Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Marianna Lisiewicz 2017-12-14 11:21:52 dodanie dokumentu
WNIOSEK o wydanie decyzji środowiskowej Marianna Lisiewicz 2017-12-14 11:21:21 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na ZAPEWNIENIE I ŚWIADCZENIE USŁUG STAŁEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W RAMACH PROJEKTU "INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY BIAŁY BÓR" Grzegorz Bernat 2017-12-14 10:27:35 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na ZAPEWNIENIE I ŚWIADCZENIE USŁUG STAŁEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W RAMACH PROJEKTU "INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY BIAŁY BÓR" Grzegorz Bernat 2017-12-14 10:27:00 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXXIV/2017 Z XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 30 listopada 2017 R. Bogumiła Sztuba 2017-12-14 09:17:22 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXXIV/2017 Z XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 30 listopada 2017 R. Bogumiła Sztuba 2017-12-14 09:16:28 usunięcie dokument
PROTOKÓŁ NR XXXIV/2017 Z XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 30 listopada 2017 R. Bogumiła Sztuba 2017-12-14 08:24:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 103/2017 z dnia 13.12.2017 r. wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2017-12-13 13:05:21 dodanie dokumentu
INFORMACJA "Jak postępowac w przypadku znalezienia padłego dzika:" Marianna Lisiewicz 2017-12-12 07:07:45 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXXIII/2017 Z XXXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 7 listopada 2017 R. Bogumiła Sztuba 2017-12-08 10:01:06 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Biały Bór na 2018 rok Agnieszka Szwajczewska 2017-12-07 13:20:51 usunięcie dokument
http://bip.bialybor.com.pl/dokumenty/7254 Agnieszka Szwajczewska 2017-12-07 13:03:59 usunięcie dokument
http://bip.bialybor.com.pl/dokumenty/7254 Agnieszka Szwajczewska 2017-12-07 12:59:48 dodanie dokumentu
http://bip.bialybor.com.pl/dokumenty/7254 Agnieszka Szwajczewska 2017-12-07 12:54:21 usunięcie dokument
http://bip.bialybor.com.pl/dokumenty/7254 Agnieszka Szwajczewska 2017-12-07 12:54:00 dodanie dokumentu
formularz oferty Agnieszka Szwajczewska 2017-12-07 12:43:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Białego Boru Agnieszka Szwajczewska 2017-12-07 12:39:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Białego Boru Agnieszka Szwajczewska 2017-12-07 12:39:28 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o konkursie Agnieszka Szwajczewska 2017-12-07 12:38:55 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie Agnieszka Szwajczewska 2017-12-07 12:38:10 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 100/2017 w sprawie zakwalifikowania lokalu na lokal socjalny dla ofiar przemocy w rodzinie Bożena Feculak 2017-12-07 11:51:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr99/2017 w sprawie odsprzedaży prawa użytkowania wieczystego dz. nr 40/15 ob. 03 na rzecz Energa S.A. Bożena Feculak 2017-12-07 11:49:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 98/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy Biały Bór. Bożena Feculak 2017-12-07 11:48:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 97/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Bożena Feculak 2017-12-07 11:47:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 85/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze , udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa prac Bożena Feculak 2017-12-07 08:50:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-12-06 22:38:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Białego Boru Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-12-06 22:37:48 dodanie dokumentu
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biały Bór w terminie 02.01.2018 r. - 31.12.2019 r. Jan Andrusieczko 2017-12-06 15:43:08 dodanie dokumentu
PP.6733.11.2017 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa obiektów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w miejscowości Miłobądz, w granicach działek nr 187/3, 187/4, 187/9 i 188 obręb Drzonowo gm. Biały Bór Anna Majek 2017-12-06 14:23:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 96/2017 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia i wyboru oferty na dowóz uczniów do szkół Bożena Feculak 2017-12-06 13:33:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 95/2017 W spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 201" Bożena Feculak 2017-12-06 13:32:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 94/2017 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ?Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na rok 2018? Bożena Feculak 2017-12-06 13:31:28 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Leszczyński Aleksander Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-12-06 12:43:40 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Łazor Agnieszka Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-12-06 12:43:01 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Lesińska Lucyna Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-12-06 12:42:24 edycja dokumentu
Projekt uchwału w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Bożena Sadlak 2017-12-06 11:29:34 dodanie dokumentu
Formularz zgłaszania opinii Bożena Sadlak 2017-12-06 11:28:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Bożena Sadlak 2017-12-06 11:27:45 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok. Bożena Sadlak 2017-12-06 11:21:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwału w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Bożena Sadlak 2017-12-06 11:19:47 usunięcie dokument