Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 80/2017 w sprawie Zarządzenie Burmistrza Białego Boru w sprawie powołania komisji opiniującej odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej oraz jej umorzenia Bożena Feculak 2017-12-05 13:52:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 79/2017 w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku działania żywiołu Bożena Feculak 2017-12-05 13:50:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 78/2017 w sprawie konsultacje Regulamin ORLIK Bożena Feculak 2017-12-05 13:49:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 77/2017 w sprawie konsultacje społeczne plan rewitalizacji Bożena Feculak 2017-12-05 13:48:33 dodanie dokumentu
Raport z konsultacji Agnieszka Szwajczewska 2017-12-05 12:58:57 dodanie dokumentu
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na zadanie pn.: Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Biały Bór w roku szkolnym 2017/2018 (II półrocze) i 2018/2019 Jan Andrusieczko 2017-12-05 12:43:08 usunięcie załacznika
Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2018 rok. Grzegorz Bernat 2017-12-05 12:25:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/245/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" Bogumiła Sztuba 2017-12-04 12:49:27 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze w celu zamiaru utworzenia Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie. Bogumiła Sztuba 2017-12-04 12:43:37 dodanie dokumentu
Uchwala Nr XXXIV/246/2017 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru Bogumiła Sztuba 2017-12-04 12:42:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/245/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" Bogumiła Sztuba 2017-12-04 12:39:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIV/244/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2017 Bogumiła Sztuba 2017-12-04 12:38:49 dodanie dokumentu
Mgły, gołoledź i oblodzenia w dniach 30.11.2017 r. do 01.12.2017 r Jolanta Gregorczyk 2017-11-30 11:03:11 dodanie dokumentu
Ogloszenie o konkursie Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-11-28 13:43:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Magdalena Piaszczyńska 2017-11-28 10:40:54 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE RDOŚ o wszczęciu postępowania dot. j. IŁOWATKA Marianna Lisiewicz 2017-11-27 15:52:27 dodanie dokumentu
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz głosy z Trybuny Obywatelskiej i Sołeckiej zgłoszone podczas XXXIII sesji Rady Miejskiej w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2017-11-27 15:45:08 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE RDOŚ w Szczecinie o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Marianna Lisiewicz 2017-11-24 08:59:28 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków i obiektów komunalnych Gminy Biały Bór Jan Andrusieczko 2017-11-23 14:49:28 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków i obiektów komunalnych Gminy Biały Bór Jan Andrusieczko 2017-11-23 14:49:16 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków i obiektów komunalnych Gminy Biały Bór Jan Andrusieczko 2017-11-23 14:49:06 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków i obiektów komunalnych Gminy Biały Bór Jan Andrusieczko 2017-11-23 14:49:01 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2017/2018 - część III" Jan Andrusieczko 2017-11-23 14:48:01 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2017/2018 - część III" Jan Andrusieczko 2017-11-23 14:47:30 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2017/2018 - część III" Jan Andrusieczko 2017-11-23 14:47:26 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2017/2018 - część III" Jan Andrusieczko 2017-11-23 14:47:22 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2017/2018 - część III" Jan Andrusieczko 2017-11-23 14:41:24 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2017/2018 - część III" Jan Andrusieczko 2017-11-23 14:41:17 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2017/2018 - część III" Jan Andrusieczko 2017-11-23 14:41:11 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2017/2018 - część III" Jan Andrusieczko 2017-11-23 14:41:07 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2017-11-23 14:39:55 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2017-11-23 14:39:41 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2017-11-23 14:39:34 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2017-11-23 14:39:29 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2017-11-23 14:39:21 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2017-11-23 14:39:11 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2017-11-23 14:39:06 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" Jan Andrusieczko 2017-11-23 14:37:12 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia ofert "Utworzenie zintegrowanych stref rekreacji i informacji szansą na integrację i aktywizację mieszkańców LGD" Jan Andrusieczko 2017-11-22 14:16:57 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków i obiektów komunalnych Gminy Biały Bór Jan Andrusieczko 2017-11-22 13:52:33 edycja dokumentu