Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Bezpieczne ferie zimowe Jolanta Gregorczyk 2018-01-18 09:57:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na usługi geodezyjne Bożena Feculak 2018-01-18 09:37:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie powołania komisji ds.przejęcia majątku z Fundacji DEKA Bożena Feculak 2018-01-18 09:09:15 dodanie dokumentu
Oblodzenie, gołoledź i marznące opady w dniach 17-18.01.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-01-18 07:30:06 dodanie dokumentu
Oblodzenie, gołoledź w dniach 16-17.01.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-01-17 07:27:52 dodanie dokumentu
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień Jan Andrusieczko 2018-01-16 12:49:22 dodanie dokumentu
Oblodzenie, gołoledź i marznące opady w dniach 15-16.01.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-01-16 07:23:58 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-01-15 16:00:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie Powołania imiennego składu Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2018-01-15 11:24:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie Konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do wykazu kąpielisk Bożena Feculak 2018-01-15 11:22:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 110/2017 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze Bożena Feculak 2018-01-15 11:12:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 109/2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Bożena Feculak 2018-01-15 11:10:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 108/2017 w sprawie powołania komisji do zebrania informacji przedstawionych w formularzach zgłaszania opinii dot. sondażowego badania opinii mieszkańców do projektu ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...... na 2018 rok Bożena Feculak 2018-01-15 11:08:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 107/2017 w sprawie powołania komisji do zebrania informacji przedstawionych w formularzach zgłaszania opinii dot. sondażowego badania opinii mieszkańców do przyjęcia Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2018 rok Bożena Feculak 2018-01-15 11:07:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 106/2017 w sprawie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla Gen.Gaz Bożena Feculak 2018-01-15 11:06:21 dodanie dokumentu
WZÓR wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew Marianna Lisiewicz 2018-01-15 09:20:46 dodanie dokumentu
WZÓR zgłoszenia checi wycinki drzew przez osoby fizyczne Marianna Lisiewicz 2018-01-15 09:20:15 dodanie dokumentu
WZÓR wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew/krzewów Marianna Lisiewicz 2018-01-15 09:19:38 usunięcie dokument
WZÓR zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew Marianna Lisiewicz 2018-01-15 09:19:33 usunięcie dokument
PP.6733.11.2017 obwieszczenie o kończącym postępowaniu - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa obiektów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w miejscowości Miłobądz, w granicach działek nr 187/3, 187/4, 187/9 i 188 obręb Drzonowo gm. Biały Bór Anna Majek 2018-01-12 13:11:02 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach w sprawie Marianna Lisiewicz 2018-01-12 07:50:17 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Marianna Lisiewicz 2018-01-12 07:49:50 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Marianna Lisiewicz 2018-01-12 07:34:14 usunięcie dokument
ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach w sprawie Marianna Lisiewicz 2018-01-12 07:33:58 usunięcie dokument
RAPORT z przeprowadzonych konsultacji społecznych Marianna Lisiewicz 2018-01-12 07:31:54 dodanie dokumentu
WNIOSEK o wydanie decyzji + karta informacyjna Marianna Lisiewicz 2018-01-11 10:59:43 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Marianna Lisiewicz 2018-01-11 10:59:18 dodanie dokumentu
WNIOSEK o wydanie decyzji + karta informacyjna Marianna Lisiewicz 2018-01-11 10:56:50 dodanie dokumentu
Zestawienie faktur za olej napędowy I półrocze 2018 r Jolanta Gregorczyk 2018-01-11 10:33:10 dodanie dokumentu
Procedura ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy w 2018 r Jolanta Gregorczyk 2018-01-11 10:28:48 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie gminy Biały Bór na rzecz Gminy w roku 2018 Jan Andrusieczko 2018-01-10 11:57:43 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach w sprawie Marianna Lisiewicz 2018-01-10 09:18:11 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Marianna Lisiewicz 2018-01-10 09:17:42 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach w sprawie Marianna Lisiewicz 2018-01-10 09:16:36 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Marianna Lisiewicz 2018-01-10 09:16:07 dodanie dokumentu
mapa Aneta Kwolek - Marczewska 2018-01-10 08:54:10 dodanie dokumentu
ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki nr 198/304 obreb Drzonowo Aneta Kwolek - Marczewska 2018-01-10 08:50:47 dodanie dokumentu
ULOTKA informacyjna dotycząca stosowania antybiotyków w leczeniu zwierząt Marianna Lisiewicz 2018-01-10 08:19:08 dodanie dokumentu
opady marznące w dniu 10.01.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-01-09 15:24:10 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.01.2018r. Anna Dobrzanska 2018-01-05 08:34:07 edycja dokumentu