Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XIV/111/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Dyminek na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:50:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Drzonowo na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:49:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/109 /2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Biskupice na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:49:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/108/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Bielica na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:49:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/ 107 /2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Biały Bór na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:48:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XIV/106/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:48:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/105/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Białym Borze. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:47:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/104/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:46:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych, nadania kategorii oraz ustalenia ich przebiegu. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:46:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Biały Bór na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:42:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁ NR XIII/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:41:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/100/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze NR XI/78/2011 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór ? teren górniczy ?Stepień V? dla działek nr 3/12, 37, 9/1 obręb Stepień i dz. 232/1 obręb Kazimierz. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:41:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XIII/99/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:41:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty targowej. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:39:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/97/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:38:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/96/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Biały Bór oraz stawek podatku rolnego. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:38:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:28:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/94/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:27:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok? Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:26:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/92/2011 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:26:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XIII/91/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:25:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/90/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie rozchodów i planowanego deficytu Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:24:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XII/89/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/346/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Biały Bór oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:23:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego na II półrocze 2011 r. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:23:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XII /87/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze Z dnia 29 września 2011r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Biały Bór a Gminą Bobolice w zakresie powierzenia Gminie Bobolice realizacji zadania publicznego Gminy Biały Bór w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Biały Bór do Środowiskowego Domu Samopomocy ?Odnowa? w Bobolicach. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:22:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/86/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:22:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XII/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:21:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów gminy Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:21:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XII/83/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego na rzecz najemcy. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:20:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/82/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZEz dnia 29 września 2011 roku w sprawie zwolnień z realizacji zajęć dydaktycznych osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:20:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/81/ 2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów odbudowy budynku Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Pion Miastko, zniszczonego podczas pożaru w dniu 31 maja 2011 r Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:19:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/80/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2011- 2021 Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:19:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/79/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie ... Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:10:19 dodanie dokumentu
Uchwała nr XI/78/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ... Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:02:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr XI/77/2011 w sprawie uchwalenia zmian studium ... Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:01:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr X/76/2011 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej ... Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:50:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr X/75/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:49:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IX/74/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fi-nansowej Gminy Biały Bór na lata 2011- 2021 Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:29:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IX/73/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu z przeznaczeniem na uruchomienie bazy sezonowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim o wydłużonym terminie funkcjonowania. Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:28:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IX/72/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/209/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania na czas nieoznaczony. Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:28:08 dodanie dokumentu