Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLV/359/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Biskupice na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:17:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/358/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Bielica na lata 2010 - 2016? Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:17:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/357/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Biały Dwór na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:16:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/356/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Biały Bór na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:14:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLV/355/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 08 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcie zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:14:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLV/ 354 /10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie: wystawienia przez Gminę Biały Bór weksla ?in blanco? do kwoty 78.379 złotych (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) w Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:13:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLV/ 353/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 08 CZERWCA 2010 ROKU w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie rozchodów Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:13:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLV/ 352 / 10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 08 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu w części wydatków majątkowych na 2010 rok Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:13:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLV/ 351 / 10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 08 CZERWCA 2010 ROKU w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu w części wydatków bieżących na 2010 rok Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:12:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLV/ 350 /10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 08 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Biały Bór za 2009 rok Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:12:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/ 349 /10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:12:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIV/348/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: wystawienia przez Gminę Biały Bór weksla ?in blanco? do kwoty 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100) w związku z zabezpieczeniem pr Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:47:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/ 347 /2010 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego ? logo gminy Biały Bór oraz zasad jego użytkowania. Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:46:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/346/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Biały Bór oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:45:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLIV/345/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby realizacji terenów górniczych ?Stepień V? w zakresie działek nr 3/12, Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:44:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIV/344/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/172/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia stawki jednostkowej na usługi wywozu nieczystości Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:43:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIV/343/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór dla obszaru górniczego ?Stepień V? w części obrębu Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:43:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/342/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:42:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIV/341/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 29 KWIETNIA 2010 R. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Biały Bór za rok 2009 Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:41:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu Targowiska w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:39:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/336/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych obrębie Drzonowo, Stepień i Sępolno Wielkie Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:39:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/335/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z obszaru Gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:38:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/334/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Biały Bór na okres od dnia 1.05.2010r. do 30.04.2011 Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:37:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/333/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie raportu z wykonania ?Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Biały Bór? za lata 2007 ? 2008 Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:37:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/332/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Biały Bór środków stanowiących fundusz sołecki Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:36:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/331/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie Uchwała Nr XLI/331/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:36:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/330/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/209/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiąc Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:32:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/329/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:32:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/328/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochron Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:31:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/327/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na 2010 rok Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:30:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/326/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdania z realizacji ?Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biały Bór? w latach 2007 ? 2008 Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:29:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/325/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 4/4 położonej w obrębie 04 miasta Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:18:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/324/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych położonych w budynku przy ul. Nadrzecznej 2A w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:18:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/323/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:17:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/322/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Trzebiele na lata 2007 ? 2013" Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:17:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/321/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Świerszczewo na lata 2009 ? 2013? Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:16:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/320/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Sępolno Wielkie na lata 2009 ? 2013? Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:16:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/319/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Sępolno Małe na lata 2009 ? 2013? Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:16:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/318/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Przybrda na lata 2009 ? 2013? Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:15:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/317/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Kołtki na lata 2009 ? 2016? Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:14:33 dodanie dokumentu