III sesja Rady Miejskiej w Białym Borze dnia 30 grudnia 2014 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR III/17/2014 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2014- 2023 2015-01-02 13:05:24
UCHWAŁA NR III/16/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2015-01-02 13:04:01
UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz ustanowienia inkasentów 2015-01-02 13:03:15
UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia reprezentowania gminy Biały Bór w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 2015-01-02 13:02:27
UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania zweryfikowanego projektu aglomeracji Biały Bór 2015-01-02 13:01:06
UCHWAŁA NR NR III/12/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia ?Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2015 ? 2016? 2015-01-02 12:58:52
UCHWAŁA III/11/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2015 rok 2015-01-02 12:57:52
UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/279/2013 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 2015-01-02 12:56:40
UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącej Rady do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącej Rady 2015-01-02 12:55:34
UCHWAŁA NR III/8 /2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 2015-01-02 12:54:48
UCHWAŁA NR III/7/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białego Boru 2015-01-02 12:53:51
UCHWAŁA Nr III/6./2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 2015-01-02 12:52:50