Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Harmonogram wywozu śmieci - II półrocze 2018 r. Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-06-26 10:46:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 57/2018 wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-26 10:33:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie komunalizacji dz. nr 6/3 obreb 04 m. Biały Bór oraz dz. nr 68/2 obręb Kazimierz Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-25 13:09:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie komunalizacji dz. nr 6/3 obreb 04 m. Biały Bór oraz dz. nr 68/2 obręb Kazimierz Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-25 13:08:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/288/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2017 rok Grzegorz Bernat 2018-06-25 12:07:52 edycja dokumentu
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz głosy z Trybuny Obywatelskiej i Sołeckiej zgłoszone podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej w Białym Borze oraz na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Bogumiła Sztuba 2018-06-25 08:27:41 edycja dokumentu
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz głosy z Trybuny Obywatelskiej i Sołeckiej zgłoszone podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej w Białym Borze oraz na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Bogumiła Sztuba 2018-06-25 08:26:10 edycja dokumentu
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz głosy z Trybuny Obywatelskiej i Sołeckiej zgłoszone podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej w Białym Borze oraz na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Bogumiła Sztuba 2018-06-25 08:24:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLI/299/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia inkasentów, ustalenia dla nich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków i opłat oraz wyznaczenia terminu wpłat zainkasowanych kwot Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:49:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/298/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Biały Bór. Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:49:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/297/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych położonych w budynku przy ul. Nadrzeczna 2A w Białym Borze. Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:48:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/296/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Biały Bór nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:48:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/295/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z obszaru gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:47:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/294/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania. Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:47:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/293/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Białego Boru Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:46:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/292/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Biały Bór za 2017 rok Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:46:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/291/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2018- 2036 Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:45:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLI/290/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2018 Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:44:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/289/2018 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białego Boru absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:41:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/288/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2017 rok Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:41:14 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji Marianna Lisiewicz 2018-06-22 10:46:48 dodanie dokumentu
Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 49/2018 Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-21 14:15:02 dodanie dokumentu
Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 49/2018 Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-21 14:14:35 usunięcie dokument
Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 49/2018 Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-21 14:14:25 dodanie dokumentu
burze z gradem do 22.06.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-06-21 14:13:15 dodanie dokumentu
burze z gradem w dniu 21.06.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-06-21 14:07:33 dodanie dokumentu
PP.6733.8.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej kablowej 0,4 kV na terenie działek w miesjcowości Cybulin, obreb Sępolno Wielkie, Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-06-21 13:45:08 dodanie dokumentu
PP.6733.7.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV na działkach połozonych w obrębie Bielica i Dyminek Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-06-21 13:41:19 dodanie dokumentu
Piaszczyński Maciej Bogumiła Sztuba 2018-06-19 11:25:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek budowlanych przy ul. C.K. Norwida w Białym Borze Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-19 10:58:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek budowlanych przy ul. C.K. Norwida w Białym Borze Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-19 10:58:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 52/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych Bożena Feculak 2018-06-19 10:13:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 51/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych Bożena Feculak 2018-06-19 10:12:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 50/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. Bożena Feculak 2018-06-19 10:11:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 49/2018 W sprawie dzierżawy kotłowni osiedlowej Bożena Feculak 2018-06-19 10:01:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 48/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie. Bożena Feculak 2018-06-19 10:00:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 47/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Białego Boru dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Biały Bór oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Edukacji Kultury i Aktywizacji (DEKA). Bożena Feculak 2018-06-19 09:59:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 46/2018 w sprawie Sprzedaż ciągnika rolniczego marki URSUS C-360-3P Bożena Feculak 2018-06-19 09:58:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 45/2018 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na usługi pocztowe Bożena Feculak 2018-06-19 09:57:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 44/2018 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na przebudowę parku Bożena Feculak 2018-06-19 09:57:03 dodanie dokumentu