Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PP.6733.3.2018 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci kablowo - napowietrznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w obrębie Sępolno Małe, Biskupice i obrębie 02 m. Biały Bór Anna Majek 2018-04-24 16:00:16 dodanie dokumentu
PP.6733.2.2018 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-modernizacjai rozbudowa sieci elektroenergetycznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w obrębie Biskupice oraz obrębie 04 i obrębie 05 m. Biały Bór Anna Majek 2018-04-24 15:53:09 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2018-04-24 13:06:54 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2018-04-24 13:06:30 dodanie dokumentu
Wyniki otwartego konkursu ofert na 2017r. Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 12:48:15 dodanie dokumentu
Wyniki otwartego konkursu ofert na 2018r. Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 12:44:33 dodanie dokumentu
Roczny Program Współpracy na 2018 rok Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 12:42:20 dodanie dokumentu
Roczny Program Współpracy na 2017 rok Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 12:11:58 dodanie dokumentu
Roczny Program Współpracy na 2017 rok Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 10:43:00 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 10:42:16 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 10:42:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 32/2018 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w roku 2018 Bożena Feculak 2018-04-24 10:09:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 31/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze ds. księgowości budżetowej oraz określenia szczególnego trybu pracy komisji Bożena Feculak 2018-04-24 10:07:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 30/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Podinspektorowi do Spraw Administracji oraz Dodatków Mieszkaniowych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych. Bożena Feculak 2018-04-24 10:06:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 29/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. Bożena Feculak 2018-04-24 10:05:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 28/2018 w sprawie sprawozdania za 2017 r. Bożena Feculak 2018-04-24 09:41:35 dodanie dokumentu
Burze w dniu 23.04.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-04-23 13:28:02 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-22 21:53:14 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-22 21:52:35 dodanie dokumentu
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Marianna Lisiewicz 2018-04-20 10:10:49 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Marianna Lisiewicz 2018-04-20 10:10:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 31/2013 w sprawie powołania komisji opiniującej odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej oraz jej umorzenia. Bożena Feculak 2018-04-17 12:04:58 edycja dokumentu
ANALIZA systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Biały Bór za 2017r. Marianna Lisiewicz 2018-04-17 06:51:50 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski - kontrola realizacji zadań nałożonych na Gminę Biały Bór ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:59:43 dodanie dokumentu
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku - sprawdzenie stanu sanitano-epidemiologicznego - przystanek dworcowy PKS Biały Bór Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:58:52 dodanie dokumentu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku - sprawdzenie dostosowania wymagań ochrony przeciwpożarowej w Budynku Urzędu Miejskiego w Białym Borze Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:58:06 dodanie dokumentu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola książki obiektu budowlanego budynku mieszkalngo wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w miejscowości Biały Dwór 12 Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:57:10 dodanie dokumentu
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku - sprawdzenie stanu sanitano-epidemiologicznego cmentarza komunalnego w Grabowie Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:56:16 dodanie dokumentu
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku - Sprawdzenie stanu sanitano-epidemiologicznego cmentarza komunalnego w Kołtkach Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:55:33 dodanie dokumentu
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku - Sprawdzenie stanu sanitano-epidemiologicznego cmentarza komunalnego w Stepieniu Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:54:43 dodanie dokumentu
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku - Sprawdzenie stanu sanitano-epidemiologicznego cmentarza komunalnego w Białej Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:53:56 dodanie dokumentu
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Wydział Spraw Społecznych - kontrola z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychoaniu dzieci oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:53:13 dodanie dokumentu
Archiwum Państwowe w Koszalinie - kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:52:18 dodanie dokumentu
Archiwum Państwowe w Koszalinie - stwierdzenie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:51:30 dodanie dokumentu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola obiektu użytkowego - świetlicy wiejskiej w Grabowie Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:50:43 dodanie dokumentu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola pod względem utrzymania obiektów budowlanych na terenie powiatu w okresie zimowego wypoczynku tj. "Bezpieczne Ferie 2017" - hala widowiskowo - sportowa przy ZS nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:49:49 dodanie dokumentu
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białym Borze z 29 grudnia 2017 r. Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:45:44 edycja dokumentu
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białym Borze z 29 grudnia 2017 r. Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:43:41 dodanie dokumentu
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białym Borze z 23 sierpnia 2016 r. Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:41:51 edycja dokumentu
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białym Borze z 23 sierpnia 2016 r. Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:41:20 dodanie dokumentu