Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Dostawa przyczepy jednoosiowej o ładowności 2,5 tony" Jan Andrusieczko 2018-10-23 15:06:44 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Dostawa przyczepy jednoosiowej o ładowności 2,5 tony" Jan Andrusieczko 2018-10-23 13:32:43 edycja dokumentu
Zbiorcze wyniki głosowania w Gminie Biały Bór Grzegorz Bernat 2018-10-23 11:42:28 dodanie dokumentu
Zbiorcze wyniki głosowania w Gminie Biały Bór Grzegorz Bernat 2018-10-23 11:41:39 usunięcie dokument
Zbiorcze wyniki głosowania w Gminie Biały Bór Grzegorz Bernat 2018-10-23 11:33:22 dodanie dokumentu
Silny Wiatr w dniach od 23-24.10.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-10-23 07:30:25 dodanie dokumentu
Klauzuja Informacyjna Ochrona Danych Osobowych Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-10-21 16:10:17 dodanie dokumentu
Bezpłatny transport do siedzib obwodowych komisji wyborczych Grzegorz Bernat 2018-10-18 14:43:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLIII/304/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2018 Bogumiła Sztuba 2018-10-18 11:46:47 dodanie dokumentu
XLIII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 14 września 2018 r. Bogumiła Sztuba 2018-10-18 11:45:42 usunięcie dokument
XLIII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 14 września 2018 r. Bogumiła Sztuba 2018-10-18 11:45:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szczecinku z dnia 27.09.2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów do Rady Powiatu w Szczecinku Grzegorz Bernat 2018-10-18 10:24:58 dodanie dokumentu
ULOTKA KRUS dotycząca ubezpieczenia dzieci rolników Marianna Lisiewicz 2018-10-18 07:46:47 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o terminach polowań zbiorowych Marianna Lisiewicz 2018-10-17 13:09:34 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 w gminie Biały Bór Grzegorz Bernat 2018-10-17 09:44:40 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2018-10-17 09:14:46 dodanie dokumentu
PP.6733.11.2018.AM obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek położonych w obrębie 04 m. Biały Bór na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Anna Majek 2018-10-17 08:41:47 dodanie dokumentu
Prace Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu wyborów 21.10.2018 Grzegorz Bernat 2018-10-15 11:02:13 dodanie dokumentu
informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Grzegorz Bernat 2018-10-12 10:46:01 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIEMiejskiej Komisji Wyborczej w Białym Borze z dnia 5 października 2018 r.o zarejestrowanych kandydatach na burmistrzaw wyborach Burmistrza Białego Boru zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Grzegorz Bernat 2018-10-12 10:14:23 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Białym Borze z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Białego Boru zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Grzegorz Bernat 2018-10-12 10:13:08 dodanie dokumentu
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Magdalena Rajnert 2018-10-12 08:43:25 edycja dokumentu
PP.6733.11.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek położonych w obrębie 04 m. Biały Bór na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Anna Majek 2018-10-11 15:10:08 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Dostawa przyczepy jednoosiowej o ładowności 2,5 tony" Jan Andrusieczko 2018-10-10 13:21:20 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Dostawa materiałów budowlanych w ramach realizacji zadania: "Budowa placu parkingowego w otoczeniu zabytkowego kościoła w Stepieniu" Jan Andrusieczko 2018-10-09 15:15:21 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.10.2018r Anna Dobrzanska 2018-10-08 14:41:12 edycja dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.10.2018r Anna Dobrzanska 2018-10-08 14:41:01 dodanie dokumentu
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Marianna Lisiewicz 2018-10-08 13:04:03 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Białego Boru o terminie połowń zbiorowych KŁ Odyniec Darłowo Marianna Lisiewicz 2018-10-08 11:27:13 dodanie dokumentu
Termin zbiorowych polowan KŁ ODYNIEC Darłowo Marianna Lisiewicz 2018-10-08 11:26:18 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych Marianna Lisiewicz 2018-10-08 11:25:07 dodanie dokumentu
posumowanie procedury i uzasadnienie przyjęcia dokumentu MPZP w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Anna Majek 2018-10-05 14:04:10 dodanie dokumentu
uchwała Nr XLII/301/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. Anna Majek 2018-10-05 13:59:09 usunięcie dokument
uchwała Nr XLII/301/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. Anna Majek 2018-10-05 13:58:59 dodanie dokumentu
uchwała Nr XLII/301/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. Anna Majek 2018-10-05 13:58:56 dodanie dokumentu
PP.6721.7.2014 obiwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania pzrestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe Anna Majek 2018-10-05 13:46:35 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: Montaż stalowych wkładów kominowych w budynku mieszkalnym Biały Dwór 12 Jan Andrusieczko 2018-10-05 13:34:59 edycja dokumentu
Szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych w Białym Borze Grzegorz Bernat 2018-10-05 10:57:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojwódzkiej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Grzegorz Bernat 2018-10-05 08:40:26 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Białym Borze z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Białego Boru zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Grzegorz Bernat 2018-10-05 08:35:22 dodanie dokumentu