40 sesja Rady Miejskiej - 4 lutego 2010 r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XL/330/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/209/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiąc 2013-08-16 13:32:29
Uchwała Nr XL/329/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 2013-08-16 13:32:03
Uchwała Nr XL/328/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochron 2013-08-16 13:31:45
Uchwała Nr XL/327/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na 2010 rok 2013-08-16 13:30:30
Uchwała Nr XL/326/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdania z realizacji ?Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biały Bór? w latach 2007 ? 2008 2013-08-16 13:29:57
Uchwała Nr XL/325/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 4/4 położonej w obrębie 04 miasta Biały Bór 2013-08-16 13:18:58
Uchwała Nr XL/324/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych położonych w budynku przy ul. Nadrzecznej 2A w Białym Borze 2013-08-16 13:18:39
Uchwała Nr XL/323/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości 2013-08-16 13:17:48
Uchwała Nr XL/322/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Trzebiele na lata 2007 ? 2013" 2013-08-16 13:17:19
Uchwała Nr XL/321/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Świerszczewo na lata 2009 ? 2013? 2013-08-16 13:16:51
Uchwała Nr XL/320/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Sępolno Wielkie na lata 2009 ? 2013? 2013-08-16 13:16:27
Uchwała Nr XL/319/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Sępolno Małe na lata 2009 ? 2013? 2013-08-16 13:16:05
Uchwała Nr XL/318/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Przybrda na lata 2009 ? 2013? 2013-08-16 13:15:46
Uchwała Nr XL/317/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Kołtki na lata 2009 ? 2016? 2013-08-16 13:14:33
Uchwała Nr XL/316/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Kaliska na lata 2009 ? 2016? 2013-08-16 10:35:55
Uchwała Nr XL/315/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Grabowo na lata 2009 ? 2016? 2013-08-16 10:35:36
Uchwała Nr XL/314/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Dyminek na lata 2009 ? 2013? 2013-08-16 10:35:15
Uchwała Nr XL/313/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Drzonowo na lata 2009 ? 2013? 2013-08-16 10:34:57
Uchwała Nr XL/312/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Biały Dwór na lata 2007 ? 2013? 2013-08-16 10:34:34
Uchwała Nr XL/311/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Biały Bór na lata 2007 ? 2013?. 2013-08-16 10:34:13
Uchwała Nr XL/310/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Biskupice na lata 2009 ? 2013?. 2013-08-16 10:33:54
Uchwała Nr XL/309/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Bielica na lata 2009 ? 2013? 2013-08-16 10:32:54
Uchwała Nr XL/308/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawiesprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2013-08-16 10:32:41