Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 115/2003 w sprawie procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Urzędzie Miejskim Biały Bór. 2014-07-16 09:29:33
dokument Zarządzenie nr 114/2003 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2014-07-16 09:27:33
dokument Zarządzenie nr 113/2003 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy. 2014-07-16 09:25:09
dokument Zarządzenie nr 112/2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2003. 2014-07-16 09:22:28
dokument Zarządzenie nr 111/2003 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych położnych na terenie miasta Biały Bór. 2014-07-16 09:20:45
dokument Zarządzenie nr 110/2003 w sprawie wprowadzenia dnia 2 stycznia 2004 roku (piątek) wolnego od pracy. 2014-07-16 09:19:11
dokument Zarzadzenie nr 109/2003 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-07-16 09:16:48
dokument Zarządzenie nr 108/2003 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy od Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-07-16 09:15:36
dokument Zarządzenie nr 107/2003 w sprawie przeznaczenia do użytkowania pomieszczenia w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w białym Borze na rzecz Koła Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Białym Borze. 2014-07-16 09:14:40
dokument Zarządzenie nr 106/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie - przetarg nieograniczony na "Udzielenia i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 540.000 zł". 2014-07-16 09:11:57
dokument Zarządzenie nr 105/2003 w sprawie przeznaczenia do użytkowania nieruchomości na rzecz Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnej Instytucji Kultury. 2014-07-16 09:10:06
dokument Zarządzenie nr 104/2003 w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia użytkowego. 2014-07-16 09:07:47
dokument Zarzadzenie nr 103/2003 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-07-16 09:06:38
dokument Zarządzenie nr 102/2003 w sprawie organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa imprezy plenerowej pn "Sylwestrowe szaleństwo 2003" organizowanej przez MGOK Biały Bór w dniach 31 grudnia 2003 roku i 1 stycznia 2004 roku na terenie należącym do MGOK. 2014-07-16 09:03:19
dokument Zarządzenie nr 101/2003 w sprawie Regulaminu Pracy Komisji do rozstrzygania postępowania o zamówienie publiczne realizowane przez Miasto i Gminę Biały Bór. 2014-07-16 09:00:08
dokument Zarzadzenie nr 99/2003 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-07-16 08:38:04
dokument Zarzadzenie nr 98/2003 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-07-16 08:36:49
dokument Zarządzenie nr 97/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie - przetarg nieograniczony na "Dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki przy Zespole Szkół nr 1 oraz dla Przedszkola Miejskiego w Białym Borze na rok 2004". 2014-07-16 08:35:11
dokument Zarządzenie nr 96/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie - przetarg nieograniczony na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 540.000 zł. 2014-07-16 08:32:40
dokument Zarządzenie nr 95/2003 w sprawie usunięcia z kotłowni eksploatowanej przez Petrico s.a. znajdującej się w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia przy ul. Nadrzecznej 2 materiałów stwarzających zagrożeniem wybuchem pożaru oraz utrudniające ewentualną ewakuację osób tam przebywających. 2014-07-16 08:29:21
dokument Zarządzenie nr 94/2003 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Białym Borze. 2014-07-16 08:25:39
dokument Zarządzenie nr 93/2003 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w UMiG Biały Bór. 2014-07-16 08:23:41
dokument Zarządzenie nr 92/2003 w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Białego Boru z dnia 29 lipca 2003 roku w sprawie odwołania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnei i Mieszkaniowej w Białym Borze. 2014-07-16 08:22:29
dokument Zarządzenie nr 91/2003 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu Gminy od Pani Jolanty Kramarz Linikowskiej. 2014-07-16 08:19:35
dokument Zarządzenie nr 90/2003 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór od Nadleśnictwa w Szczecinku. 2014-07-16 08:17:48
dokument Zarządzenie nr 89/2003 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy od Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-07-16 08:16:05
dokument Zarządzenie nr 88/2003 w sprawie przeznaczenia użytkowania działki nr 201/80 sklasyfikowanej jako droga gminna nieutwardzona. 2014-07-16 08:14:14
dokument Zarządzenie nr 87/2003 w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Białym Borze na rzecz gminnego Klubu Wsparcia. 2014-07-16 08:11:40
dokument Zarządzenie nr 86/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie - przetarg nieograniczony na wykonanie zadania "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2003/2004 roku". 2014-07-16 08:09:21
dokument Zarządzenie nr 85/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-16 08:06:15
dokument Zarządzenie nr 84/2003 w sprawie przejęcia do zasobów gminy hydroforni wraz z siecią wodociągową w miejscowości Biały Dwór (kopalnia kruszyw). 2014-07-16 08:05:14
dokument Zarządzenie nr 83/2003 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór od Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-07-16 08:03:18
dokument Zarządzenie nr 82/2003 w sprawie odpłatności za korzystanie z gruntów zajętych pod sieci wodociągowe i kanalizacyjne. 2014-07-16 08:01:44
dokument Zarzadzenie nr 81/2003 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-07-16 07:58:49
dokument Zarzadzenie nr 80/2003 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-07-16 07:52:37
dokument Zarządzenie nr 79/2003 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy od firmy Intra sp. z o.o. w Wejherowie w zamian za zobowiązania podatkowe. 2014-07-16 07:51:23
dokument Zarządzenie nr 78/2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2003. 2014-07-16 07:49:14
dokument Zarządzenie nr 77/2003 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia kasacji oraz inwentaryzacji wyposażenia plaży miejskiej w Białym Borze. 2014-07-16 07:47:30
dokument Zarządzenie nr 76/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-16 07:45:45
dokument Zarzadzenie nr 75/2003 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych położonych na terenie Miasta i Gminy biały Bór. 2014-07-16 07:45:02
dokument Zarządzenie nr 74/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-16 07:44:12
dokument Zarzadzenie nr 73/2003 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych położonych na terenie Miasta i Gminy biały Bór. 2014-07-16 07:43:15
dokument Zarzadzenie nr 72/2003 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych położonych na terenie Miasta i Gminy biały Bór. 2014-07-16 07:42:05
dokument Zarządzenie nr 71/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-16 07:40:37
dokument Zarządzenie nr 70 A /2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2003. 2014-07-16 07:39:48
dokument Zarządzenie nr 70/2003 w sprawie zatwierdzenia dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy za okres I-go półrocza 2003 roku 2014-07-16 07:37:57
dokument Zarządzenie nr 69/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-16 07:36:10
dokument Zarządzenie nr 68/2003 w sprawie powierzenia Panu Zdzisławowi Bihun stanowiska p.o. Dyrektora. 2014-07-16 07:35:13
dokument Zarządzenie nr 67/2003 w sprawie powołania komisji Odbiorowej na zadanie inwestycyjne pn "Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w Białym Borze". 2014-07-16 07:33:53
dokument Zarządzenie nr 66/2003 w sprawie powołania zespołu do opracowania wariantowej koncepcji zagospodarowania góry piachu, ubocznego produktu działalności Kopalni Kruszyw Mineralnych Sępolno Wielkie do celów rekreacyjnych lub przemysłowych. 2014-07-16 07:31:24
dokument Zarządzenie nr 65/2003 w sprawie odwołania Dyrektora zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. 2014-07-15 15:04:08
dokument Zarządzenie nr 64/2003 w sprawie zwolnienia z opłaty rocznej za użytkowanie gruntów. 2014-07-15 15:02:43
dokument Zarządzenie nr 63/2003 w sprawie zaliczenia kaucji na poczet czynszu za najem lokali użytkowych przeznaczonych na ochronę zdrowia. 2014-07-15 15:01:33
dokument Zarządzenie nr 62/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielica. 2014-07-15 14:58:40
dokument Zarządzenie nr 61/2003 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów - ordynacja podatkowa. 2014-07-15 14:54:14
dokument Zarządzenie nr 60/2003 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze do zaciągnięcia kredytu. 2014-07-15 14:27:57
dokument Zarządzenie nr 59/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-15 14:26:04
dokument Zarządzenie nr 58/2003 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w reprezentowaniu gminy Biały Bór przy zawieraniu umów notarialnych na zbycie nieruchomości. 2014-07-15 14:25:04
dokument Zarządzenie nr 57/2003 w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania do działek nr 166/17, 166/18, 184/11, 184/12, 183/5, od Lafarge KKSM Kruszywa s.a. z siedzibą w Piechcinie. 2014-07-15 14:09:14
dokument Zarządzenie nr 56/2003 w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej e miejscowości bielica. 2014-07-15 14:06:16
dokument Zarządzenie nr 55/2003 w sprawie powołania Komisji dobierającej uczestników programu pn "Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu szczecineckiego" 2014-07-15 09:08:48
dokument zarządzenie nr 54/2003 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. 2014-07-15 09:03:15
dokument Zarządzenie nr 53/2003 w sprawie powołania zespołu opracowującego "Plan operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno militarnego) i wojny". 2014-07-15 09:01:48
dokument Zarzadzenie nr 52 A /2003 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych położonych na terenie Miasta i Gminy biały Bór. 2014-07-15 09:00:42
dokument Zarzadzenie nr 52/2003 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych położonych na terenie Miasta i Gminy biały Bór. 2014-07-15 08:57:17
dokument Zarządzenie nr 51/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-15 08:50:45
dokument Zarządzenie nr 50/2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2003. 2014-07-15 08:49:36
dokument Zarządzenie nr 49/2003 w sprawie powołania problemowego zespołu do spraw opracowywania programów rozwoju gospodarczego gminy, poszukiwania pozabudżetowych źródeł finansowania inwestycji oraz przygotowywania wniosków o dofinansowywanie. 2014-07-15 08:48:30
dokument Zarządzenie nr 48 A /2003 w sprawie nadania upoważnienia Pani Teresie Juchniewicz-Bujnickiej Inspektora ds. Planowania Przestrzennego do wydawania w moim imieniu decyzji. 2014-07-15 08:45:29
dokument Zarządzenie nr 48/2003 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2014-07-15 08:42:00
dokument Zarządzenie nr 47/2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2003. 2014-07-15 08:38:32
dokument Zarządzenie nr 46/2003 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Biały Bór i powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-15 08:36:52
dokument Zarządzenie nr 45/2003 w sprawie wprowadzenia dnia 20 czerwca 2003 roku (piątek) wolnego od pracy. 2014-07-15 08:31:46
dokument Zarządzenie nr 44/2003 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2014-07-15 08:29:36
dokument Zarządzenie nr 43/2003 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2003. 2014-07-15 08:27:09
dokument Zarządzenie nr 42/2003 w sprawie powołania zespołu opracowującego "Plan operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno militarnego) i wojny". 2014-07-15 08:19:56
dokument Zarządzenie nr 41/2003 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i Gminy Biały Bór. 2014-07-15 08:10:10
dokument Zarządzenie nr 40/2003 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i Gminy Biały Bór. 2014-07-15 08:08:33
dokument Zarządzenie nr 39/2003 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w dniach 7 i 8 czerwca 2003 roku na terenie Miasta i Gminy Biały Bór. 2014-07-15 08:06:02
dokument Zarządzenie nr 38/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzień 19 maja 2003 roku do przeprowadzenia przetargu na zbycie działek budowlanych. 2014-07-15 07:58:14
dokument Zarządzenie nr 37/2003 w sprawie powołania Pana Andrzeja Steca na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Biały Bór. 2014-07-15 07:56:32
dokument Zarządzenie nr 36/2003 w sprawie przekazania w użytkowanie kotłowni komunalnych na okres 15 lat firmie PETRICO s.a. w Karlinie. 2014-07-15 07:54:58
dokument Zarządzenie nr 35/2003 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów zwanego "Urzędnikiem wyborczym". 2014-07-14 16:22:00
dokument Zarządzenie nr 34/2003 w sprawie powierzenia Panu Zdzisławowi Bihun stanowiska p.o. Dyrektora. 2014-07-14 16:20:11
dokument Zarządzenie nr 33/2003 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w UMiG Biały Bór. 2014-07-14 16:18:20
dokument Zarządzenie 32/2003 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2003. 2014-07-14 16:16:47
dokument Zarządzenie nr 31/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu ograniczonego w ramach programu SAPARD 2000/2001 na zamówienie publiczne "Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad zadaniem - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biały Bór - etep II". 2014-07-14 10:09:34
dokument Zarządzenie nr 30/2003 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2014-07-14 09:53:21
dokument Zarządzenie nr 29/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego lokalnego w ramach programu SAPARD 2000/2001 na zamówienie publiczne "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biały Bór -II etap". 2014-07-14 09:48:46
dokument Zarządzenie nr 28/2003 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych od których nie stosuje się przepisów - ordynacja podatkowa. 2014-07-14 09:44:41
dokument Zarządzenie nr 26/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzień 28 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na wynajem wolnych pomoeszczeń w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Białym Borze i zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-07-14 09:43:41
dokument Zarządzenie nr 25/2003 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych od których nie stosuje się przepisów - ordynacja podatkowa. 2014-07-14 09:40:03
dokument Zarządzenie nr 24/2003 w sprawie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Biały Bór. 2014-07-14 09:37:46
dokument Zarządzenie nr 23/2003 w sprawie uaktualnienia dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenia postępowania sprawdzającego oraz przeprowadzenia postępowania sprawdzającego dla dodatkowych osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Białym Borze. 2014-07-14 09:34:50
dokument Zarządzenie nr 22/2003 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Straży Miejskiej w Białym Borze do działania w jego imieniu. 2014-07-14 09:31:53
dokument Zarządzenie nr 21/2003 w sprawie powołania zespołu opracowującego "Planu operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno militarnego) i wojny". 2014-07-14 09:10:11
dokument Zarządzenie nr 20/2003 w sprawie powołania zespołu opracowującego "Planu operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno militarnego) i wojny". 2014-07-14 09:08:54
dokument Zarządzenie nr 19/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzień 25 lutego 2003 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na wynajem wolnych pomieszczeń w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Białym Borze. 2014-07-14 08:40:36
dokument Zarządzenie nr 18/2003 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2003 rok. 2014-07-14 08:38:07
dokument Zarządzenie nr 17/2003 w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. 2014-07-14 08:34:54
dokument Zarządzenie nr 16/2003 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Biały Bór. 2014-07-14 08:33:21
dokument Zarządzenie nr 15/2003 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Biały Bór. 2014-07-14 08:31:22
dokument Zarządzenie nr 14/2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 2014-07-14 08:28:32
dokument Zarządzenie nr 13/2003 w sprawie nawiązania z Panią Jolantą Woropaj - Pełnomocnikiem do spraw przekształceń organizacyjnych Gminnej Przychodni Zdrowia w Białym Borze stosunku pracy i udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych. 2014-07-14 08:26:46
dokument Zarządzenie nr 12/2003 w sprawie uchylenia w paragrafie 1punkt 2 uchwały w uchwale nr 186/02 Zarządu Miasta i Gminy w Białym Borze z dnia 21 września 2002 roku. 2014-07-14 08:23:16
dokument Zarządzenie nr 11/2003 w sprawie zmian do projektu budżetu Miasta I Gminy Biały Bór na rok 2003. 2014-07-14 08:12:58
dokument Zarządzenie nr 10/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budżetu Miasta i Gminy na 2003 rok. 2014-07-14 08:07:18