Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór na lata 2017- 2023" z dnia 12.09.2017 r Grzegorz Bernat 2017-10-09 13:18:02 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.10.2017r Anna Dobrzanska 2017-10-06 08:25:06 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.10.2017r Anna Dobrzanska 2017-10-06 08:24:27 usunięcie dokument
Informacja o jakości wody na dzień 01.10.2017r Anna Dobrzanska 2017-10-06 08:20:27 dodanie dokumentu
Silny Wiatr 2 stopień zagrożenia na terenie województwa zachodniopomorskiego Jolanta Gregorczyk 2017-10-05 09:51:56 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia ofert "Utworzenie zintegrowanych stref rekreacji i informacji szansą na integrację i aktywizację mieszkańców LGD" Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-10-05 09:06:20 dodanie dokumentu
KALENDARZ polowań KŁ "ODYNIEC-DARŁOWO" w sezonie łowieckim 2017-2018 Marianna Lisiewicz 2017-10-04 08:11:07 dodanie dokumentu
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Magdalena Rajnert 2017-10-03 08:24:41 edycja dokumentu
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Magdalena Rajnert 2017-10-03 08:24:07 edycja dokumentu
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Magdalena Rajnert 2017-10-03 08:20:06 dodanie dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Magdalena Rajnert 2017-10-03 08:12:05 usunięcie dokument
Plan zamówień publicznych na 2017 rok Jan Andrusieczko 2017-10-03 07:34:57 usunięcie dokument
UCHWAŁA NR XXXII/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Biały Bór" Grzegorz Bernat 2017-10-02 15:38:43 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Białym Borze na II półrocze 2017 r. Bogumiła Sztuba 2017-10-02 14:05:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Biały Bór" Bogumiła Sztuba 2017-10-02 14:02:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII/235/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego "Moje boisko Orlik" w Białym Borze. Bogumiła Sztuba 2017-10-02 14:01:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXII/234/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2017 Bogumiła Sztuba 2017-10-02 13:59:56 dodanie dokumentu
KALENDARZ polowań KŁ "WILK" w Koszalinie w sezonie łowieckim 2017-2018 Marianna Lisiewicz 2017-09-27 14:55:27 dodanie dokumentu
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski złożone podczas sesji i posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Bogumiła Sztuba 2017-09-27 13:07:02 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXX/2017 Z XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 31 MAJA 2017 R. Bogumiła Sztuba 2017-09-27 09:09:06 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXX/2017 Z XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 31 MAJA 2017 R. Bogumiła Sztuba 2017-09-27 09:05:42 usunięcie dokument
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2017-09-26 14:27:01 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2017-09-26 14:26:04 dodanie dokumentu
KALENDARZ polowań KŁ "ORZEŁ" w Koszalinie w sezonie 2017/2018 Marianna Lisiewicz 2017-09-22 13:04:48 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI Magdalena Piaszczyńska 2017-09-21 13:31:26 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI Magdalena Piaszczyńska 2017-09-21 13:28:50 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI Magdalena Piaszczyńska 2017-09-21 13:25:22 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI Magdalena Piaszczyńska 2017-09-21 13:22:44 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI Magdalena Piaszczyńska 2017-09-21 13:20:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 76/2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej Bożena Feculak 2017-09-20 12:13:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 75/2017 w sprawie opracowania dokumentów planistycznych do projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2018 rok Bożena Feculak 2017-09-20 12:12:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 74/2017 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Bożena Feculak 2017-09-20 12:11:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 73/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Bożena Feculak 2017-09-20 12:09:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 72/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej Bożena Feculak 2017-09-20 12:01:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika MGOPS - nabór 2 Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-09-20 06:40:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o II licytacji Magdalena Piaszczyńska 2017-09-19 09:35:37 dodanie dokumentu
Dofinansowana kampania edukacyjno-informacyjna - RATUJMY PSZCZOŁY Marianna Lisiewicz 2017-09-19 09:13:07 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wynikach przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2017-09-18 14:50:37 dodanie dokumentu
Projekt Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Białym Borze pn. Moje boisko - "Orlik 2012" Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-09-14 22:41:45 dodanie dokumentu
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gmny Biały Bór Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-09-14 21:12:33 dodanie dokumentu