Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 8/2018 w sprawie powołania kierownika MGOPS w Białym Borze Bożena Feculak 2018-01-29 13:56:57 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie upoważnień dla Kierownika MGOPS w Białym Borze Bożena Feculak 2018-01-29 13:56:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 8/2018 w sprawie powołania kierownika MGOPS w Białym Borze Bożena Feculak 2018-01-29 13:55:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie układu wykonawczego Bożena Feculak 2018-01-29 13:54:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie przeznaczenia do najmu części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór. Bożena Feculak 2018-01-29 10:14:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 113/2017 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji Bożena Feculak 2018-01-29 10:12:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 112/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie Bożena Feculak 2018-01-29 10:10:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 111/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na 2017 r. Bożena Feculak 2018-01-29 10:03:35 dodanie dokumentu
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie ofert Bożena Sadlak 2018-01-26 13:54:39 edycja dokumentu
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie ofert Bożena Sadlak 2018-01-26 13:54:10 usunięcie załacznika
Zarządzenie w spr. ogłoszenia konkursu ofert Bożena Sadlak 2018-01-26 13:49:55 dodanie dokumentu
Załącznik nr 4 - Wzór umowy o realizację zadania Bożena Sadlak 2018-01-26 13:45:43 edycja dokumentu
Załącznik nr 2 - Formularz oferty Bożena Sadlak 2018-01-26 13:45:06 edycja dokumentu
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie ofert Bożena Sadlak 2018-01-26 13:44:32 edycja dokumentu
Załącznik nr 3 - wzór oświadczeń Bożena Sadlak 2018-01-26 13:43:32 dodanie dokumentu
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie ofert Bożena Sadlak 2018-01-26 13:40:12 dodanie dokumentu
Załącznik nr 2 - Formularz oferty Bożena Sadlak 2018-01-26 13:38:12 dodanie dokumentu
Załącznik nr 4 - Wzór umowy o realizację zadania Bożena Sadlak 2018-01-26 13:37:19 dodanie dokumentu
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania Bożena Sadlak 2018-01-26 13:36:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Białego Boru z dnia 26.01.2018 Bożena Sadlak 2018-01-26 13:35:43 usunięcie dokument
Formularz oferty Bożena Sadlak 2018-01-26 13:35:34 usunięcie dokument
Wzory wymaganych oświadczeń Bożena Sadlak 2018-01-26 13:35:25 usunięcie dokument
Wzór umowy o realizację zadania Bożena Sadlak 2018-01-26 13:35:15 usunięcie dokument
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania Bożena Sadlak 2018-01-26 13:34:37 usunięcie dokument
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania Bożena Sadlak 2018-01-26 13:24:13 dodanie dokumentu
Wzór umowy o realizację zadania Bożena Sadlak 2018-01-26 13:21:39 dodanie dokumentu
Wzory wymaganych oświadczeń Bożena Sadlak 2018-01-26 13:17:35 dodanie dokumentu
Formularz oferty Bożena Sadlak 2018-01-26 13:16:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Białego Boru z dnia 26.01.2018 Bożena Sadlak 2018-01-26 13:13:52 dodanie dokumentu
ogłoszenie wyników konkursu ofert na 2018r. Agnieszka Szwajczewska 2018-01-26 10:52:15 dodanie dokumentu
Raport oceny oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków w Białym Borze. Grzegorz Bernat 2018-01-26 10:42:35 dodanie dokumentu
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Marianna Lisiewicz 2018-01-25 13:17:11 dodanie dokumentu
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Marianna Lisiewicz 2018-01-25 13:16:20 dodanie dokumentu
OPADY MARZNĄCE W DNIACH 23-24.01.2018 R. Jolanta Gregorczyk 2018-01-24 15:20:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika MGOPS - nabór 3 Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-01-23 13:28:03 edycja dokumentu
Pomoc finansowa dla poszkodowanych Jolanta Gregorczyk 2018-01-23 10:22:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białym Borze - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożena Feculak 2018-01-22 14:26:47 dodanie dokumentu
Opady marznące w dniu 22.01.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-01-22 12:28:07 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie gminy Biały Bór na rzecz Gminy w roku 2018 Jan Andrusieczko 2018-01-19 13:58:18 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 Z XXXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 29 grudnia 2017 R. Bogumiła Sztuba 2018-01-18 11:41:04 dodanie dokumentu