Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie Rb-PDP za IV kw. 2017r. Beata Olszewska 2018-02-21 11:46:48 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-PDP za IV kw. 2017r. Beata Olszewska 2018-02-21 11:46:37 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2017r. Beata Olszewska 2018-02-21 11:46:02 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-N za IV kw. 2017r. Beata Olszewska 2018-02-21 11:45:36 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28 za IV kw. 2017r. Beata Olszewska 2018-02-21 11:45:06 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27 za IV kw. 2017r. Beata Olszewska 2018-02-21 11:44:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 15/2018 wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2018-02-21 08:12:08 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 15/2018 wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2018-02-21 08:11:58 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 15/2018 wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2018-02-20 15:04:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 14/2018 wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2018-02-20 14:54:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 13/2018 wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2018-02-20 14:52:49 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na 01.02.2018 r. Aneta Kwolek - Marczewska 2018-02-19 14:08:31 edycja dokumentu
Informacja o jakości wody na 01.02.2018 r. Aneta Kwolek - Marczewska 2018-02-19 14:08:15 dodanie dokumentu
ROLNIKU, od 2018r WNIOSEK o przyznanie płatności tylko przez internet Marianna Lisiewicz 2018-02-19 12:29:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wynikach przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2018-02-16 11:53:06 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXXVI/2018 Z XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 8 lutego 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-02-15 14:58:21 dodanie dokumentu
Plan postępowań na 2018 rok Jan Andrusieczko 2018-02-13 08:30:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/260/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór" Grzegorz Bernat 2018-02-09 09:46:59 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/260/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór" Grzegorz Bernat 2018-02-09 09:45:46 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/263/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, dla których ostatnim miejsce zameldowania na pobyt stały była gmina Biały Bór Bogumiła Sztuba 2018-02-09 09:19:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA XXXVI/262/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2018 rok Bogumiła Sztuba 2018-02-09 09:18:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/261/ 2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Bogumiła Sztuba 2018-02-09 09:17:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/260/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór" Bogumiła Sztuba 2018-02-09 09:17:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/259/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁAYM BORZE z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Białego Boru porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Bogumiła Sztuba 2018-02-09 09:15:28 dodanie dokumentu
Załącznik nr 2 do karty Marianna Lisiewicz 2018-02-08 07:49:10 dodanie dokumentu
KARTA informacyjna Marianna Lisiewicz 2018-02-08 07:48:23 dodanie dokumentu
WNIOSEK o wydanie decyzji środowiskowej Marianna Lisiewicz 2018-02-08 07:47:21 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach w sprawie Marianna Lisiewicz 2018-02-08 07:20:09 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko Marianna Lisiewicz 2018-02-08 07:18:46 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Marianna Lisiewicz 2018-02-08 07:17:03 dodanie dokumentu
WNIOSEK o dopłaty dla rolników Marianna Lisiewicz 2018-02-07 08:44:42 dodanie dokumentu
PP.6733.12.2017 obwieszczenie o kończącym postępowaniu - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa obiektów infrastruktury technicznej gazociągu średniego ciśnienia na wniosek G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o., zlokalizowanej w m. Biały Bór, ul. Lipowa w granicach działek nr 52 i nr 55 obręb 08 m. Biały Bór Anna Majek 2018-02-02 13:34:24 dodanie dokumentu
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień Jan Andrusieczko 2018-01-31 11:12:27 usunięcie załacznika
Opinia RIO wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Biały Bór na 2018 rok Anna Dobrzańska 2018-01-30 14:01:18 dodanie dokumentu
Opinia RIO do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2037 Gminy Biały Bór Anna Dobrzańska 2018-01-30 13:59:02 dodanie dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Biały Bór na 2018 rok Anna Dobrzańska 2018-01-30 13:57:55 edycja dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Biały Bór na 2018 rok Anna Dobrzańska 2018-01-30 13:57:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 12/2018 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w pojeździe Peugeot Partner ZSZ 87 VF Bożena Feculak 2018-01-29 14:07:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 11/2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy Biały Bór Bożena Feculak 2018-01-29 14:05:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie Ogłoszenie konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku Bożena Feculak 2018-01-29 14:00:06 dodanie dokumentu