Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Państwowa Inspekcja Pracy oddział w Koszalinie - odbiór stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:53:54 dodanie dokumentu
Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola w celu sprawdzenia wykonania obowiązków nałożonych decyzją nakazującą Gminie Biały Bór usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynku mieszkalnym, zlokalizowanym na terenie dz. Nr 97/23 i 97/27 w obrębie Drzonowo gm. Biały Bór Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:53:34 edycja dokumentu
Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola w celu sprawdzenia wykonania obowiązków nałożonych decyzją nakazującą Gminie Biały Bór usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynku mieszkalnym, zlokalizowanym na terenie dz. Nr 97/23 i 97/27 w obrębie Drzonowo gm. Biały Bór Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:53:11 dodanie dokumentu
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - kontrola projektu POKL pn. "Gmina Biały Bór wspiera aktywnie poszukujących pracy - szkolenia z obsługi komputera i Internetu" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:52:46 edycja dokumentu
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - kontrola projektu POKL pn. "Gmina Biały Bór wspiera aktywnie poszukujących pracy - szkolenia z obsługi komputera i Internetu" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:52:08 dodanie dokumentu
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - kontrola w miejscu realizacji projektu oraz weryfikacja wniosku o płatność inwestycji pn. "Budowa małej infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczo-leśnej wokół jeziora Łobez" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:51:50 edycja dokumentu
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - kontrola w miejscu realizacji projektu oraz weryfikacja wniosku o płatność inwestycji pn. "Budowa małej infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczo-leśnej wokół jeziora Łobez" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:51:22 dodanie dokumentu
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział PROW - kontrola projektu "Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej związanej z rozwojem funkcji społeczno-kulturalnej poprzez wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Białoborskim Centrum Kultury i Rekreacji" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:32:10 edycja dokumentu
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział PROW - kontrola projektu "Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej związanej z rozwojem funkcji społeczno-kulturalnej poprzez wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Białoborskim Centrum Kultury i Rekreacji" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:31:34 dodanie dokumentu
Sąd Rejonowy w Szczecinku, Kuratora dla osób dorosłych - kontrola szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, kontrola wyznaczonego zakładu pracy do wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:30:55 edycja dokumentu
Sąd Rejonowy w Szczecinku, Kuratora dla osób dorosłych - kontrola szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, kontrola wyznaczonego zakładu pracy do wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:30:40 dodanie dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola cmentarza komunalnego w Białej Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:30:00 edycja dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola cmentarza komunalnego w Białej Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:29:43 dodanie dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola cmentarza komunalnego w Grabowie Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:29:14 edycja dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola cmentarza komunalnego w Grabowie Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:28:59 dodanie dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola cmentarza komunalnego w Stepieniu Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:28:26 edycja dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola cmentarza komunalnego w Stepieniu Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:28:02 dodanie dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola cmentarza komunalnego w Kołtkach Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:27:27 edycja dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola cmentarza komunalnego w Kołtkach Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:27:07 dodanie dokumentu
Urząd Skarbowy w Szczecinku - sprawdzenie prawidłowości rozliczenia i zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za październik 2012r., czerwiec 2013r. i lipiec 2013r. przed dokonaniem zwrotu Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:26:29 edycja dokumentu
Urząd Skarbowy w Szczecinku - sprawdzenie prawidłowości rozliczenia i zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za październik 2012r., czerwiec 2013r. i lipiec 2013r. przed dokonaniem zwrotu Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:26:04 dodanie dokumentu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie - kontrola płatnika składek w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, ustalania uprawnień do świadczeń z ZUS i wypłacanie tych świadczeń, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń oraz zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:25:28 edycja dokumentu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie - kontrola płatnika składek w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, ustalania uprawnień do świadczeń z ZUS i wypłacanie tych świadczeń, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń oraz zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:25:00 dodanie dokumentu
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Szczecinie - kontrola prawidłowości realizacji zadań przez straże miejskie (gminne) w zakresie wykorzystywania urządzeń ujawniających i zapisujących za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:24:14 edycja dokumentu
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Szczecinie - kontrola prawidłowości realizacji zadań przez straże miejskie (gminne) w zakresie wykorzystywania urządzeń ujawniających i zapisujących za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:23:54 dodanie dokumentu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola obiektów małej architektury położonych na placu zabaw, zlokalizowanych na terenie działki nr 65 w obrębie i m. Sępolno Małe, gm. Biały Bór Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:23:21 edycja dokumentu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola obiektów małej architektury położonych na placu zabaw, zlokalizowanych na terenie działki nr 65 w obrębie i m. Sępolno Małe, gm. Biały Bór Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:23:04 dodanie dokumentu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola obiektów małej architektury położonych na placu zabaw, zlokalizowanych na terenie działki nr 63/2 w obrębie i m. Drzonowo, gm. Biały Bór Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:22:20 edycja dokumentu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola obiektów małej architektury położonych na placu zabaw, zlokalizowanych na terenie działki nr 63/2 w obrębie i m. Drzonowo, gm. Biały Bór Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:22:01 dodanie dokumentu
Państwowa Inspekcja Pracy Szczecin, oddział w Koszalinie - kontrola stopnia przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących zatrudnienia osoby niepełnosprawnej Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:21:25 edycja dokumentu
Państwowa Inspekcja Pracy Szczecin, oddział w Koszalinie - kontrola stopnia przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących zatrudnienia osoby niepełnosprawnej Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:21:07 dodanie dokumentu
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - kontrola projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:20:29 edycja dokumentu
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - kontrola projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:20:08 edycja dokumentu
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - kontrola projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:19:57 dodanie dokumentu
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział PROW - kontrola realizacji projektu pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Przybrda, Drzonowo, Kaliska, Biała, Kołtki, Sępolno Wielkie, Stepień" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:19:22 edycja dokumentu
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział PROW - kontrola realizacji projektu pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Przybrda, Drzonowo, Kaliska, Biała, Kołtki, Sępolno Wielkie, Stepień" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:18:50 dodanie dokumentu
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział RPO - kontrola realizacji projektu pt. "Przebudowa dróg w miejscowości Sępolno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:18:24 edycja dokumentu
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział RPO - kontrola realizacji projektu pt. "Przebudowa dróg w miejscowości Sępolno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:17:55 dodanie dokumentu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku - kontrola zgodności wykonania obiektu budowlanego (rozbudowa Urzędu Miejskiego) z projektem budowlanym Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:17:12 edycja dokumentu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku - kontrola zgodności wykonania obiektu budowlanego (rozbudowa Urzędu Miejskiego) z projektem budowlanym Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:16:50 dodanie dokumentu