Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
formularz konsultacji - dokument stracił ważność 2016-11-16 09:05:01
Roczny program współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok - projekt - dokument stracił ważność 2016-11-16 09:03:56