Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych Bożena Sadlak 2018-11-21 10:00:27 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Bożena Sadlak 2018-11-21 09:59:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR I/1 /2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2018-11-21 08:16:19 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2018/2019 - Rejon 3 Jan Andrusieczko 2018-11-20 14:38:46 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2018/2019 - Rejon 3 Jan Andrusieczko 2018-11-20 14:38:19 dodanie dokumentu
PP.6733.11.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek położonych w obrębie 04 m. Biały Bór na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Anna Majek 2018-11-20 13:48:26 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2018/2019 Jan Andrusieczko 2018-11-20 12:58:05 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2018/2019 Jan Andrusieczko 2018-11-20 12:56:59 edycja dokumentu
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Agnieszka Szwajczewska 2018-11-20 09:13:19 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków i obiektów komunalnych Gminy Biały Bór Jan Andrusieczko 2018-11-19 16:42:35 edycja dokumentu
Zmiana ogłoszenia o przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2018-11-19 12:04:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze instruktorów na szkolenie realizacji w ramach projektu "Ja w internecie" Grzegorz Bernat 2018-11-16 13:16:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonychw Białym Borze obrebie Kaliska Aneta Kwolek - Marczewska 2018-11-16 12:48:30 dodanie dokumentu
Odpowiedzi na wnioski zgłoszone podczas posiedzień Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego, z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska, Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki Bogumiła Sztuba 2018-11-15 11:59:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o licytacji Magdalena Piaszczyńska 2018-11-15 10:47:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o licytacji Magdalena Piaszczyńska 2018-11-15 10:46:13 edycja dokumentu
Obwieszczenie o licytacji Magdalena Piaszczyńska 2018-11-15 10:45:55 usunięcie załacznika
Obwieszczenie o licytacji Magdalena Piaszczyńska 2018-11-15 10:45:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Magdalena Piaszczyńska 2018-11-15 10:44:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Magdalena Piaszczyńska 2018-11-15 10:43:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Magdalena Piaszczyńska 2018-11-15 10:43:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o licytacji Magdalena Piaszczyńska 2018-11-15 10:41:49 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLIV/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-11-14 12:10:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Białym Borze przy ul. C.K. Norwida Aneta Kwolek - Marczewska 2018-11-14 10:51:10 dodanie dokumentu
lista kandydatów spełniających warunki na stanowisko ds. Księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim Grzegorz Bernat 2018-11-13 20:15:51 dodanie dokumentu
Gęste mgły w dniach 09-10.11.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-11-13 15:14:04 dodanie dokumentu
RAPORT z przeprowadzonych konsultacji społecznych Marianna Lisiewicz 2018-11-13 10:57:47 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2018/2019 Jan Andrusieczko 2018-11-09 12:44:38 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2018/2019 Jan Andrusieczko 2018-11-09 12:44:20 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków i obiektów komunalnych Gminy Biały Bór Jan Andrusieczko 2018-11-08 13:15:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przedłużeniu składania ofert na stanowisko ds. Księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim Grzegorz Bernat 2018-11-07 14:26:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 104/2018 wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2018-11-07 10:31:57 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.11.2018 Anna Dobrzanska 2018-11-07 09:40:30 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o miejscu przechowywania ksiązki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Marianna Lisiewicz 2018-11-07 07:42:55 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Bialego Boru o terminie zbiorowego polowania Marianna Lisiewicz 2018-11-07 07:42:37 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Dostawa maszyn i urządzeń komunalnych" Jan Andrusieczko 2018-11-06 15:14:26 edycja dokumentu
Zbiorcze wyniki w pnownym głosowaniiu na Burmistrza Białego Boru Grzegorz Bernat 2018-11-06 09:25:30 dodanie dokumentu
Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-11-05 19:01:29 edycja dokumentu
Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-11-05 18:54:53 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Dostawa maszyn i urządzeń komunalnych" Jan Andrusieczko 2018-11-05 10:35:08 edycja dokumentu