Kontrole - 2009 rok

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - wykorzystanie dotacji celowych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2014-01-09 08:20:55
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - projekt "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Biały Bór 2014-01-09 08:19:48
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - ewidencja działalności gospodarczej 2014-01-09 08:18:18
Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie (CBA Szczecin) - procedury podejmowania i realizacji wybranych procedur podejmowania i realizacji wybranych decyzji w przedmiocie rozporządzania przez Urząd Miasta i Gminy Biały Bór nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne w okresie od dnia 01.01.2004 do dnia 28.02.2009 2014-01-09 08:17:45
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie - postępowanie przetargowe przy budowie dróg gminnych w 2007 r. 2014-01-09 08:16:16
Archiwum Państwowe w Koszalinie - zasoby archiwalne USC w Białym Borze 2014-01-09 08:15:15
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody w zakresie przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków 2014-01-09 08:14:44
Najwyższa Izba Kontroli w Szczecinie - realizacja w latach 2007-2009 zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych 2014-01-09 08:14:29
Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku - nieprawidłowości w działalności Urzędu Miejskiego w Białym Borze 2014-01-09 08:14:01