VII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze dnia 25 czerwca 2015 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2014 rok 2015-07-08 11:56:48
UCHWAŁA NR VII/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 2015-07-08 11:57:47
UCHWAŁA Nr VII/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2015 2015-07-23 13:30:41
UCHWAŁA NR VII/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Biały Bór za 2014 rok 2015-07-08 11:59:57
UCHWAŁA NR VII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości 2015-07-08 12:01:09
UCHWAŁA NR VII/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania 2015-07-08 12:02:08
UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie odrzucenia stanowiska międzyzakładowej organizacji Związkowej NSZZ ?Solidarność? przy Gimnazjum Nr 1 w Białym Borze 2015-07-08 12:03:00
UCHWAŁA NR VII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Biały Bór, przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie gminy Biały Bór. 2015-07-08 12:04:11
UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY MIEJSKIEJW BIAŁYM BORZE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia gminy Biały Bór do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM 2015-07-08 12:05:17
UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze oraz Gimnazjum Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze 2015-07-08 12:05:58
UCHWAŁA NR VII/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze oraz Gimnazjum Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze 2015-07-08 12:08:29