Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kontrola realizacji przedsięwzięcia termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim w ramach realizacji projektu: "Usprawnianie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 08:00:33 edycja dokumentu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kontrola realizacji przedsięwzięcia termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim w ramach realizacji projektu: "Usprawnianie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 08:00:02 dodanie dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola świetlicy wiejskiej w Trzebielu pod względem oceny stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:59:42 edycja dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola świetlicy wiejskiej w Trzebielu pod względem oceny stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:59:24 dodanie dokumentu
Archiwum Państwowe w Koszalinie - sposób przechowywania dokumentacji Urzędu Stanu Cywilnego Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:59:08 edycja dokumentu
Archiwum Państwowe w Koszalinie - sposób przechowywania dokumentacji Urzędu Stanu Cywilnego Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:58:53 dodanie dokumentu
Wojewódzki Urząd Pracy - kompleksowa kontrola prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-32/11-00 projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Biały Bór" w ramach Działania 9.1 PO KL Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:58:35 edycja dokumentu
Wojewódzki Urząd Pracy - kompleksowa kontrola prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-32/11-00 projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Biały Bór" w ramach Działania 9.1 PO KL Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:58:08 dodanie dokumentu
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - kontrola zgodnego z prawem działania straży gminnych (miejskich) na terenie województwa zachodniopomorskiego Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:57:50 edycja dokumentu
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - kontrola zgodnego z prawem działania straży gminnych (miejskich) na terenie województwa zachodniopomorskiego Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:57:33 dodanie dokumentu
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - weryfikacja prawidłowości realizacji Projektu, zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPOWZ/2.1.2/2009/001/Sz pn. "Budowa dróg gminnych w mieście Biały Bór - ulice: Kwiatowa, Ogrodowa, Jana Pawła II, Miastecka oraz Słoneczna" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:57:14 edycja dokumentu
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - weryfikacja prawidłowości realizacji Projektu, zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPOWZ/2.1.2/2009/001/Sz pn. "Budowa dróg gminnych w mieście Biały Bór - ulice: Kwiatowa, Ogrodowa, Jana Pawła II, Miastecka oraz Słoneczna" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:56:43 dodanie dokumentu
Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola obiektów placów zabaw w miejscowościach: Trzebiele, Brzeźnica, Kołtki Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:56:23 edycja dokumentu
Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola obiektów placów zabaw w miejscowościach: Trzebiele, Brzeźnica, Kołtki Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:56:05 dodanie dokumentu
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - kontrola w miejscu realizacji projektu wykonania robót budowlanych oraz dostawy wyposażenia w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Biały Dwór, Trzebiele, Stepień Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:55:38 edycja dokumentu
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - kontrola w miejscu realizacji projektu wykonania robót budowlanych oraz dostawy wyposażenia w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Biały Dwór, Trzebiele, Stepień Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:55:12 dodanie dokumentu
Starostwo Powiatowe w Szczecinku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - kontrola wiaty przystanku dworcowego PKS Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:54:43 edycja dokumentu
Starostwo Powiatowe w Szczecinku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - kontrola wiaty przystanku dworcowego PKS Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:54:26 dodanie dokumentu
Państwowa Inspekcja Pracy oddział w Koszalinie - odbiór stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:54:09 edycja dokumentu
Państwowa Inspekcja Pracy oddział w Koszalinie - odbiór stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:53:54 dodanie dokumentu
Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola w celu sprawdzenia wykonania obowiązków nałożonych decyzją nakazującą Gminie Biały Bór usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynku mieszkalnym, zlokalizowanym na terenie dz. Nr 97/23 i 97/27 w obrębie Drzonowo gm. Biały Bór Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:53:34 edycja dokumentu
Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola w celu sprawdzenia wykonania obowiązków nałożonych decyzją nakazującą Gminie Biały Bór usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynku mieszkalnym, zlokalizowanym na terenie dz. Nr 97/23 i 97/27 w obrębie Drzonowo gm. Biały Bór Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:53:11 dodanie dokumentu
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - kontrola projektu POKL pn. "Gmina Biały Bór wspiera aktywnie poszukujących pracy - szkolenia z obsługi komputera i Internetu" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:52:46 edycja dokumentu
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - kontrola projektu POKL pn. "Gmina Biały Bór wspiera aktywnie poszukujących pracy - szkolenia z obsługi komputera i Internetu" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:52:08 dodanie dokumentu
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - kontrola w miejscu realizacji projektu oraz weryfikacja wniosku o płatność inwestycji pn. "Budowa małej infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczo-leśnej wokół jeziora Łobez" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:51:50 edycja dokumentu
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - kontrola w miejscu realizacji projektu oraz weryfikacja wniosku o płatność inwestycji pn. "Budowa małej infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczo-leśnej wokół jeziora Łobez" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-09 07:51:22 dodanie dokumentu
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział PROW - kontrola projektu "Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej związanej z rozwojem funkcji społeczno-kulturalnej poprzez wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Białoborskim Centrum Kultury i Rekreacji" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:32:10 edycja dokumentu
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział PROW - kontrola projektu "Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej związanej z rozwojem funkcji społeczno-kulturalnej poprzez wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Białoborskim Centrum Kultury i Rekreacji" Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:31:34 dodanie dokumentu
Sąd Rejonowy w Szczecinku, Kuratora dla osób dorosłych - kontrola szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, kontrola wyznaczonego zakładu pracy do wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:30:55 edycja dokumentu
Sąd Rejonowy w Szczecinku, Kuratora dla osób dorosłych - kontrola szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, kontrola wyznaczonego zakładu pracy do wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:30:40 dodanie dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola cmentarza komunalnego w Białej Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:30:00 edycja dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola cmentarza komunalnego w Białej Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:29:43 dodanie dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola cmentarza komunalnego w Grabowie Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:29:14 edycja dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola cmentarza komunalnego w Grabowie Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:28:59 dodanie dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola cmentarza komunalnego w Stepieniu Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:28:26 edycja dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola cmentarza komunalnego w Stepieniu Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:28:02 dodanie dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola cmentarza komunalnego w Kołtkach Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:27:27 edycja dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola cmentarza komunalnego w Kołtkach Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:27:07 dodanie dokumentu
Urząd Skarbowy w Szczecinku - sprawdzenie prawidłowości rozliczenia i zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za październik 2012r., czerwiec 2013r. i lipiec 2013r. przed dokonaniem zwrotu Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:26:29 edycja dokumentu
Urząd Skarbowy w Szczecinku - sprawdzenie prawidłowości rozliczenia i zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za październik 2012r., czerwiec 2013r. i lipiec 2013r. przed dokonaniem zwrotu Bożena Pankiewicz-Ginda 2014-01-08 23:26:04 dodanie dokumentu