Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXXVI/260/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór" Bogumiła Sztuba 2018-02-09 09:17:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/259/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁAYM BORZE z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Białego Boru porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Bogumiła Sztuba 2018-02-09 09:15:28 dodanie dokumentu
Załącznik nr 2 do karty Marianna Lisiewicz 2018-02-08 07:49:10 dodanie dokumentu
KARTA informacyjna Marianna Lisiewicz 2018-02-08 07:48:23 dodanie dokumentu
WNIOSEK o wydanie decyzji środowiskowej Marianna Lisiewicz 2018-02-08 07:47:21 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach w sprawie Marianna Lisiewicz 2018-02-08 07:20:09 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko Marianna Lisiewicz 2018-02-08 07:18:46 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Marianna Lisiewicz 2018-02-08 07:17:03 dodanie dokumentu
WNIOSEK o dopłaty dla rolników Marianna Lisiewicz 2018-02-07 08:44:42 dodanie dokumentu
PP.6733.12.2017 obwieszczenie o kończącym postępowaniu - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa obiektów infrastruktury technicznej gazociągu średniego ciśnienia na wniosek G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o., zlokalizowanej w m. Biały Bór, ul. Lipowa w granicach działek nr 52 i nr 55 obręb 08 m. Biały Bór Anna Majek 2018-02-02 13:34:24 dodanie dokumentu
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień Jan Andrusieczko 2018-01-31 11:12:27 usunięcie załacznika
Opinia RIO wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Biały Bór na 2018 rok Anna Dobrzańska 2018-01-30 14:01:18 dodanie dokumentu
Opinia RIO do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2037 Gminy Biały Bór Anna Dobrzańska 2018-01-30 13:59:02 dodanie dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Biały Bór na 2018 rok Anna Dobrzańska 2018-01-30 13:57:55 edycja dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Biały Bór na 2018 rok Anna Dobrzańska 2018-01-30 13:57:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 12/2018 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w pojeździe Peugeot Partner ZSZ 87 VF Bożena Feculak 2018-01-29 14:07:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 11/2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy Biały Bór Bożena Feculak 2018-01-29 14:05:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie Ogłoszenie konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku Bożena Feculak 2018-01-29 14:00:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 8/2018 w sprawie powołania kierownika MGOPS w Białym Borze Bożena Feculak 2018-01-29 13:56:57 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie upoważnień dla Kierownika MGOPS w Białym Borze Bożena Feculak 2018-01-29 13:56:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 8/2018 w sprawie powołania kierownika MGOPS w Białym Borze Bożena Feculak 2018-01-29 13:55:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie układu wykonawczego Bożena Feculak 2018-01-29 13:54:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie przeznaczenia do najmu części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór. Bożena Feculak 2018-01-29 10:14:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 113/2017 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji Bożena Feculak 2018-01-29 10:12:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 112/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie Bożena Feculak 2018-01-29 10:10:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 111/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na 2017 r. Bożena Feculak 2018-01-29 10:03:35 dodanie dokumentu
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie ofert Bożena Sadlak 2018-01-26 13:54:39 edycja dokumentu
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie ofert Bożena Sadlak 2018-01-26 13:54:10 usunięcie załacznika
Zarządzenie w spr. ogłoszenia konkursu ofert Bożena Sadlak 2018-01-26 13:49:55 dodanie dokumentu
Załącznik nr 4 - Wzór umowy o realizację zadania Bożena Sadlak 2018-01-26 13:45:43 edycja dokumentu
Załącznik nr 2 - Formularz oferty Bożena Sadlak 2018-01-26 13:45:06 edycja dokumentu
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie ofert Bożena Sadlak 2018-01-26 13:44:32 edycja dokumentu
Załącznik nr 3 - wzór oświadczeń Bożena Sadlak 2018-01-26 13:43:32 dodanie dokumentu
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie ofert Bożena Sadlak 2018-01-26 13:40:12 dodanie dokumentu
Załącznik nr 2 - Formularz oferty Bożena Sadlak 2018-01-26 13:38:12 dodanie dokumentu
Załącznik nr 4 - Wzór umowy o realizację zadania Bożena Sadlak 2018-01-26 13:37:19 dodanie dokumentu
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania Bożena Sadlak 2018-01-26 13:36:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Białego Boru z dnia 26.01.2018 Bożena Sadlak 2018-01-26 13:35:43 usunięcie dokument
Formularz oferty Bożena Sadlak 2018-01-26 13:35:34 usunięcie dokument
Wzory wymaganych oświadczeń Bożena Sadlak 2018-01-26 13:35:25 usunięcie dokument