Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PROJEKT Uchwały i Programu. Marianna Lisiewicz 2017-11-07 08:54:54 dodanie dokumentu
PROJEKT Uchwały i Programu Marianna Lisiewicz 2017-11-07 08:54:18 usunięcie dokument
PROJEKT Uchwały i Programu Marianna Lisiewicz 2017-11-06 11:15:29 dodanie dokumentu
PROJEKT Uchwały i programu Marianna Lisiewicz 2017-11-06 11:14:48 dodanie dokumentu
PROJEKT uchwały i programu Marianna Lisiewicz 2017-11-06 11:14:22 usunięcie dokument
PROJEKT uchwały i programu Marianna Lisiewicz 2017-11-06 08:31:00 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o projekcie uchwały i programu Marianna Lisiewicz 2017-11-06 08:30:30 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Marianna Lisiewicz 2017-11-06 08:29:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Marianna Lisiewicz 2017-11-03 08:37:21 dodanie dokumentu
KARTA zwrotu odpadów opakowaniowych Marianna Lisiewicz 2017-11-02 14:51:02 dodanie dokumentu
PISMO Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roslin dot. opakowań po środkach ochrony roślin oraz innych substancjach niebezpiecznych wykorzystywanaych w rolnictwie Marianna Lisiewicz 2017-11-02 14:49:12 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-Z za III kw. 2017r. Beata Olszewska 2017-10-27 07:53:12 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-N za III kw. 2017r. Beata Olszewska 2017-10-27 07:52:48 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2017r. Beata Olszewska 2017-10-27 07:52:17 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28 za III kw. 2017r. Beata Olszewska 2017-10-27 07:51:39 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27 za III kw. 2017r. Beata Olszewska 2017-10-27 07:51:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII/235/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego "Moje boisko Orlik" w Białym Borze. Bogumiła Sztuba 2017-10-23 08:59:45 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Biały Bór" Bogumiła Sztuba 2017-10-23 08:59:14 edycja dokumentu
TERMINARZ polowań zbiorowych KŁ " PONOWA" w Szczecinku Marianna Lisiewicz 2017-10-23 07:30:27 dodanie dokumentu
TERMINY polowań zbiorowych KŁ "DZIK" w Miastku Marianna Lisiewicz 2017-10-20 09:18:58 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 Z XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 R. Grzegorz Bernat 2017-10-19 09:17:23 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór na lata 2017- 2023" z dnia 12.09.2017 r Grzegorz Bernat 2017-10-19 09:11:16 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 Z XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 R. Bogumiła Sztuba 2017-10-19 08:45:09 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: Usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie gminy Biały Bór Jan Andrusieczko 2017-10-18 14:39:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2017/2018" Jan Andrusieczko 2017-10-18 11:10:58 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2017/2018" Jan Andrusieczko 2017-10-18 11:10:45 usunięcie załacznika
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2017/2018" Jan Andrusieczko 2017-10-18 11:09:33 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2017/2018" Jan Andrusieczko 2017-10-18 11:09:04 dodanie dokumentu
FORMY pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych spowodowanych deszczem nawalnym oraz gwałtownym gradobiciem Marianna Lisiewicz 2017-10-12 07:48:51 dodanie dokumentu
TERMINARZ polowan zbiorowych KŁ "PONOWA" w Szczecinku Marianna Lisiewicz 2017-10-12 07:22:50 dodanie dokumentu
Termin polowania zbiorowego KŁ "ORZEŁ" Koszalin Marianna Lisiewicz 2017-10-12 07:22:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika MGOPS - nabór 3 Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-10-11 12:25:17 usunięcie dokument
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika MGOPS - nabór 3 Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-10-11 12:23:23 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na "Wykonywanie usług związanych z wyceną nieruchomosci i inwentaryzacją obiektów budowlanych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2017" Jan Andrusieczko 2017-10-11 07:40:02 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Biały Bór Jan Andrusieczko 2017-10-11 07:29:41 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór na lata 2017- 2023" z dnia 12.09.2017 r Grzegorz Bernat 2017-10-09 13:22:00 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór na lata 2017- 2023" z dnia 12.09.2017 r Grzegorz Bernat 2017-10-09 13:21:19 usunięcie dokument
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór na lata 2017- 2023" z dnia 12.09.2017 r Grzegorz Bernat 2017-10-09 13:21:06 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór na lata 2017- 2023" z dnia 12.09.2017 r Grzegorz Bernat 2017-10-09 13:20:59 usunięcie załacznika
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór na lata 2017- 2023" z dnia 12.09.2017 r Grzegorz Bernat 2017-10-09 13:20:42 edycja dokumentu