10 sesja Rady Miejskiej - 11 lipca 2007 r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr X_ 74 _ 07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochron 2013-08-27 15:10:03
UCHWAŁA Nr X_73_07RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 lipca 2007 r.w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na mienie Gminy Biały Bór 2013-08-27 15:09:40
UCHWAŁA Nr X_72_07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Biały Bór sieci wodociągowej położonej w miejscowości Dołgie obręb Drzonowo 2013-08-27 15:09:22
UCHWAŁA Nr X_71_07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Biały Bór sieci wodociągowej położonej w miejscowości Dołgie obręb Drzonowo 2013-08-27 15:08:55
UCHWAŁA Nr X _70_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych obejmujących część obrębów geodezyjnych ; Stepień w zakresie działe 2013-08-27 15:08:41
UCHWAŁA Nr X_69_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru funkcjonalno przestrzennego miejscowości Dołgie- Domaradz w obrębie ewidencyjny 2013-08-27 15:08:10
UCHWAŁA NR X _ 67_07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 lipca 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór dla obszaru funkcjonalno-przestrzennego miejscowości Dołgie - 2013-08-27 15:07:39