Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr VI _ 42_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:02:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI_ 41 _07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie określenia wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych oświaty. Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:01:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI _ 40 _07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu: wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Biały Bór; przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów ze specja Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:00:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI _ 39_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia za najmowane mieszkanie z zasobów gminy. Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:00:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI _ 38_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:59:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V_ 35 _ 07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz ... Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:54:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V_ 34 _07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 31 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na 2007 rok Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:53:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr V_32_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Biały Bór w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:52:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V_30_07 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZEz dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze Nr XXII _151_04 z dnia 29 września 2004 r. Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:51:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr V_29_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 stycznia 2007 r.w sprawie zatwierdzenia ?Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2007-2010 Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:50:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V_28_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 stycznia 2007r.w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej od dokonanych czynności urzędowych oraz określenia inkasentów. Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:49:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V_27_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:39:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V_26_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2007 rok. Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:36:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV_24_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Sekretarza Gminy Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:32:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV_22_06Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 grudnia 2006 rokuw sprawie powołania Skarbnika Gminy Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:31:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV_21_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 grudnia 2006 rok w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:31:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV_ 17_ 06 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 28 grudnia 2006 roku. w sprawie: reorganizacji samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:30:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV _ 18 _ 06, NR IV _ 19 _ 06, NR IV _ 25 _ 06, RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 grudnia 2006r. Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:23:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV_16_06 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:22:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV _15_06 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej z tytułu poboru wody Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:22:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA nr IV_ 14 _06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 78-400 Szczecinek, ul. Cieślaka 6a do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i o Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:22:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV_13_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2006ł Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:21:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III _ 12 _06 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 15 GRUDNIA 2006 ROKU zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Białym Borze oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:19:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III_11_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 15 grudnia 2006r Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:19:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III_10_06 Rady Miejskiej w Białym Borze Z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru w 2007 roku. Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:18:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III_8_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie: podatku leśnego na 2007 rok. Grzegorz Bernat 2013-08-26 16:25:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III_7_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie: obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-26 16:25:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III_6_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie: podatku od nieruchomości na 2007 rok Grzegorz Bernat 2013-08-26 16:24:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III_5_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok Grzegorz Bernat 2013-08-26 16:23:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III_5_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok Grzegorz Bernat 2013-08-26 16:22:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III_4_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2006 Grzegorz Bernat 2013-08-26 16:22:32 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr III_4_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2006 Grzegorz Bernat 2013-08-26 16:22:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III_4_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2006 Grzegorz Bernat 2013-08-26 16:19:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR I_ 2 _06 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 24 LISTOPADA 2006 R. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-26 16:17:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR L /403 /10 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-19 13:49:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR L/402/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia inkasentów, ustalenia dla nich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków i opłat oraz wyznaczenia terminu wpłat zainkasowanych kwot Grzegorz Bernat 2013-08-19 13:48:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr L/401/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 Grzegorz Bernat 2013-08-19 13:48:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR L/400/2010 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pub Grzegorz Bernat 2013-08-19 13:47:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/399/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁYM BORZE z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biały Bór do realizacji inwestycji pn. ,,Budowa chodnika na cmentarz komunalny w Stepieniu? wspólnie z Powiatem Szczeci Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:30:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/398/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z dnia 29 października 2010 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Białego Boru. Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:29:55 dodanie dokumentu