47 sesja Rady Miejskiej - 16 września 2010 r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XLVII/379/10 RADY MIEJSKIE W BIAŁYM BORZE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2010 R. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową? 2013-08-19 11:50:29
Uchwała Nr XLVII/378/2010 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 16 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie części sieci kanalizacyjnej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odp 2013-08-19 11:50:05
UCHWAŁA NR XLVII /377/2010 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 16 września 2010 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Biały Bór na lata 2010 - 2016?. 2013-08-19 11:49:15
Uchwała Nr XLVII/376/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie uchylenia własnej uchwały Nr XXXII/251/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodl 2013-08-19 11:48:44
UCHWAŁA NR XLVII/375/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 16 września 2010r. w sprawie: zniesienia formy ochrony uznanego za pomnik przyrody świerka pospolitego rosnącego na terenie działki nr 23 w miejscowości Sępolno Małe gm. Biały Bór 2013-08-19 11:48:19
UCHWAŁA Nr XLVII/374/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 16 września 2010r. w sprawie przekazania do realizacji zadania ? Pomoc materialna o charakterze socjalnym? dla Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Socjalnej w Białym Borze. 2013-08-19 11:47:11
Uchwała Nr XLVII/ 373 /10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2013-08-19 11:46:30