Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

7 sesja Rady Miejskiej - 25 kwietnia 2007 r

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR VII_ 59 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru 2013-08-27 09:19:34
UCHWAŁA NR VII_ 58 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R.W sprawie: uchwalenia Regulaminu konkursu na najlepsze sołectwo w gminie Biały Bór 2013-08-27 09:17:51
UCHWAŁA NR VII_ 57 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R.w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obo 2013-08-27 09:17:07
UCHWAŁA NR VII_ 56 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R.w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 2013-08-27 09:16:43
UCHWAŁA NR VII_ 55 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R.w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego 2013-08-27 09:16:07
UCHWAŁA NR VII_ 53 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla MiastaBiały Bór na lata 2007-2013 2013-08-27 09:13:57
Uchwała Nr VII_ 52 _07 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI_38_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007r. w sprawie określenia formy zabezpieczenia projektu ?Blisko boisko-budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze 2013-08-27 09:13:32
UCHWAŁA NR VII_ 51 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 2013-08-27 09:13:15
UCHWAŁA NR VII_ 50 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok 2013-08-27 09:12:47
UCHWAŁA NR VII_ 49 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białego Boru absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok . 2013-08-27 09:12:22