dla Gminy Biały Bór 2018-02-23 09:34:50
Zarządzenie nr 19/2018 w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizacje zadania z zakresu zadania publicznego w 2018 roku. 2018-02-23 09:33:21
Zarządzenie nr 18/2018 w sprawie Powołania komisji przetargowej 2018-02-21 12:35:46
Zarządzenie nr 17/2018 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru Wykonawcy na przebudowę drogi w Stepieniu 2018-02-21 12:34:23
Zarządzenie nr 16/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2018 r. 2018-02-21 12:33:22
Zarządzenie nr 15/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Biały Bór oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (dz. 9/4 Stepień) 2018-02-21 12:32:17
Zarządzenie nr 14/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Biały Bór oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ul. Norwida) 2018-02-21 12:31:21
Zarządzenie nr 13/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Biały Bór oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2018-02-21 12:30:27
Zarządzenie nr 12/2018 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w pojeździe Peugeot Partner ZSZ 87 VF 2018-01-29 14:07:42
Zarządzenie nr 11/2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy Biały Bór 2018-01-29 14:05:59
Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie Ogłoszenie konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku 2018-01-29 14:00:06
Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie upoważnień dla Kierownika MGOPS w Białym Borze 2018-01-29 13:56:40
Zarządzenie nr 8/2018 w sprawie powołania kierownika MGOPS w Białym Borze 2018-01-29 13:55:32
Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie układu wykonawczego 2018-01-29 13:54:23
Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie przeznaczenia do najmu części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór. 2018-01-29 10:14:07
Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białym Borze - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2018-01-22 14:26:47
Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na usługi geodezyjne 2018-01-18 09:37:47
Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie powołania komisji ds.przejęcia majątku z Fundacji DEKA 2018-01-18 09:09:15
Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie Powołania imiennego składu Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biały Bór 2018-01-15 11:24:30
Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie Konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do wykazu kąpielisk 2018-01-15 11:22:51