Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA Nr XVIII_133_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór dla terenów urządzeń turystycznych położonych w południo Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:09:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XVIII_132_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:09:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XVII_131_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV_97_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia inkasentów, ustalenia dla nich wynagrodzenia z tytułu poboru Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:04:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XVII_130_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej z tytułu odsetek od poboru wody Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:03:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XVII_129_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na I półrocze 2008 roku Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:03:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XVII_128_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego2008 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Och Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:02:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XVII_127_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego2008 roku w sprawie określenia wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych w Szkole Podstawowej w Sepolnie Wielkim Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:01:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XVII_126_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz Parafii Greckokatolickiej P.W. Narod Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:01:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XVII_125_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego2008 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:00:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XVII_122_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Grzegorz Bernat 2013-08-07 12:58:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XVII_124_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok dla Burmistrza Białego Boru Grzegorz Bernat 2013-08-07 12:57:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XVII_123_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV_102_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej. Grzegorz Bernat 2013-08-07 12:54:53 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO do spraw zieleni i utrzymania czystości w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w pełnym wymiarze czasu pracy Grzegorz Bernat 2013-08-05 15:50:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIV/245/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzebiele gmina Bały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-05 08:17:00 dodanie dokumentu
Uchwala Nr XXXIV/244/2013 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru Grzegorz Bernat 2013-08-05 08:14:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/243/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze nr XXXIII/240/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym infrastruktury wodociągowej Grzegorz Bernat 2013-08-05 08:06:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2013- 2023 Grzegorz Bernat 2013-08-05 08:04:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIV/241/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 Grzegorz Bernat 2013-08-05 08:03:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym infrastruktury wodociągowej Grzegorz Bernat 2013-08-05 08:01:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZEz dnia 11 czerwca 2013r.w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącą własność gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-05 08:00:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/238/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki do przejęcia dokumentacji, majątku oraz zobowiązań i należności Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim. Grzegorz Bernat 2013-08-05 07:57:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/237/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki do przejęcia dokumentacji, majątku oraz zobowiązań i należności Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie. Grzegorz Bernat 2013-08-05 07:56:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIII/236/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu Grzegorz Bernat 2013-08-05 07:55:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/235/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Biały Bór za 2012 rok Grzegorz Bernat 2013-08-05 07:53:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2013- 2023 Grzegorz Bernat 2013-08-05 07:53:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIII/233/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 Grzegorz Bernat 2013-08-05 07:51:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/232/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 Grzegorz Bernat 2013-08-05 07:50:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/231/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2012 rok Grzegorz Bernat 2013-08-05 07:48:24 dodanie dokumentu
Uchwała nr I/2/10 Rady Miejskiej w białym Borze w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-05 07:40:35 usunięcie dokumentu
Uchwała nr I/1/10 Rady Miejskiej w białym Borze w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-05 07:40:19 usunięcie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXII/230/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 Grzegorz Bernat 2013-08-02 09:00:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/229/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 10 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego "Mój Rynek" w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-02 08:52:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/228/2013 RADY MIEJSKIEJ z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-02 08:51:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/227/2013 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ?Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich? Grzegorz Bernat 2013-08-02 08:49:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/222/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na 2013 rok Grzegorz Bernat 2013-08-02 08:46:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/221/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie poparcia inicjatywy Gminy Bobolice zmierzającej do budowy dwóch skrzyżowań typu rondo Grzegorz Bernat 2013-08-02 08:44:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/220/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-02 08:42:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/219/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZEz dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Biały Bór na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-08-02 08:40:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Grzegorz Bernat 2013-08-02 08:37:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/217/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim w filię Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-02 08:34:45 dodanie dokumentu