Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZADZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie cofnięcia upoważnień udzielonych inspektorowi ds. księgowości budżetowej oraz działalności gospodarczej pani Stanisławie Marzec. Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:27:27 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE nr 23/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej. Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:26:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 22 /2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie cennika ogłoszeń i reklam w Białoborskim Biuletynie Samorządowym. Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:25:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: powołania komisji Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:24:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: powołania komisji Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:20:57 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:19:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 18/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:18:29 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE nr 17/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej. Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:15:36 dodanie dokumentu
16 Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:14:52 dodanie dokumentu
15 Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:14:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU Z DNIA 13 LUTEGO 2013 rok W sprawie : udzielenia upoważnienia St. specjaliście ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych. Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:13:31 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 13/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU Z DNIA 13 LUTEGO 2013 rok W sprawie : udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych. Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:12:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE nr 12/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:43:49 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 11/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/09 Burmistrza Białego Boru z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:42:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 10 Burmistrza Białego Boru z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:42:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 9/2013 Burmistrza Białego Boru z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:41:05 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 9/2013 Burmistrza Białego Boru z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:40:27 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 9/2013 Burmistrza Białego Boru z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:34:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 8/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór od Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Pod Lasem? w Białym Dworze. Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:34:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 7/2013 z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:33:04 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 6/2013 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2013 Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:32:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 5/2013 z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:31:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 4/2013 z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:30:49 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 3/2013 OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:30:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2/2013 OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 03.01.2013 r. w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biały Bór z zakresu: ?Kultury fizycznej i sportu?, ?Kultury, sztuka, ochrony dóbr kultury i tradycji?, ?Ochrona i promocja zdrowia? w 2013 roku. Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:29:00 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/2013 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2013r. Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:26:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/185/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:11:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/184/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII /138 /08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008r. dotyczącej ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej , w tym ... Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:10:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/183/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących na terenie gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:10:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/182/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa Handlu i Usług ... Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:09:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/181/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na II półrocze 2008 roku Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:09:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/180/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie przeznczenia do zbycia nieruchomości komunalnych Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:09:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/179/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r. W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Szczecineckiego w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczecinku Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:08:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/178/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/128/04 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:07:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/177/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie uchwalenia programu gospodarczego pn. ?Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Biały Bór na lata 2008-2015? Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:06:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/176/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie wyrażenia zgody na partnerstwo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze w projekcie realizowanym przez Gminę Biały Bór pod tytułem... Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:06:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/175/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:05:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Biały Bór za 2007 rok Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:05:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/173/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:04:52 dodanie dokumentu
Uchwała nr 168 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Biały Bór na lata 2008-2013 Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:58:40 dodanie dokumentu