5 sesja Rady Miejskiej - 30 marca 2011r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR V/49 /11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Biały Bór w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 2013-07-30 11:57:59
UCHWAŁA NR V/48/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia regulaminu Klubu Edukacji Dziecięcej w Białym Borze. 2013-07-30 11:57:24
UCHWAŁA NR V/47/ 11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze 2013-07-30 11:57:02
UCHWAŁA NR V/ 46/ 11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 2013-07-30 11:56:39
UCHWAŁA NR V/45/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2013-07-30 11:56:06
UCHWAŁA Nr V/44/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów gminy 2013-07-30 11:55:42
UCHWAŁA nr V/43./11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie terenów cmentarnych w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze oraz uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Biały Bór. 2013-07-30 11:55:16
UCHWAŁA Nr V/42/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze nr IV/ 24/11 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. 2013-07-30 11:54:52
Uchwała Nr V/41/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze Z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wniesienia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku aportu na podwyższenie kapitału zakładowego. 2013-07-30 11:54:23
UCHWAŁA NR V/40/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z obszaru Gminy Biały Bór. 2013-07-30 11:53:25
UCHWAŁA NR V/39/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ?System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego?. 2013-07-30 11:52:56
UCHWAŁA NR V / 38 /11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Biały Bór środków stanowiących fundusz sołecki. 2013-07-30 11:52:29
UCHWAŁA Nr V/ 37/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 2013-07-30 11:51:09