Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o terminie licytacji Magdalena Piaszczyńska 2017-11-22 10:32:02 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargu PWiK Magdalena Piaszczyńska 2017-11-22 10:30:27 dodanie dokumentu
OCENA jakości wody w kąpielisku nad j. Łobez w 2017r Marianna Lisiewicz 2017-11-16 08:56:15 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania "Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" Grzegorz Bernat 2017-11-15 14:42:57 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania "Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" Grzegorz Bernat 2017-11-15 14:40:43 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2017-11-15 14:06:54 edycja dokumentu
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na zadanie pn.: Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Biały Bór w roku szkolnym 2017/2018 (II półrocze) i 2018/2019 Jan Andrusieczko 2017-11-14 14:53:54 dodanie dokumentu
Mgła, szadź, oblodzenie w dniu 14.11.2017 r. Jolanta Gregorczyk 2017-11-14 14:24:50 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wycinke drzew obr. Kołtki Marianna Lisiewicz 2017-11-13 12:36:43 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wycinke drzew obr. Kołtki Marianna Lisiewicz 2017-11-13 12:36:00 dodanie dokumentu
ostrzeżenie przed silnym wiatrem Jolanta Gregorczyk 2017-11-13 07:28:19 dodanie dokumentu
Silny wiatr w dniach 10-11.11.2017 r. Jolanta Gregorczyk 2017-11-10 14:08:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/241/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego "Moje boisko Orlik " w Białym Borze. Bogumiła Sztuba 2017-11-10 12:50:04 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/243/ 2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia osoby , której powierzono obowiązki kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Bogumiła Sztuba 2017-11-10 12:49:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/242/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2017-11-10 12:48:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/241/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego "Moje boisko Orlik " w Białym Borze. Bogumiła Sztuba 2017-11-10 12:47:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIII/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie określenia inkasentów, ustalenia dla nich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków i opłat oraz wyznaczenia terminu wpłat zainkasowanych kwot Bogumiła Sztuba 2017-11-10 12:47:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/239/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2017- 2037 Bogumiła Sztuba 2017-11-10 12:46:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIII/238/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2017 Bogumiła Sztuba 2017-11-10 12:44:50 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Bogumiła Sztuba 2017-11-10 12:39:01 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Bogumiła Sztuba 2017-11-10 12:38:52 dodanie dokumentu
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 7 listopada 2017 r. Bogumiła Sztuba 2017-11-10 12:36:29 usunięcie dokument
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 7 listopada 2017 r. Bogumiła Sztuba 2017-11-10 12:36:16 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE RSOŚ w szczecinie o zebranych dokumentach dot. Jeziora Iłowatka Marianna Lisiewicz 2017-11-10 08:09:14 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2017/2018 - część III" Jan Andrusieczko 2017-11-09 11:40:32 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2017/2018 - część III" Jan Andrusieczko 2017-11-09 11:40:17 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2017/2018" Jan Andrusieczko 2017-11-09 11:35:41 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków i obiektów komunalnych Gminy Biały Bór Jan Andrusieczko 2017-11-08 15:13:06 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków i obiektów komunalnych Gminy Biały Bór Jan Andrusieczko 2017-11-08 15:12:54 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków i obiektów komunalnych Gminy Biały Bór Jan Andrusieczko 2017-11-08 14:47:20 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2017-11-08 14:42:53 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2017-11-08 14:42:16 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2017-11-08 14:40:50 usunięcie dokument
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2017-11-08 14:39:45 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2017-11-08 14:39:26 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.11.2017r. Anna Dobrzanska 2017-11-08 11:02:59 dodanie dokumentu
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz głosy z Trybuny Obywatelskiej i Sołeckiej zgłoszone podczas XXXII sesji Rady Miejskiej w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2017-11-08 10:48:16 dodanie dokumentu
Informator dla osób bezdomnych Jolanta Gregorczyk 2017-11-08 08:10:52 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o projekcie Uchwały i Programu Marianna Lisiewicz 2017-11-07 10:19:34 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o projekcie uchwały i programu Marianna Lisiewicz 2017-11-07 10:18:50 usunięcie dokument