VIII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze dnia 29 lipca 2015 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór dla obszaru funkcjonalno ? przestrzennego miejscowości Dołgie-Domaradz w obrębie ewidencyjnym Drzonowo 2015-08-17 13:05:25
UCHWAŁA NR VIII/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29.07.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór w rejonie wsi Sępolno Małe z przeznaczeniem pod lokalizację kopalni wydobycia kruszywa 2015-08-17 13:03:42
UCHWAŁA NR VIII/56/2015 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór 2015-08-03 14:53:54
UCHWAŁA NR VIII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ BIAŁYM BORZE z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika 2015-08-03 14:54:49
UCHWAŁA NR VIII/58/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika. 2015-08-04 14:58:41
UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Białym Borze na II półrocze 2015 r. 2015-08-03 14:59:36
UCHWAŁA NR VIII/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biały Bór 2015-08-03 15:02:47
UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów 2015-08-03 15:36:16
UCHWAŁA NR VIII/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Biały Bór, przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie gminy Biały Bór. 2015-08-03 15:37:38
UCHWAŁA NR VIII/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Biały Bór 2015-08-03 15:42:12
UCHWAŁA NR VIII/64/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIII/302/01 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie przystąpienia gminy Biały Bór do Związku Miast Polskich. 2015-08-03 15:42:57
UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2015 rok 2015-08-03 15:43:54