Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 43/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2018 Bożena Feculak 2018-06-19 09:56:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 42/2018 W sprawie powołania Komisji przetargowej Bożena Feculak 2018-06-19 09:47:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2018-06-19 09:47:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 40/2018 W sprawie ustalenia służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego. Bożena Feculak 2018-06-19 09:44:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 39/2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie, 78-421 Drzonowo 48A. Bożena Feculak 2018-06-19 09:31:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 38/2018 W sprawie sprzedaży dz. nr 40/34 obręb 03m. Biały Bór Bożena Feculak 2018-06-19 09:27:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 37/2018 w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Biały Bór oraz powołania komisji d.s przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka. Bożena Feculak 2018-06-19 09:24:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 36/2018 w sprawie przeznaczenia do użytkowania nieruchomości komunalnych Bożena Feculak 2018-06-19 09:23:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 35/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Bożena Feculak 2018-06-19 09:22:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 34/2018 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na wybór dostawcy energii elektrycznej Bożena Feculak 2018-06-19 09:20:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 33/2018 w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Bożena Feculak 2018-06-19 09:19:11 dodanie dokumentu
Piaszczyński Maciej Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:38:33 dodanie dokumentu
Szydywar Włodzimierz Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:38:06 dodanie dokumentu
Leśniewska Grażyna Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:37:20 dodanie dokumentu
Lechowicz Grażyna Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:36:52 dodanie dokumentu
Kwaśniewski Zbigniew Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:36:21 dodanie dokumentu
Król Wanda Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:35:26 dodanie dokumentu
Kuchta Bożena Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:34:53 dodanie dokumentu
Kuchenbeker Przemyslaw Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:34:27 dodanie dokumentu
Kowalczyk Robert Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:33:50 dodanie dokumentu
Grabowski Mieczysław Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:33:04 dodanie dokumentu
Drozd Irena Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:32:37 dodanie dokumentu
Dobrzański Stanisław Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:32:12 dodanie dokumentu
Czuluk Barbara Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:31:23 dodanie dokumentu
Czerniecka Agnieszka Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:30:59 dodanie dokumentu
Czarnecki Andrzej Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:30:30 dodanie dokumentu
WYKAZ kąpielisk na 2018r na terenie miasta i gminy Biały Bór Marianna Lisiewicz 2018-06-18 13:22:39 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku Słupska 14 Jan Andrusieczko 2018-06-15 13:33:57 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze Jan Andrusieczko 2018-06-15 12:15:39 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze Jan Andrusieczko 2018-06-15 12:15:16 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remonty dachów na budynkach komunalnych Jan Andrusieczko 2018-06-14 14:48:27 edycja dokumentu
Z A W I A D O M I E N IE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Marianna Lisiewicz 2018-06-14 07:26:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach postępowania Grzegorz Bernat 2018-06-13 14:03:36 dodanie dokumentu
LIST Prezesa KRUS dot. bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym Marianna Lisiewicz 2018-06-12 10:41:17 dodanie dokumentu
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIANIA POMOCNIKA ROLNIKÓW Marianna Lisiewicz 2018-06-12 10:40:21 dodanie dokumentu
WZÓR WNIOSKU + załacznik o szacowanie szkód powstałych w związku z wystapieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Marianna Lisiewicz 2018-06-11 11:06:29 edycja dokumentu
WZÓR WNIOSKU + załacznik o szacowanie szkód powstałych w związku z wystapieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Marianna Lisiewicz 2018-06-11 11:06:03 usunięcie załacznika
PP.6733.6.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce 509/1 obręb Sępolno Wielkie, Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-06-08 13:52:05 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie przed dopalaczami Jolanta Gregorczyk 2018-06-07 14:34:24 edycja dokumentu
Ostrzeżenie przed dopalaczami Jolanta Gregorczyk 2018-06-07 14:33:40 dodanie dokumentu