Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprostowanie oczywistej omyłki w Obwieszczeniu Burmistrza Białego Boru znak PP.6721.7.2014.AM z dnia 29 maja 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy Anna Majek 2018-06-06 14:50:35 edycja dokumentu
Sprostowanie oczywistej omyłki w Obwieszczeniu Burmistrza Białego Boru znak PP.6721.7.2014.AM z dnia 29 maja 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy Anna Majek 2018-06-06 14:49:04 edycja dokumentu
Sprostowanie oczywistej omyłki w Obwieszczeniu Burmistrza Białego Boru znak PP.6721.7.2014.AM z dnia 29 maja 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy Anna Majek 2018-06-06 14:48:04 edycja dokumentu
Sprostowanie oczywistej omyłki w Obwieszczeniu Burmistrza Białego Boru znak PP.6721.7.2014.AM z dnia 29 maja 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy Anna Majek 2018-06-06 14:46:53 edycja dokumentu
Sprostowanie oczywistej omyłki w Obwieszczeniu Burmistrza Białego Boru znak PP.6721.7.2014.AM z dnia 29 maja 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy Anna Majek 2018-06-06 14:46:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wynikach przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-06 14:22:51 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.06.2018r. Anna Dobrzanska 2018-06-06 09:20:51 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze" Jan Andrusieczko 2018-06-05 14:35:35 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remonty dachów na budynkach komunalnych Jan Andrusieczko 2018-06-05 11:50:26 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: "Świadczenie dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białym Borze usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym" Jan Andrusieczko 2018-06-05 09:13:55 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Ciągnika rolniczego marki URSUS model C-360-3P Grzegorz Bernat 2018-06-01 07:37:09 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Ciągnika rolniczego marki URSUS model C-360-3P Grzegorz Bernat 2018-05-31 14:31:47 dodanie dokumentu
WZÓR WNIOSKU + załacznik o szacowanie szkód powstałych w związku z wystapieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Marianna Lisiewicz 2018-05-30 10:57:16 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: "Świadczenie dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białym Borze usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym" Jan Andrusieczko 2018-05-29 14:45:20 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2017 rok Agnieszka Szwajczewska 2018-05-29 14:31:55 dodanie dokumentu
Informacja o udzielonych ulgach w zakresie podatków i opłat na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077). Grzegorz Bernat 2018-05-29 14:22:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy Anna Majek 2018-05-29 12:09:45 usunięcie dokument
Burze z gradem w dniu 29.05.2015 r. Jolanta Gregorczyk 2018-05-29 10:51:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy Anna Majek 2018-05-29 10:49:49 dodanie dokumentu
Projekt MPZ i wyrys ze Studium Anna Majek 2018-05-29 10:48:57 dodanie dokumentu
prognoza oddzaiływania na środowisko Anna Majek 2018-05-29 10:44:11 dodanie dokumentu
ekofizjografia Anna Majek 2018-05-29 10:42:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy Anna Majek 2018-05-29 10:19:28 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy Anna Majek 2018-05-29 10:18:38 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy Anna Majek 2018-05-29 10:15:20 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie drogi pożarowej nr 21 o nawierzchni z płyt JOMB układanych dwuśladowo oraz nawierzchni z kruszywa łamanego w leśnictwie Kamienna, odcinek 5+800 km w przeważającej części gm. Biały Bór?, Marianna Lisiewicz 2018-05-29 08:28:21 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie drogi pożarowej nr 21 o nawierzchni z płyt JOMB układanych dwuśladowo oraz nawierzchni z kruszywa łamanego w leśnictwie Kamienna, odcinek 5+800 km w przeważającej części gm. Biały Bór?, Marianna Lisiewicz 2018-05-29 08:26:19 dodanie dokumentu
Informacja Nadleśnictwa Szczecinek w sprawie oprysków przeciwko brudnicy mniszki Marianna Lisiewicz 2018-05-28 15:11:47 dodanie dokumentu
Informacja Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie w sprawie oprysków przeciwko brudnicy mniszki. na brudnice mniszkę Marianna Lisiewicz 2018-05-28 15:11:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania ROMGAZ Marianna Lisiewicz 2018-05-28 09:54:48 dodanie dokumentu
Burze z gradem w dniu 26 maja 2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-05-28 07:24:26 dodanie dokumentu
PP.6733.4.2018 obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego na "Klub Seniora" na wniosek Gminy Biały Bór zlokalizowango na działce nr 190/4 obreb 04 m. Biały Bór4, Anna Majek 2018-05-25 13:42:01 dodanie dokumentu
PP.6733.3.2018 obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sparwie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci kablowo - napowietrznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w obrębie Sępolno Małe, Biskupice i obrębie 02 m. Biały Bór Anna Majek 2018-05-25 13:39:29 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze" Jan Andrusieczko 2018-05-25 12:15:42 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 18 MAJA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-05-25 12:02:42 usunięcie dokument
PROTOKÓŁ NR XL/2018 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 18 MAJA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-05-25 12:02:24 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 18 MAJA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-05-25 12:01:09 dodanie dokumentu
Ewidencja Obiektów Turystycznych (EOT) Magdalena Rajnert 2018-05-25 07:40:49 edycja dokumentu
Ewidencja Obiektów Turystycznych (EOT) Magdalena Rajnert 2018-05-25 07:40:40 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: "Świadczenie dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białym Borze usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym" Jan Andrusieczko 2018-05-24 15:10:02 dodanie dokumentu