Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
INFORMACJA dot. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Marianna Lisiewicz 2018-09-07 12:49:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Magdalena Piaszczyńska 2018-09-07 11:38:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Magdalena Piaszczyńska 2018-09-07 11:37:59 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze Jan Andrusieczko 2018-09-06 12:46:06 edycja dokumentu
Urzędnik wyborczy - Kontakt Grzegorz Bernat 2018-09-06 12:31:45 edycja dokumentu
Urzędnik wyborczy - Kontakt Grzegorz Bernat 2018-09-06 12:09:45 edycja dokumentu
Urzędnik wyborczy - Kontakt Grzegorz Bernat 2018-09-06 12:05:31 edycja dokumentu
Urzędnik wyborczy - Kontakt Grzegorz Bernat 2018-09-06 11:12:11 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku Grabowo 25 Jan Andrusieczko 2018-09-05 12:26:19 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I - roboty budowlane Jan Andrusieczko 2018-09-05 12:25:59 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku Grabowo 25 Jan Andrusieczko 2018-09-03 15:51:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/372/10 Rady MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego Bogumiła Sztuba 2018-08-31 13:20:36 edycja dokumentu
zakończenie konsultacji Grzegorz Bernat 2018-08-31 12:56:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 79/2018 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Biały Bór miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych Bogumiła Sztuba 2018-08-31 09:41:08 dodanie dokumentu
INFORMACJA dotyczaca zmiany sposobu szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną Marianna Lisiewicz 2018-08-29 13:17:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/303 / 2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2018-08-29 12:14:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/302/ 2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Biały Bór miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Bogumiła Sztuba 2018-08-29 12:13:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/301/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe Bogumiła Sztuba 2018-08-29 12:12:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLII/300/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2018 Bogumiła Sztuba 2018-08-29 12:11:37 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I - roboty budowlane Jan Andrusieczko 2018-08-28 11:33:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę działki nr 30/4 obręb 03 miasta Biały Bór Aneta Kwolek - Marczewska 2018-08-28 09:53:51 dodanie dokumentu
Kodeks wyborczy Grzegorz Bernat 2018-08-28 07:58:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 78/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości Bożena Feculak 2018-08-27 15:33:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 77/2018 w sprawie powołania komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na usługi Ubezpieczeniowe Bożena Feculak 2018-08-27 15:32:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 76/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Drzonowie Bożena Feculak 2018-08-27 15:31:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr75/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Bożena Feculak 2018-08-27 15:30:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 74/2018 w sprawie planowania, organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2018-08-27 15:24:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 73/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gmina na 2018 rok Bożena Feculak 2018-08-27 15:24:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 72/2018 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na serwis separatorów Bożena Feculak 2018-08-27 15:22:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrebie Kaliska Aneta Kwolek - Marczewska 2018-08-27 12:34:02 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Grzegorz Bernat 2018-08-24 13:53:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o dzierżawie Aneta Kwolek - Marczewska 2018-08-24 12:34:48 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Białego Boru podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białym Borze w wyborach do Rady Miejskiej w Białym Borze zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Grzegorz Bernat 2018-08-24 10:00:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 78/2018 wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2018-08-24 09:36:10 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Bożena Sadlak 2018-08-23 14:36:44 edycja dokumentu
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Bożena Sadlak 2018-08-23 14:35:09 dodanie dokumentu
KARTA 2 - postanowienie Marianna Lisiewicz 2018-08-23 12:56:54 dodanie dokumentu
KARTA 1 - wniosek Marianna Lisiewicz 2018-08-23 12:56:36 dodanie dokumentu
KARTA 3 - postanowienie o zawieszeniu postępowania Marianna Lisiewicz 2018-08-23 12:46:09 dodanie dokumentu
KARTA 2 postanowienie Marianna Lisiewicz 2018-08-23 12:45:18 dodanie dokumentu