Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Marianna Lisiewicz 2018-07-18 07:17:40 dodanie dokumentu
KARTA informacyjna przedsięwzięcia Marianna Lisiewicz 2018-07-17 14:22:16 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji Marianna Lisiewicz 2018-07-17 14:21:41 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Usługa projektowa - adaptacja budynku gastronomicznego na mieszkalny Jan Andrusieczko 2018-07-17 14:11:36 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Usługa projektowa - adaptacja budynku gastronomicznego na mieszkalny Jan Andrusieczko 2018-07-17 14:11:12 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Usługa projektowa - adaptacja budynku gastronomicznego na mieszkalny Jan Andrusieczko 2018-07-17 14:10:34 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień Jan Andrusieczko 2018-07-17 10:58:52 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień Jan Andrusieczko 2018-07-17 10:58:38 usunięcie załacznika
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w spr. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Biały Bór Bożena Sadlak 2018-07-16 16:37:20 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w spr. ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Biały Bór miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Bożena Sadlak 2018-07-16 16:35:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konsultacji Bożena Sadlak 2018-07-16 16:33:41 dodanie dokumentu
Formularz konsultacyjny Bożena Sadlak 2018-07-16 16:32:09 edycja dokumentu
Załącznik nr 1 - formularz konsultacyjny Bożena Sadlak 2018-07-16 16:31:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Białego Boru w spr. przeprowadzenia konsultacji w spr. zaopiniowania Uchwał Rady Miejskiej w Białym Borze w spr. ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Biały Bór miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w spr. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Biały Bór Bożena Sadlak 2018-07-16 16:30:14 dodanie dokumentu
Formularz konsultacyjny Bożena Sadlak 2018-07-16 16:26:46 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wycinkę 11 szt. drzew z gatunku świerk w miejscowości Linowo gm. Biały Bór Marianna Lisiewicz 2018-07-16 14:05:36 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLI/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 20 CZERWCA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-07-16 11:06:26 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLI/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 20 CZERWCA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-07-16 11:05:55 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLI/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 20 CZERWCA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-07-16 11:05:36 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLI/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 20 CZERWCA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-07-16 11:04:10 usunięcie dokument
PROTOKÓŁ NR XLI/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 20 CZERWCA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-07-16 11:03:37 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLI/2018 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 20 CZERWCA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-07-16 11:00:43 usunięcie dokument
Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 65/2018 Aneta Kwolek - Marczewska 2018-07-13 12:37:30 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 57/2018 wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2018-07-13 12:37:10 usunięcie dokument
Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 65/2018 Aneta Kwolek - Marczewska 2018-07-13 12:34:27 edycja dokumentu
Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 65/2018 Aneta Kwolek - Marczewska 2018-07-13 12:33:52 usunięcie załacznika
Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 65/2018 Aneta Kwolek - Marczewska 2018-07-13 12:32:18 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze Jan Andrusieczko 2018-07-13 11:34:19 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze Jan Andrusieczko 2018-07-13 11:33:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o licytacji Magdalena Piaszczyńska 2018-07-13 09:01:29 dodanie dokumentu
Strategia Rozwoju Turystyki w gminie Biały Bór na lata 2016-2022 Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-07-12 22:18:26 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień Jan Andrusieczko 2018-07-12 15:12:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 52/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych Bożena Feculak 2018-07-12 14:46:29 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 52/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych Bożena Feculak 2018-07-12 14:46:02 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 51/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych Bożena Feculak 2018-07-12 14:45:19 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 51/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych Bożena Feculak 2018-07-12 14:45:06 usunięcie załacznika
Zmiana ogłoszenia o przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2018-07-12 14:43:35 dodanie dokumentu
Zmiana wykazu Aneta Kwolek - Marczewska 2018-07-12 14:38:09 dodanie dokumentu
PP.6733.9.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr 308 obręb Grabowo, Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-07-12 12:23:42 edycja dokumentu
PP.6733.9.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr 308 obręb Grabowo, Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-07-12 12:23:06 edycja dokumentu