Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR IX/71/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Białym Borze Nr VIII/55/11 z 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla obszaru górniczego ?Stepień? w zakresie działek nr 3/12, 37, 9/1 oraz części obrębu ewidencyjnego Kazimierz w zakresie dz. nr 232/1 i nr 22/1 oraz uchwałę Rady Miejskiej w Białym Borze Nr VIII/58/11 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór ? teren górniczy ?Stepień V? dla działek nr 3/12, 37, 9/1 oraz części obrębu ewidencyjnego Kazimierz w zakresie dz. nr 232/1. Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:27:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IX/70/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:26:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IX/69/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze nr V/44/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów gminy. Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:26:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia: 1) Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017; 2) Prognozy oddziaływania na środowisko ?Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017?; 3) Programu Ochrony Środowiska dla gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017; 4) Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017. Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:25:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IX/67/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych położonych w budynku przy ul. Nadrzecznej 2A w Białym Borze. Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:25:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/ 66 /2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:24:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IX/65/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Publiczne Przedszkole Miejskie w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:23:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IX/64/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:23:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IX/ 63 /2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Gminie Sianów pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. ?Szlak konny Pomorza Środkowego? na działania będące efektem projektu dla Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:22:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IX/62/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Biały Bór za 2010 r. Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:22:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IX/61/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011. Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:22:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010. Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:21:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2011 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2010 rok. Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:20:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr VIII/58/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór ... Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:16:37 dodanie dokumentu
Uchwała nr VIII/57/2011 w sprawie zmian wieloletnie prognozy finansowej ... Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:16:11 dodanie dokumentu
Uchwała nr VIII/56/2011 w sprawie zmian w budżecie ... Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:15:26 dodanie dokumentu
Uchwała nr VIII/55/2011 w sprawie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków ... Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:14:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr VIII/54/2011 w sprawie wpisu kąpiekisk śrólądowych w Białym Borzee nad jeziorem Łobez do ... Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:12:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr VII/53/2011 w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/2011 ... Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:07:49 dodanie dokumentu
Uchwała nr 52/VI/2011 w sprawie określenia inkasentów ... Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:07:06 dodanie dokumentu
Uchwała nr 51/VI/2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ... Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:06:23 dodanie dokumentu
Uchwała nr VI/50/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:05:18 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/50/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:59:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/49 /11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Biały Bór w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:57:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/48/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia regulaminu Klubu Edukacji Dziecięcej w Białym Borze. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:57:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/47/ 11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:57:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/ 46/ 11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:56:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/45/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:56:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr V/44/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów gminy Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:55:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA nr V/43./11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie terenów cmentarnych w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze oraz uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:55:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr V/42/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze nr IV/ 24/11 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:54:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/41/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze Z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wniesienia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku aportu na podwyższenie kapitału zakładowego. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:54:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/40/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z obszaru Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:53:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/39/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ?System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:52:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V / 38 /11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Biały Bór środków stanowiących fundusz sołecki. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:52:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr V/ 37/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:51:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/ 36/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:49:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/ 35 /11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011 . Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:49:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/34/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 ro-ku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2011- 2021 Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:48:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/33/11RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011r w sprawie: poręczenia przez Gminę Biały Bór weksla własnego ?in blanco? wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w celu zabezpieczenia spłaty części kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu EU (tzw. pożyczka na zachowanie płynności finansowej) w wysokości 14 667 660,00 PLN (słownie: czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i 00/100) wraz z należnymi odsetkami Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:48:06 dodanie dokumentu