Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XIX/146/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:39:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIX/145/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do rejestru kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:38:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIX/144/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 maja 2012 r.w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:37:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIX/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użyczenie. Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:36:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIX/142/12 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2012- 2021 Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:35:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XIX/141/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012. Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:33:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z obszaru gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:29:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/139/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia dopłaty za przyjęcie ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Białym Borze z obszarów nieskanalizowanych Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:28:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII /138/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Biały Bór środków stanowiących fundusz sołecki. Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:23:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII /137/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór ? teren górniczy ?Stepień V? dla działek nr 3/12, 37, 9/1 obręb Stepień i dz. 232/1 obręb Kazimierz Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:22:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/136/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:22:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII /138/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Biały Bór środków stanowiących fundusz sołecki. Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:19:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII /137/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór ? teren górniczy ?Stepień V? dla działek nr 3/12, 37, 9/1 obręb Stepień i dz. 232/1 obręb Kazimierz Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:18:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/136/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:17:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/136/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:15:55 usunięcie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/136/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:13:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze oraz nadania statutu Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji. Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:07:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/134/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/291/ 09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 05 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:06:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/133/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie przekazania Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białym Borze zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:05:43 dodanie dokumentu
UCHWALA NR XVI/132/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:05:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/131/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na 2012 rok Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:04:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego na I półrocze 2012 r. Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:03:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/129/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:02:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/128/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:01:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/127/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na la-ta 2012- 2021 Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:00:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XVI/126./2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Grzegorz Bernat 2013-08-01 07:59:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/125/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia " Wieloletniego Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na lata 2012 i 2013? Grzegorz Bernat 2013-08-01 07:58:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XV/124/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-01 07:56:26 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr XV /123/ 2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. Grzegorz Bernat 2013-08-01 07:55:50 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A NR XV/122/ 2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. Grzegorz Bernat 2013-08-01 07:54:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XV/121/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2011- 2021 Grzegorz Bernat 2013-08-01 07:53:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XV/120/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Grzegorz Bernat 2013-08-01 07:52:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XV/119/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany wielolet-niej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2012- 2021 Grzegorz Bernat 2013-08-01 07:51:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XV/118/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2012 rok Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:55:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/117/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Biały Dwór na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:54:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Świerszczewo na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:52:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/115/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Trzebiele na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:52:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/114 /2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Sępolno Wielkie na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:51:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/113/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Przybrda na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:51:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/112/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Kołtki na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:50:54 dodanie dokumentu