Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 76/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-09-18 11:20:23 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 75/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/09 Burmistrza Białego Boru z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-09-18 11:18:21 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 74/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie: Przekazanie w dzierżawę infrastruktury wodociągowej dla PWiK Grzegorz Bernat 2013-09-18 11:16:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 73/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej Grzegorz Bernat 2013-09-18 11:11:33 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 73/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej Grzegorz Bernat 2013-09-18 11:06:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XI_78_07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego ?Kasiborek? obejmującego część obrębu geodezyjnego ; Sępolno Wielki Grzegorz Bernat 2013-08-27 15:13:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XI_77_07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X _70_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 11 lipca 2007 roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Grzegorz Bernat 2013-08-27 15:12:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XI_76_07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 sierpnia 2007 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr X_67_07 Rady Miejskiej w Białym Borze o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grzegorz Bernat 2013-08-27 15:12:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X_ 74 _ 07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochron Grzegorz Bernat 2013-08-27 15:10:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr X_73_07RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 lipca 2007 r.w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na mienie Gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-27 15:09:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr X_72_07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Biały Bór sieci wodociągowej położonej w miejscowości Dołgie obręb Drzonowo Grzegorz Bernat 2013-08-27 15:09:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr X_71_07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Biały Bór sieci wodociągowej położonej w miejscowości Dołgie obręb Drzonowo Grzegorz Bernat 2013-08-27 15:08:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr X _70_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych obejmujących część obrębów geodezyjnych ; Stepień w zakresie działe Grzegorz Bernat 2013-08-27 15:08:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr X_69_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru funkcjonalno przestrzennego miejscowości Dołgie- Domaradz w obrębie ewidencyjny Grzegorz Bernat 2013-08-27 15:08:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X _ 67_07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 lipca 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór dla obszaru funkcjonalno-przestrzennego miejscowości Dołgie - Grzegorz Bernat 2013-08-27 15:07:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX_ 63 _07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia na realizację projektu ?Lepsza wieś ? wzmocnienie aktywności środowisk lokalnych i realizacja założeń ZSROW przez partnerstwo wielosektorowe LGD? Grzegorz Bernat 2013-08-27 13:48:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX_62_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Grzegorz Bernat 2013-08-27 13:48:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII_61_07 Rady Miejskiej w Białym Borzez dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Grzegorz Bernat 2013-08-27 13:44:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII_60_07 Rady Miejskiej w Białym Borzez dnia 30 kwietnia 2007r.w sprawie w sprawie ustalenia dopłaty dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 78-400 Szczecinek, ul. Cieślaka 6a do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w Grzegorz Bernat 2013-08-27 13:43:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII_ 59 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:19:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII_ 58 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R.W sprawie: uchwalenia Regulaminu konkursu na najlepsze sołectwo w gminie Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:17:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII_ 57 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R.w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obo Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:17:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII_ 56 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R.w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:16:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII_ 55 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R.w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:16:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII_ 53 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla MiastaBiały Bór na lata 2007-2013 Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:13:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII_ 52 _07 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI_38_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007r. w sprawie określenia formy zabezpieczenia projektu ?Blisko boisko-budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:13:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII_ 51 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:13:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII_ 50 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:12:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII_ 49 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białego Boru absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok . Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:12:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI _ 38_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:07:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI _ 37_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:07:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA nr VI_48_07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy, będących przedmiotem najmu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:05:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI _ 43_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Biały Bór w latach 2007- 2012 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:02:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI _ 42_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:02:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI_ 41 _07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie określenia wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych oświaty. Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:01:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI _ 40 _07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu: wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Biały Bór; przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów ze specja Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:00:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI _ 39_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia za najmowane mieszkanie z zasobów gminy. Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:00:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI _ 38_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:59:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V_ 35 _ 07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz ... Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:54:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V_ 34 _07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 31 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na 2007 rok Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:53:43 dodanie dokumentu