Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok Anna Dobrzańska 2018-05-08 12:57:51 usunięcie załacznika
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok Anna Dobrzańska 2018-05-08 12:57:40 dodanie dokumentu
Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Anna Dobrzańska 2018-05-08 12:54:50 edycja dokumentu
Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Anna Dobrzańska 2018-05-08 12:54:05 dodanie dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Biały Bór na 2018 rok Anna Dobrzańska 2018-05-08 12:51:56 edycja dokumentu
Opinia RIO do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2037 Gminy Biały Bór Anna Dobrzańska 2018-05-08 12:51:38 edycja dokumentu
Opinia RIO wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Biały Bór na 2018 rok Anna Dobrzańska 2018-05-08 12:50:42 edycja dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.05.2018r. Anna Dobrzanska 2018-05-08 07:58:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - dzierżawa baru na plaży miejskiej w sezonie 2018 Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-05-07 11:47:12 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2018-04-27 13:33:09 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIX/281/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2018- 2036 Bogumiła Sztuba 2018-04-27 12:54:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIX/281/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2018- 2036 Bogumiła Sztuba 2018-04-27 12:52:44 usunięcie dokument
UCHWAŁA NR XXXIX/284/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/264/2013 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 października 2013 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Biały Bór" Bogumiła Sztuba 2018-04-27 12:49:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIX/283/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/273/2018 Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie wyznaczenia jednostki do przejęcia dokumentacji oraz majątku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2018-04-27 12:48:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/282/2018 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Biały Bór Bogumiła Sztuba 2018-04-27 12:48:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIX/280/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2018 Bogumiła Sztuba 2018-04-27 12:47:30 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIX/281/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2018- 2036 Bogumiła Sztuba 2018-04-27 12:45:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIX/280/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2018 Bogumiła Sztuba 2018-04-27 12:44:52 dodanie dokumentu
I Wiosenna Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska Marianna Lisiewicz 2018-04-26 12:50:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Kaliska Aneta Kwolek - Marczewska 2018-04-26 09:01:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Kaliska Aneta Kwolek - Marczewska 2018-04-26 09:01:20 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Kaliska Aneta Kwolek - Marczewska 2018-04-26 09:00:51 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE o realizacji czynności w ramach projektów badawczych Marianna Lisiewicz 2018-04-26 07:05:11 dodanie dokumentu
Burze z gradem w dniu 25.04.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-04-25 14:46:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2018-04-25 14:08:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Kaliska Aneta Kwolek - Marczewska 2018-04-25 13:57:57 dodanie dokumentu
PP.6733.4.2018 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego na "Klub Seniora" na wniosek Gminy Biały Bór zlokalizowango na działce nr 190/4 obreb 04 m. Biały Bór4, Anna Majek 2018-04-24 16:05:04 dodanie dokumentu
PP.6733.3.2018 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci kablowo - napowietrznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w obrębie Sępolno Małe, Biskupice i obrębie 02 m. Biały Bór Anna Majek 2018-04-24 16:00:16 dodanie dokumentu
PP.6733.2.2018 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-modernizacjai rozbudowa sieci elektroenergetycznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w obrębie Biskupice oraz obrębie 04 i obrębie 05 m. Biały Bór Anna Majek 2018-04-24 15:53:09 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2018-04-24 13:06:54 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2018-04-24 13:06:30 dodanie dokumentu
Wyniki otwartego konkursu ofert na 2017r. Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 12:48:15 dodanie dokumentu
Wyniki otwartego konkursu ofert na 2018r. Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 12:44:33 dodanie dokumentu
Roczny Program Współpracy na 2018 rok Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 12:42:20 dodanie dokumentu
Roczny Program Współpracy na 2017 rok Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 12:11:58 dodanie dokumentu
Roczny Program Współpracy na 2017 rok Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 10:43:00 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 10:42:16 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Agnieszka Szwajczewska 2018-04-24 10:42:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 32/2018 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w roku 2018 Bożena Feculak 2018-04-24 10:09:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 31/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze ds. księgowości budżetowej oraz określenia szczególnego trybu pracy komisji Bożena Feculak 2018-04-24 10:07:14 dodanie dokumentu