41 sesja Rady Miejskiej - 12 marca 2014 r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XLI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-10-24 09:38:28
UCHWAŁA NR XLI/303/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru 2014-03-24 09:18:30
UCHWAŁA NR XLI/302/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego na I półrocze 2014 r. 2014-03-24 09:05:09
UCHWAŁA NR XLI/301/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na 2014 rok 2014-03-24 09:03:11
UCHWAŁA NR XLI/300/ 2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: nadania nazwy dla placu publicznego w miejscowości Biały Bór 2014-03-24 08:57:02
Uchwała Nr XLI/299/2014 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2014 rok. 2014-03-24 08:55:18
UCHWAŁA NR XLI/298/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z obszaru gminy Biały Bór. 2014-03-24 08:53:54
UCHWAŁA NR XLI/297/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku na okres od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. 2014-03-24 08:52:12
UCHWAŁA NR XLI/296/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Biały Bór na lata 2014-2018 2014-03-24 08:49:34
UCHWAŁA NR XLI/295/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do rejestru kąpielisk znajdujących się na terenie gminy Biały Bór 2014-03-24 08:47:15