Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Marianna Lisiewicz 2018-04-12 07:16:36 dodanie dokumentu
KARTA informacyjna planowanego przedsięwziecia Marianna Lisiewicz 2018-04-12 07:15:59 dodanie dokumentu
WNIOSEK o wydanie decyzji środowiskowej Marianna Lisiewicz 2018-04-12 07:14:50 dodanie dokumentu
KONSULTACJE społecznezarysu zarysu strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa do 2030 r. Marianna Lisiewicz 2018-04-10 14:38:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXVIII/279/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Biały Bór dla publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Bogumiła Sztuba 2018-04-10 09:15:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/278/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Biały Bór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Bogumiła Sztuba 2018-04-10 09:15:11 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.04.2018r Anna Dobrzanska 2018-04-10 08:18:21 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2018 Z XXXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 6 kwietnia 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-04-10 08:12:28 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXXVII/2018 Z XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 7 marca 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-04-10 08:11:32 dodanie dokumentu
Trening uruchamiania syren alarmowych w dniu 10 kwietnia 2018 r Jolanta Gregorczyk 2018-04-06 11:26:01 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze ds. księgowości budżetowej, na czas określony obejmujący czas nieobecności zastępownego pracownika Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-04-05 15:32:56 dodanie dokumentu
Wniosek na dowód osobisty Grzegorz Bernat 2018-04-05 09:22:02 edycja dokumentu
Wniosek na dowód osobisty Grzegorz Bernat 2018-04-05 09:20:57 usunięcie załacznika
Sprawozdanie Rb-PDP za IV kw. 2017r. - korekta Beata Olszewska 2018-04-05 09:01:55 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27 za IV kw. 2017r. - korekta nr 3 Beata Olszewska 2018-04-05 09:01:28 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28 za IV kw. 2017r. - korekta nr 3 Beata Olszewska 2018-04-05 09:00:44 dodanie dokumentu
Wniosek na dowód osobisty Grzegorz Bernat 2018-04-05 08:32:23 dodanie dokumentu
Podsumowanie i raport z etapu informacja zwrotna konsultacji społecznych w sprawie sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Biskupice. Grzegorz Bernat 2018-04-04 08:26:31 dodanie dokumentu
Podsumowanie i raport z etapu zasięgania opini konsultacji społecznych w sprawie sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Biskupice. Grzegorz Bernat 2018-04-04 08:25:24 dodanie dokumentu
Infotmowanie i raport z etapu informowania konsultacji społecznych w sprawie sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Biskupice. Grzegorz Bernat 2018-04-04 08:24:01 dodanie dokumentu
Podsumowanie i raport z etapu diagnozowania konsultacji społecznych w sprawie sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Biskupice. Grzegorz Bernat 2018-04-04 08:22:11 edycja dokumentu
Podsumowanie i raport z etapu diagnozowania konsultacji społecznych w sprawie sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Biskupice. Grzegorz Bernat 2018-04-04 08:21:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. Jeziora Łobez Magdalena Piaszczyńska 2018-04-03 10:43:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie dot. Jeziora Łobez Magdalena Piaszczyńska 2018-04-03 10:42:53 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu Marianna Lisiewicz 2018-04-03 10:42:05 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Marianna Lisiewicz 2018-04-03 10:41:37 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Marianna Lisiewicz 2018-04-03 10:40:59 usunięcie dokument
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Marianna Lisiewicz 2018-04-03 10:40:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. Jeziora Łobez Magdalena Piaszczyńska 2018-04-03 10:39:18 usunięcie załacznika
Ogłoszenie dot. Jeziora Łobez Magdalena Piaszczyńska 2018-04-03 10:35:23 dodanie dokumentu
Oblodzenie, gołoledź w dniach 29-30.03.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-03-30 09:23:41 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE ? OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Marianna Lisiewicz 2018-03-29 12:58:44 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE o braku raportu Marianna Lisiewicz 2018-03-29 12:58:13 dodanie dokumentu
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r zwrot podatku akcyzowego Jolanta Gregorczyk 2018-03-28 12:51:14 dodanie dokumentu
Druk OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-03-28 07:50:57 edycja dokumentu
Druk OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO radnego Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-03-28 07:50:30 edycja dokumentu
Druk OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO radnego Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-03-28 07:50:00 usunięcie załacznika
Druk OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-03-28 07:42:44 edycja dokumentu
Druk OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-03-28 07:41:16 edycja dokumentu
Druk OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-03-28 07:40:19 usunięcie załacznika