Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 28/2018 w sprawie sprawozdania za 2017 r. Bożena Feculak 2018-04-24 09:41:35 dodanie dokumentu
Burze w dniu 23.04.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-04-23 13:28:02 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-22 21:53:14 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-22 21:52:35 dodanie dokumentu
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Marianna Lisiewicz 2018-04-20 10:10:49 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Marianna Lisiewicz 2018-04-20 10:10:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 31/2013 w sprawie powołania komisji opiniującej odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej oraz jej umorzenia. Bożena Feculak 2018-04-17 12:04:58 edycja dokumentu
ANALIZA systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Biały Bór za 2017r. Marianna Lisiewicz 2018-04-17 06:51:50 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski - kontrola realizacji zadań nałożonych na Gminę Biały Bór ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:59:43 dodanie dokumentu
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku - sprawdzenie stanu sanitano-epidemiologicznego - przystanek dworcowy PKS Biały Bór Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:58:52 dodanie dokumentu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku - sprawdzenie dostosowania wymagań ochrony przeciwpożarowej w Budynku Urzędu Miejskiego w Białym Borze Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:58:06 dodanie dokumentu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola książki obiektu budowlanego budynku mieszkalngo wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w miejscowości Biały Dwór 12 Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:57:10 dodanie dokumentu
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku - sprawdzenie stanu sanitano-epidemiologicznego cmentarza komunalnego w Grabowie Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:56:16 dodanie dokumentu
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku - Sprawdzenie stanu sanitano-epidemiologicznego cmentarza komunalnego w Kołtkach Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:55:33 dodanie dokumentu
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku - Sprawdzenie stanu sanitano-epidemiologicznego cmentarza komunalnego w Stepieniu Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:54:43 dodanie dokumentu
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku - Sprawdzenie stanu sanitano-epidemiologicznego cmentarza komunalnego w Białej Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:53:56 dodanie dokumentu
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Wydział Spraw Społecznych - kontrola z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychoaniu dzieci oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:53:13 dodanie dokumentu
Archiwum Państwowe w Koszalinie - kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:52:18 dodanie dokumentu
Archiwum Państwowe w Koszalinie - stwierdzenie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:51:30 dodanie dokumentu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola obiektu użytkowego - świetlicy wiejskiej w Grabowie Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:50:43 dodanie dokumentu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola pod względem utrzymania obiektów budowlanych na terenie powiatu w okresie zimowego wypoczynku tj. "Bezpieczne Ferie 2017" - hala widowiskowo - sportowa przy ZS nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:49:49 dodanie dokumentu
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białym Borze z 29 grudnia 2017 r. Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:45:44 edycja dokumentu
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białym Borze z 29 grudnia 2017 r. Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:43:41 dodanie dokumentu
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białym Borze z 23 sierpnia 2016 r. Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:41:51 edycja dokumentu
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białym Borze z 23 sierpnia 2016 r. Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-12 21:41:20 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Marianna Lisiewicz 2018-04-12 07:16:36 dodanie dokumentu
KARTA informacyjna planowanego przedsięwziecia Marianna Lisiewicz 2018-04-12 07:15:59 dodanie dokumentu
WNIOSEK o wydanie decyzji środowiskowej Marianna Lisiewicz 2018-04-12 07:14:50 dodanie dokumentu
KONSULTACJE społecznezarysu zarysu strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa do 2030 r. Marianna Lisiewicz 2018-04-10 14:38:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXVIII/279/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Biały Bór dla publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Bogumiła Sztuba 2018-04-10 09:15:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/278/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Biały Bór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Bogumiła Sztuba 2018-04-10 09:15:11 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.04.2018r Anna Dobrzanska 2018-04-10 08:18:21 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2018 Z XXXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 6 kwietnia 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-04-10 08:12:28 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXXVII/2018 Z XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 7 marca 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-04-10 08:11:32 dodanie dokumentu
Trening uruchamiania syren alarmowych w dniu 10 kwietnia 2018 r Jolanta Gregorczyk 2018-04-06 11:26:01 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze ds. księgowości budżetowej, na czas określony obejmujący czas nieobecności zastępownego pracownika Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-05 15:32:56 dodanie dokumentu
Wniosek na dowód osobisty Grzegorz Bernat 2018-04-05 09:22:02 edycja dokumentu
Wniosek na dowód osobisty Grzegorz Bernat 2018-04-05 09:20:57 usunięcie załacznika
Sprawozdanie Rb-PDP za IV kw. 2017r. - korekta Beata Olszewska 2018-04-05 09:01:55 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27 za IV kw. 2017r. - korekta nr 3 Beata Olszewska 2018-04-05 09:01:28 dodanie dokumentu