Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
39 Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:47:48 dodanie dokumentu
38 Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:47:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37 /2013 Burmistrza Białego z dnia 12.04.2013 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczących sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków w Radzie Miejskiej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:46:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36 /2013 Burmistrza Białego z dnia 11.04.2013 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody zachodniopomorskiego dotyczących przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków, jak również realizacji zadania z zakresu administracji rząd Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:45:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35 /2013 Burmistrza Białego z dnia 10.04.2013 w sprawieudzielenia upoważnienia St. specjaliście ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:44:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34 /2013 Burmistrza Białego z dnia 10.04.2013 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych. Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:43:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33 /2013 Burmistrza Białego Boru z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wytycznych do sporządzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:42:30 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 32/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:41:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 31/2013 w sprawie powołania komisji opiniującej odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej oraz jej umorzenia. Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:41:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 30/2013 Burmistrza Białego Boru z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:40:28 dodanie dokumentu
29 Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:40:02 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 29 marca2013r. w sprawie powołania komisji opiniującej w sprawie zatrudniania bezrobotnych w ramach stażu, robót publicznych i interwencyjnych Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:39:29 dodanie dokumentu
27 Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:39:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Białego Boru z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2012 rok. Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:34:32 dodanie dokumentu
25 Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:33:39 dodanie dokumentu
ZARZADZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie cofnięcia upoważnień udzielonych inspektorowi ds. księgowości budżetowej oraz działalności gospodarczej pani Stanisławie Marzec. Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:27:27 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE nr 23/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej. Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:26:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 22 /2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie cennika ogłoszeń i reklam w Białoborskim Biuletynie Samorządowym. Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:25:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: powołania komisji Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:24:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: powołania komisji Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:20:57 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:19:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 18/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:18:29 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE nr 17/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej. Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:15:36 dodanie dokumentu
16 Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:14:52 dodanie dokumentu
15 Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:14:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU Z DNIA 13 LUTEGO 2013 rok W sprawie : udzielenia upoważnienia St. specjaliście ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych. Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:13:31 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 13/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU Z DNIA 13 LUTEGO 2013 rok W sprawie : udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych. Grzegorz Bernat 2013-08-08 09:12:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE nr 12/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:43:49 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 11/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/09 Burmistrza Białego Boru z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:42:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 10 Burmistrza Białego Boru z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:42:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 9/2013 Burmistrza Białego Boru z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:41:05 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 9/2013 Burmistrza Białego Boru z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:40:27 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 9/2013 Burmistrza Białego Boru z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:34:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 8/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór od Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Pod Lasem? w Białym Dworze. Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:34:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 7/2013 z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:33:04 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 6/2013 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2013 Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:32:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 5/2013 z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:31:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 4/2013 z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:30:49 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 3/2013 OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:30:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2/2013 OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 03.01.2013 r. w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biały Bór z zakresu: ?Kultury fizycznej i sportu?, ?Kultury, sztuka, ochrony dóbr kultury i tradycji?, ?Ochrona i promocja zdrowia? w 2013 roku. Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:29:00 dodanie dokumentu