Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i odziałów przedszkolnych w 2019r. oraz statystycznej liczbie uczniów - KOREKTA Z DNIA 27 MAJA 2019R. Magdalena Rajnert 2019-05-27 13:12:54 edycja dokumentu
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i odziałów przedszkolnych w 2019r. oraz statystycznej liczbie uczniów - KOREKTA Z DNIA 27 MAJA 2019R. Magdalena Rajnert 2019-05-27 13:11:23 edycja dokumentu
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i odziałów przedszkolnych w 2019r. oraz statystycznej liczbie uczniów - KOREKTA Z DNIA 27 MAJA 2019R. Magdalena Rajnert 2019-05-27 13:11:05 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Remont budynku Bobolicka 8 w Białym Borze" Jan Andrusieczko 2019-05-24 11:57:45 edycja dokumentu
Trening uruchamiania syren alarmowych w dniu 28.05.2019 r. - ćwiczenie RENEGATE Jolanta Gregorczyk 2019-05-24 10:22:30 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE informujące o wystąpieniu do organów współdziałających Marianna Lisiewicz 2019-05-24 09:13:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/50/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z obszaru gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2019-05-23 10:20:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VIII/49/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2019 Bogumiła Sztuba 2019-05-23 10:19:43 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Remont budynku Bobolicka 8 w Białym Borze" Jan Andrusieczko 2019-05-22 13:43:14 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Remont budynku Bobolicka 8 w Białym Borze" Jan Andrusieczko 2019-05-22 13:42:48 dodanie dokumentu
Rejestr interpelacji radnych Bogumiła Sztuba 2019-05-22 12:23:04 edycja dokumentu
Rejestr interpelacji radnych Bogumiła Sztuba 2019-05-22 12:19:47 edycja dokumentu
Rejestr interpelacji radnych Bogumiła Sztuba 2019-05-22 12:17:38 edycja dokumentu
Rejestr interpelacji radnych Bogumiła Sztuba 2019-05-22 12:11:00 edycja dokumentu
VIII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2019-05-22 11:01:04 dodanie dokumentu
Głosowania z VIII sesji Rady Miejskiej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2019-05-22 10:59:59 dodanie dokumentu
Interpelacje Włodzimierza Fil Bogumiła Sztuba 2019-05-22 10:18:16 dodanie dokumentu
Interpelacje L. Jamka Bogumiła Sztuba 2019-05-22 10:15:19 dodanie dokumentu
Interpelacje G. Lechowicz Bogumiła Sztuba 2019-05-22 10:12:13 edycja dokumentu
Burze, deszcz, grad w dniu 20.05.2019 r. Jolanta Gregorczyk 2019-05-20 13:56:05 dodanie dokumentu
Burze z gradem w dniach 17-19.05.2019 r. Jolanta Gregorczyk 2019-05-20 07:31:19 dodanie dokumentu
Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych Grzegorz Bernat 2019-05-17 13:32:42 dodanie dokumentu
PP.6733.3.2019 obwieszczenie o zmianie wniosku w zakresie zmiany numeru działki w związku z podziałem dz. nr 31/7 -dotyczy wydania decyzji o loklaizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie dz. nr 31/16 (po zmianie numeru) obreb 08 m. Biały Bór Anna Majek 2019-05-17 12:53:37 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Remont schodów na stadion miejski w Białym Borze" Jan Andrusieczko 2019-05-17 11:07:08 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Remont schodów na stadion miejski w Białym Borze" Jan Andrusieczko 2019-05-17 11:06:23 usunięcie załacznika
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Remont schodów na stadion miejski w Białym Borze" Jan Andrusieczko 2019-05-17 11:02:04 dodanie dokumentu
Intensywne opady deszczu w dniu 16.05.2019 r. Jolanta Gregorczyk 2019-05-16 15:15:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. przetarg pisemny publiczny na sprzedaż sprzętu. Oddział Regiolnaly AMW Katarzyna Brzóskiewicz 2019-05-14 09:59:57 dodanie dokumentu
Postanowienie Sądu Rejonowego w Szczecinku Katarzyna Brzóskiewicz 2019-05-14 09:53:21 dodanie dokumentu
Rejestr interpelacji radnych Bogumiła Sztuba 2019-05-13 16:13:24 edycja dokumentu
Odpowiedzi Burmistrza Białego Boru na interpelacje radnej Grażyny Lechowicz Bogumiła Sztuba 2019-05-13 16:11:06 edycja dokumentu
Odpowiedź na interpelację K. Borowicz Bogumiła Sztuba 2019-05-13 16:09:20 dodanie dokumentu
Odpowiedź na interpelacje radnej B. Kuchta Bogumiła Sztuba 2019-05-13 16:08:05 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 46/2019 w sprawie: ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze Bożena Feculak 2019-05-13 10:44:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 45/2019 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Biały Bór pomieszczenia tymczasowego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2019-05-13 10:23:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 44/2019 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Biały Bór pomieszczenia tymczasowego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2019-05-13 10:17:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 43/2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własnością Gminy Biały Bór. Bożena Feculak 2019-05-13 10:16:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 42/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie zamiany nieruchomości Bożena Feculak 2019-05-13 10:14:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. Bożena Feculak 2019-05-13 10:13:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 40/2019 w sprawie sprawozdania za 2018 rok Bożena Feculak 2019-05-13 10:12:43 dodanie dokumentu