13 sesja Rady Miejskiej - 26 października 2011

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XIII/105/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Białym Borze. 2013-07-30 13:47:00
UCHWAŁA NR XIII/104/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. 2013-07-30 13:46:41
UCHWAŁA NR XIII/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych, nadania kategorii oraz ustalenia ich przebiegu. 2013-07-30 13:46:04
UCHWAŁA NR XIII/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Biały Bór na lata 2010 - 2016?. 2013-07-30 13:42:22
UCHWAŁ NR XIII/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru. 2013-07-30 13:41:54
UCHWAŁA NR XIII/100/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze NR XI/78/2011 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór ? teren górniczy ?Stepień V? dla działek nr 3/12, 37, 9/1 obręb Stepień i dz. 232/1 obręb Kazimierz. 2013-07-30 13:41:29
UCHWAŁA Nr XIII/99/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku. 2013-07-30 13:41:04
UCHWAŁA NR XIII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty targowej. 2013-07-30 13:39:13
UCHWAŁA NR XIII/97/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór. 2013-07-30 13:38:47
UCHWAŁA NR XIII/96/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Biały Bór oraz stawek podatku rolnego. 2013-07-30 13:38:14
UCHWAŁA NR XIII/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2013-07-30 13:28:01
UCHWAŁA NR XIII/94/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2013-07-30 13:27:18
UCHWAŁA NR XIII/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok? 2013-07-30 13:26:49
UCHWAŁA NR XIII/92/2011 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2013-07-30 13:26:07
UCHWAŁA Nr XIII/91/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 2013-07-30 13:25:42