33 sesja Rady Miejskiej -11 czerwca 2013r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XXXIII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym infrastruktury wodociągowej 2013-08-05 08:01:36
UCHWAŁA NR XXXIII/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZEz dnia 11 czerwca 2013r.w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącą własność gminy Biały Bór 2013-08-05 08:00:09
UCHWAŁA NR XXXIII/238/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki do przejęcia dokumentacji, majątku oraz zobowiązań i należności Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim. 2013-08-05 07:57:39
UCHWAŁA NR XXXIII/237/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki do przejęcia dokumentacji, majątku oraz zobowiązań i należności Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie. 2013-08-05 07:56:30
UCHWAŁA Nr XXXIII/236/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu 2013-08-05 07:55:06
UCHWAŁA NR XXXIII/235/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Biały Bór za 2012 rok 2013-08-05 07:53:46
UCHWAŁA NR XXXIII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2013- 2023 2013-08-05 07:53:04
UCHWAŁA Nr XXXIII/233/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 2013-08-05 07:51:46
UCHWAŁA NR XXXIII/232/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 2013-08-05 07:50:46
UCHWAŁA NR XXXIII/231/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2012 rok 2013-08-05 07:48:24