Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 111 z 21.11.2018 w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Bożena Sadlak 2018-11-23 08:23:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 105/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie ?Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze? Bożena Feculak 2018-11-22 14:57:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 104/2018 w sprawie bezprzetargowego przekazania pomieszczeń w nieruchomości przy ul Słupskiej 6 w Białym Borze Bożena Feculak 2018-11-22 14:55:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 103/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2018 Bożena Feculak 2018-11-22 14:53:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 102/2018 W sprawie sprzedaży działki nr 277/2 Bożena Feculak 2018-11-22 14:52:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 101/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Roczny program współpracy gminy Biały Bór z organizacjami NGO na 2019rok". Bożena Feculak 2018-11-22 14:51:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 100/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu przyjęcia projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biały Bór na lata 2019 - 2021 Bożena Feculak 2018-11-22 14:49:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 99/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2019r.? Bożena Feculak 2018-11-22 14:48:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 98/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok Bożena Feculak 2018-11-22 14:47:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 97/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2018 rok Bożena Feculak 2018-11-22 14:45:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 96/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki 2/5 obręb Bielica oraz 250/2 obręb Kaliska będących własnością Gminy Biały Bór na rzecz Energa operator S.A z siedzibą w Gdańsku oddział w Koszalinie. Bożena Feculak 2018-11-22 14:44:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 95/2018 w sprawie Powołania komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na utworzenie klubu seniora Bożena Feculak 2018-11-22 14:43:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 94/2018 w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 Bożena Feculak 2018-11-22 14:42:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 93/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Bożena Feculak 2018-11-22 14:40:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 92/2018 w sprawie komisji przetargowej Bożena Feculak 2018-11-22 14:39:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 91/2018 w sprawie zaleceń RIO Bożena Feculak 2018-11-22 14:38:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 90/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej Bożena Feculak 2018-11-22 14:36:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 89/2018 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na dostawę sprzętu dla OSP Bożena Feculak 2018-11-22 14:34:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 88/2018 w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Biały Bór na lata 2019-2025 Bożena Feculak 2018-11-22 14:33:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 87/2018 w sprawie wytycznych do budżetu na 2019 rok Bożena Feculak 2018-11-22 14:31:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 86/2018 w sprawie centralizacji podatku VAT Bożena Feculak 2018-11-22 14:29:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 85/2018 w sprawie centralizacji podatku VAT Bożena Feculak 2018-11-22 14:28:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 84/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok Bożena Feculak 2018-11-22 14:27:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 83/2018 w sprawie zmiany polityki rachunkowości na 2018 Bożena Feculak 2018-11-22 14:26:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 82/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2018 rok Bożena Feculak 2018-11-22 14:00:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 81/2018 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na przebudowę parku miejskiego. Bożena Feculak 2018-11-22 13:59:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 80/218 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Bożena Feculak 2018-11-22 13:57:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 79/2018 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Biały Bór miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych Bożena Feculak 2018-11-22 13:56:49 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków i obiektów komunalnych Gminy Biały Bór Jan Andrusieczko 2018-11-21 13:56:49 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Bożena Sadlak 2018-11-21 10:01:14 usunięcie dokumentu
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych Bożena Sadlak 2018-11-21 10:00:27 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Bożena Sadlak 2018-11-21 09:59:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR I/1 /2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2018-11-21 08:16:19 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2018/2019 - Rejon 3 Jan Andrusieczko 2018-11-20 14:38:46 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2018/2019 - Rejon 3 Jan Andrusieczko 2018-11-20 14:38:19 dodanie dokumentu
PP.6733.11.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek położonych w obrębie 04 m. Biały Bór na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Anna Majek 2018-11-20 13:48:26 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2018/2019 Jan Andrusieczko 2018-11-20 12:58:05 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2018/2019 Jan Andrusieczko 2018-11-20 12:56:59 edycja dokumentu
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Agnieszka Szwajczewska 2018-11-20 09:13:19 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków i obiektów komunalnych Gminy Biały Bór Jan Andrusieczko 2018-11-19 16:42:35 edycja dokumentu