Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 65/2018 Aneta Kwolek - Marczewska 2018-07-13 12:37:30 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 57/2018 wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2018-07-13 12:37:10 usunięcie dokument
Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 65/2018 Aneta Kwolek - Marczewska 2018-07-13 12:34:27 edycja dokumentu
Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 65/2018 Aneta Kwolek - Marczewska 2018-07-13 12:33:52 usunięcie załacznika
Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 65/2018 Aneta Kwolek - Marczewska 2018-07-13 12:32:18 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze Jan Andrusieczko 2018-07-13 11:34:19 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze Jan Andrusieczko 2018-07-13 11:33:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o licytacji Magdalena Piaszczyńska 2018-07-13 09:01:29 dodanie dokumentu
Strategia Rozwoju Turystyki w gminie Biały Bór na lata 2016-2022 Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-07-12 22:18:26 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień Jan Andrusieczko 2018-07-12 15:12:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 52/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych Bożena Feculak 2018-07-12 14:46:29 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 52/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych Bożena Feculak 2018-07-12 14:46:02 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 51/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych Bożena Feculak 2018-07-12 14:45:19 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 51/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych Bożena Feculak 2018-07-12 14:45:06 usunięcie załacznika
Zmiana ogłoszenia o przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2018-07-12 14:43:35 dodanie dokumentu
Zmiana wykazu Aneta Kwolek - Marczewska 2018-07-12 14:38:09 dodanie dokumentu
PP.6733.9.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr 308 obręb Grabowo, Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-07-12 12:23:42 edycja dokumentu
PP.6733.9.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr 308 obręb Grabowo, Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-07-12 12:23:06 edycja dokumentu
PP.6733.9.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr 308 obręb Grabowo, Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-07-12 12:22:36 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.07.2018r Anna Dobrzanska 2018-07-05 14:06:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki nr 40/34 przy ul. Dworcowej w Białym Borze Aneta Kwolek - Marczewska 2018-07-04 14:11:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki nr 40/34 przy ul. Dworcowej w Białym Borze Aneta Kwolek - Marczewska 2018-07-04 14:11:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę kotłowni osiedlowej położonej w Białym Borze przy ul. Dworcowej. Aneta Kwolek - Marczewska 2018-07-03 14:20:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 60/2018 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Powiatu Szczecineckiego na mienie Gminy Biały Bór działki nr 167/4 obręb Kaliska Bożena Feculak 2018-07-02 14:20:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 59/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej Bożena Feculak 2018-07-02 14:19:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 58/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Biały Bór nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa Bożena Feculak 2018-07-02 14:17:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 57/2018 w sprawie zamiany nieruchomości Bożena Feculak 2018-07-02 14:16:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 56/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie z siedzibą w 78-421 Drzonowo 49A. Bożena Feculak 2018-07-02 14:14:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 55/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2018 rok Bożena Feculak 2018-07-02 11:50:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 54/2018 w sprawie powołania komisji kasacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących własnością Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2018-07-02 11:49:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 53/2018 w sprawie powierzenia stanowiska Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białym Borze Bożena Feculak 2018-07-02 11:47:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 36/2018 w sprawie przeznaczenia do użytkowania nieruchomości komunalnych Bożena Feculak 2018-07-02 11:44:32 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku Słupska 14 Jan Andrusieczko 2018-07-02 11:04:12 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze Jan Andrusieczko 2018-07-02 11:03:38 edycja dokumentu
DECYZJA o umorzeniu postępowania Marianna Lisiewicz 2018-07-02 07:36:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki nr 12 obreb 07 m. Biały Bór Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-29 12:51:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki nr 12 obreb 07 m. Biały Bór Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-29 12:51:05 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wynikach przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-29 12:50:18 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku Słupska 14 Jan Andrusieczko 2018-06-28 08:03:27 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku Słupska 14 Jan Andrusieczko 2018-06-28 08:03:11 edycja dokumentu