Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konsultacji Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-09-14 21:10:36 dodanie dokumentu
Silny wiatr w dniach 13-14.09.2017 r. Jolanta Gregorczyk 2017-09-14 15:10:10 dodanie dokumentu
Uchwala Nr XXV/195/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2017 Anna Dobrzańska 2017-09-14 14:13:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Grzegorz Bernat 2017-09-14 14:12:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Anna Dobrzańska 2017-09-14 14:12:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Anna Dobrzańska 2017-09-14 14:11:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Anna Dobrzańska 2017-09-14 14:10:41 dodanie dokumentu
PP.6733.8.2017 obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa obiektów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na wniosek ENERGA OPERATOR , zlokalizowanej w granicach działek nr 171/1; 294; 286/1; 95/7; 138 w obrębie Sępolno Wielkie, gm. Biały Bór Anna Majek 2017-09-13 15:09:03 edycja dokumentu
PP.6733.8.2017 obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa obiektów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na wniosek ENERGA OPERATOR , zlokalizowanej w granicach działek nr 171/1; 294; 286/1; 95/7; 138 w obrębie Sępolno Wielkie, gm. Biały Bór Anna Majek 2017-09-13 15:07:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 57/2017 w sprawie powołania zespołu do projektu Bożena Feculak 2017-09-13 14:09:15 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 57/2017 w sprawie powołania zespołu do projektu Bożena Feculak 2017-09-13 14:01:58 edycja dokumentu
Zarządzenie nr70/2017 w sprawie: powołania Komisji celem brakowania dokumentów nie archiwalnych. Bożena Feculak 2017-09-13 13:48:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr69/2017 w sprawie udzielenia podinspektorowi ds. wymiaru podatków i opłat upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń. Bożena Feculak 2017-09-13 13:44:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr68/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze ds. programów pomocowych i pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz określenia szczególnego trybu pracy komisji Bożena Feculak 2017-09-13 13:43:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr67/2017 w sprawie cofnięcia upoważnienia Marty Kleinszmid. Bożena Feculak 2017-09-13 13:42:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 66/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Bożena Feculak 2017-09-13 13:41:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 65/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców stanowiących własność Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2017-09-13 13:40:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 64/2017 W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r. Bożena Feculak 2017-09-13 13:38:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 63/2017 w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Białego Boru Bożena Feculak 2017-09-13 13:37:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 62/2017 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Białego Boru Bożena Feculak 2017-09-13 13:36:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 61/2017 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych Bożena Feculak 2017-09-13 13:35:22 dodanie dokumentu
zarządzenie nr 60/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze ds. wymiaru podatków i opłat oraz określenia szczególnego trybu pracy komisji Bożena Feculak 2017-09-13 13:32:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 59/2017 w sprawie komunalizacji nieruchomości Bożena Feculak 2017-09-13 13:31:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 66/2017 z dnia 07.08.2017 r. wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2017-09-13 11:35:18 dodanie dokumentu
PLAKAT XXX Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA Marianna Lisiewicz 2017-09-13 07:29:00 dodanie dokumentu
XXX Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA Marianna Lisiewicz 2017-09-13 07:26:27 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Marianna Lisiewicz 2017-09-13 07:22:38 usunięcie dokument
XXX BARZKOWICKIE TARGI ROLNE AGRO POMERANIA Marianna Lisiewicz 2017-09-13 07:14:39 dodanie dokumentu
PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2017 GMINA BIAŁY BÓR Grzegorz Bernat 2017-09-11 08:19:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku Brzeźnicka 23 Jan Andrusieczko 2017-09-11 08:14:37 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku Brzeźnicka 23 Jan Andrusieczko 2017-09-11 08:14:00 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku - Brzeźnicka 23 Jan Andrusieczko 2017-09-11 08:10:38 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku - Brzeźnicka 23 Jan Andrusieczko 2017-09-11 08:10:00 usunięcie załacznika
Plan zamówień publicznych na 2017 rok Jan Andrusieczko 2017-09-08 14:34:18 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.09.2017r. Anna Dobrzanska 2017-09-08 09:31:17 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.09.2017r. Anna Dobrzanska 2017-09-08 09:13:45 usunięcie dokument
Informacja o jakości wody na dzień 01.09.2017r. Anna Dobrzanska 2017-09-08 09:12:38 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.09.2017r. Anna Dobrzanska 2017-09-08 09:11:46 usunięcie dokument
Informacja o jakości wody na dzień 01.08.2017 r. Aneta Kwolek - Marczewska 2017-09-08 09:07:21 edycja dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.08.2017 r. Aneta Kwolek - Marczewska 2017-09-08 09:05:29 edycja dokumentu