Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Załącznik nr 2 - wzór oferty na realizację zadania Bożena Sadlak 2019-01-14 14:55:22 usunięcie załacznika
Zarządzenie Burmistrza Białego Boru o ogłoszenie konkursu Bożena Sadlak 2019-01-14 14:53:08 dodanie dokumentu
Załącznik nr 2 - wzór oferty na realizację zadania Bożena Sadlak 2019-01-14 14:52:38 dodanie dokumentu
Rejestr interpelacji radnych Grzegorz Bernat 2019-01-14 13:39:23 edycja dokumentu
Rejestr interpelacji radnych Grzegorz Bernat 2019-01-14 13:36:29 dodanie dokumentu
Oblodzenie, silny wiatr, zamiecie śnieżne w dniach 14-15.01.2019 r. Jolanta Gregorczyk 2019-01-14 13:08:25 dodanie dokumentu
ODWOŁANIE polowania zbiorowego Marianna Lisiewicz 2019-01-14 08:05:45 dodanie dokumentu
SILNY WIATR w dniach 13-15.01.2019 r. Bożena Pankiewicz-Ginda 2019-01-13 21:39:26 edycja dokumentu
SILNY WIATR w dniach 13-15.01.2019 r. Bożena Pankiewicz-Ginda 2019-01-13 21:39:01 edycja dokumentu
SILNY WIATR w dniach 13-15.01.2019 r. Bożena Pankiewicz-Ginda 2019-01-13 21:36:46 dodanie dokumentu
Oblodzenie w dniach 11-12.01.2019 r. Jolanta Gregorczyk 2019-01-11 14:11:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach naboru Grzegorz Bernat 2019-01-11 13:51:41 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o terminach polowań zbiorowych wielkoobszarowych Marianna Lisiewicz 2019-01-11 12:34:51 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze oferty Agnieszka Szwajczewska 2019-01-11 10:46:44 dodanie dokumentu
Opady marznące w dniu 11.01.2019 r. Jolanta Gregorczyk 2019-01-11 07:23:41 dodanie dokumentu
Oblodzenie w dniu 10.01.2019 r. Jolanta Gregorczyk 2019-01-10 14:35:44 dodanie dokumentu
WZÓR WNIOSKU NA ZWROT AKCYZY W 2019 ROKU Jolanta Gregorczyk 2019-01-09 13:15:00 dodanie dokumentu
Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku Jolanta Gregorczyk 2019-01-09 13:12:50 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.01.2019r Anna Dobrzanska 2019-01-09 11:24:17 dodanie dokumentu
Intensywne opady śniegu w dniach 09-10.01.2019 r. Jolanta Gregorczyk 2019-01-08 15:13:01 dodanie dokumentu
OBWOESZCZENIE o terminach polowań wielkoobszarowych Marianna Lisiewicz 2019-01-08 12:16:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki nr 3/16 ob. 07 ul. Człuchowska Aneta Kwolek - Marczewska 2019-01-07 14:14:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia w gminie Biały Bór wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Bogumiła Sztuba 2019-01-07 13:41:51 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Bogumiła Sztuba 2019-01-07 13:41:10 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Bogumiła Sztuba 2019-01-07 13:40:26 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Bogumiła Sztuba 2019-01-07 13:39:41 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2019- 2036 Bogumiła Sztuba 2019-01-07 13:38:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2019 rok Bogumiła Sztuba 2019-01-07 13:35:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biały Bór na lata 2019-2021" Bogumiła Sztuba 2019-01-07 13:34:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wiceprzewodniczącym Rady do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Bogumiła Sztuba 2019-01-07 13:33:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Biały Bór i francuskimi gminami L'Isle-Jourdain oraz Le Vigeant. Bogumiła Sztuba 2019-01-07 13:32:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Biały Bór Bogumiła Sztuba 2019-01-07 13:32:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Bogumiła Sztuba 2019-01-07 13:31:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Bogumiła Sztuba 2019-01-07 13:31:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia w gminie Biały Bór wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Bogumiła Sztuba 2019-01-07 13:30:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2019 r. Bogumiła Sztuba 2019-01-07 13:30:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Biały Bór oraz warunków i zasad korzystania z nich Bogumiła Sztuba 2019-01-07 13:29:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania. Bogumiła Sztuba 2019-01-07 13:29:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Bogumiła Sztuba 2019-01-07 13:28:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Bogumiła Sztuba 2019-01-07 13:28:07 dodanie dokumentu