Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXXVII/260/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 października 2013 roku w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2014-01-03 23:36:09 edycja dokumentu
Terminy wywozu odpadów kounalnych na terenie miasta i gminy Biały Bór na rok 2014 Grzegorz Bernat 2014-01-03 23:31:05 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEGO BORU o wyłożeniu na 21 dni tj. od 07 stycznia 2014 r. do 28 stycznia 2014 r. do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do rejestru kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór w 2014 r. Grzegorz Bernat 2014-01-03 23:25:29 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie projektu WPF na lata 2014-2023 Grzegorz Bernat 2014-01-03 23:23:36 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na rok 2014 Grzegorz Bernat 2014-01-03 23:21:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie ogłoszenia otwartwgo konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań ... Grzegorz Bernat 2014-01-03 23:04:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2014r. Grzegorz Bernat 2014-01-03 23:00:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 157/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawek najmu i dzierżawy lokali użytkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności zdrowotnej i rehabilitacyjnej. Grzegorz Bernat 2014-01-03 22:58:53 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 158 /2013 Burmistrza Białego Boru z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2014-01-03 22:02:51 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 158 /2013 Burmistrza Białego Boru z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2014-01-03 22:00:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 157/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawek najmu i dzierżawy lokali użytkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności zdrowotnej i rehabilitacyjnej. Grzegorz Bernat 2014-01-03 22:00:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 156 Powołanie komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zadania: ?Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie gminy Biały Bór na rzecz Gminy w roku 2014? Grzegorz Bernat 2014-01-03 22:00:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 155 Powołanie komisji kasacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będącego własnością Gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2014-01-03 21:59:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 154 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy Urzędu - 27.12.2013r. Grzegorz Bernat 2014-01-03 21:59:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 153 Grzegorz Bernat 2014-01-03 21:59:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 152 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Grzegorz Bernat 2014-01-03 21:58:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 151 Grzegorz Bernat 2014-01-03 21:58:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 150 Grzegorz Bernat 2014-01-03 21:58:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 149 w sprawie w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych Grzegorz Bernat 2014-01-03 21:58:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 148 Grzegorz Bernat 2014-01-03 21:57:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 147 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminy Biały Bór od Spółdzielni Mieszkaniowej ?ABC? w ?LIKWIDACJI? w Sępolnie Wielkim. Grzegorz Bernat 2014-01-03 21:57:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 146/2013 w w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/2013 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji majątku Gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2014-01-03 21:57:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 145 Grzegorz Bernat 2014-01-03 21:57:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 144 Grzegorz Bernat 2014-01-03 21:56:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 143 Grzegorz Bernat 2014-01-03 21:56:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 142 Grzegorz Bernat 2014-01-03 21:56:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 141 Grzegorz Bernat 2014-01-03 21:56:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 140 w sprawie Przekazania sieci i urządzeń kanalizacyjnych w m. Biały Dwór Żwirownia Grzegorz Bernat 2014-01-03 21:55:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 139 w sprawie oszczędności w dokonywaniu wydatków z budżetu gminy Biały Bór w 2013r. w jednostkach organizacyjnych gminy Grzegorz Bernat 2014-01-03 21:55:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 138 w sprawie oszczędności w wydatkowaniu środków budżetu gminy w 2013r. Grzegorz Bernat 2014-01-03 21:55:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 137 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2014 rok i Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023 Grzegorz Bernat 2014-01-03 21:55:00 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 137 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2014 rok i Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023 Grzegorz Bernat 2014-01-03 21:54:22 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak WOPN-ZP.6320.8.2013.BG z dnia 20 grudnia 2013 r o zakończeniu prac nad projektami planow zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000 i rozpoczęciu konsultacji społecznych Grzegorz Bernat 2013-12-31 13:22:06 dodanie dokumentu
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej 14.000 euro na zadanie pn.: "Wykonywanie usług wycen nieruchomości i inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2014". Grzegorz Bernat 2013-12-30 16:20:01 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE-INFORMACJA, ŻE GMINA BIAŁY BÓR, PLANUJE UDZIELENIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU w 2014 r. Grzegorz Bernat 2013-12-23 11:46:25 dodanie dokumentu
RIPZ.6733.16.2013 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ? budowa stacji bazowej w Kołtkach Grzegorz Bernat 2013-12-23 11:44:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o kończącym się postępowaniu RIPZ.6733.14.2013.AM zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia ? biblioteka miejska położonej na działce nr 125/1 przy ulicy Nadrzecznej 2a w Białym Borze, obręb ewidencyjny 04 Grzegorz Bernat 2013-12-17 21:06:53 dodanie dokumentu
Zawiadamienie o wszczęciu na wniosek inwestora: LAFARGE Kruszywa l Beton Sp. z o.o 02-135 Warszawa ul. Iłżecka 24 F, adres: Żwirownia Sępolno Wielkie 78-425 Biały Bór, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ?Sępolno Wielkie 4?, Sępolno Wielkie gm. Biały Bór? na terenie działki 179/3 obr. Sępolno Wielkie gm. Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-12-16 16:06:13 dodanie dokumentu
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej 14.000 euro na zadanie pn.: "Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie gminy Biały Bór na rzecz Gminy w roku 2014". Grzegorz Bernat 2013-12-16 15:20:08 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BIAŁEGO BORU o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu o lokalizacji inwestycji celu publicznego Grzegorz Bernat 2013-12-11 23:51:08 dodanie dokumentu