Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I Jan Andrusieczko 2018-09-20 15:11:56 dodanie dokumentu
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na zadanie pn. Ubezpieczenie mienia miny Biały Bór Jan Andrusieczko 2018-09-20 14:28:34 usunięcie załacznika
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: Montaż stalowych wkładów kominowych w budynku mieszkalnym Biały Dwór 12 Jan Andrusieczko 2018-09-20 09:39:31 dodanie dokumentu
Urzędnik wyborczy - Kontakt Grzegorz Bernat 2018-09-20 08:27:26 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych Grzegorz Bernat 2018-09-19 08:48:29 dodanie dokumentu
Pismo Dyrektora ZODR w Barzkowicach dotyczące uruchomienia pomocy rządowej dla gospodarstw dotkniętych suszą. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ARiMR pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/susza-pomoc-kleskowa.html Marianna Lisiewicz 2018-09-19 07:47:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I - roboty budowlane Jan Andrusieczko 2018-09-17 14:30:37 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLII/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 24 SIERPNIA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-09-17 08:43:43 dodanie dokumentu
PP.6733.10.2018.AM obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku w dot postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej SN-15 KV w zamian istniejącej sieci napowietrznej na terenie działek położonych w obrębie Bielica, gm. Biały Bór na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Anna Majek 2018-09-14 11:52:01 edycja dokumentu
PP.6733.10.2018.AM obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku w dot postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej SN-15 KV w zamian istniejącej sieci napowietrznej na terenie działek położonych w obrębie Bielica, gm. Biały Bór na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Anna Majek 2018-09-14 11:51:03 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I - roboty budowlane Jan Andrusieczko 2018-09-14 09:54:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-09-13 13:39:45 dodanie dokumentu
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2018-09-13 07:54:41 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o terminie spotkania nt. dofinansowania do inwestycji w zakresie ochrony powietrza Marianna Lisiewicz 2018-09-13 07:15:37 dodanie dokumentu
Uchwała nr 1 i nr 2 MKW w sprawie ustalenia przewodniczącego i zastpcy Grzegorz Bernat 2018-09-12 20:34:30 dodanie dokumentu
Sklad Miejskiej Komisji Wybordzej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2018-09-12 20:27:20 dodanie dokumentu
KARTA nr 2 postanowienie Marianna Lisiewicz 2018-09-12 14:35:02 dodanie dokumentu
KARTA nr 1 wniosek Marianna Lisiewicz 2018-09-12 14:34:32 dodanie dokumentu
ULOTKA "CZYSTE POWIETRZE" Marianna Lisiewicz 2018-09-12 13:00:54 dodanie dokumentu
Ważne terminy Grzegorz Bernat 2018-09-12 12:51:26 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.09.2018r Anna Dobrzanska 2018-09-12 10:11:49 dodanie dokumentu
CYKL spotkań nt. możliwości wykorzystania przez osoby fizyczne środkow finansowych na wymiane źródla ogrzewania oraz termomodernizacji budynków Marianna Lisiewicz 2018-09-12 07:29:54 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Marianna Lisiewicz 2018-09-11 14:21:43 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE ? OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego Marianna Lisiewicz 2018-09-11 13:57:36 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE ? OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego Marianna Lisiewicz 2018-09-11 13:56:59 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego Marianna Lisiewicz 2018-09-11 13:56:44 usunięcie dokument
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego Marianna Lisiewicz 2018-09-11 11:52:46 dodanie dokumentu
Urzędnik wyborczy - Kontakt Grzegorz Bernat 2018-09-11 11:10:45 edycja dokumentu
Pomoc do upraw dotkniętych suszą oraz stawów rybnych Marianna Lisiewicz 2018-09-10 12:13:13 dodanie dokumentu
KOŁO ŁOWIECKIE "PONOWA" w Szczecinku - informacja dotycząca sposóbu zgłoszeń o szacowanie szkódzgłoszenia Marianna Lisiewicz 2018-09-10 11:35:35 dodanie dokumentu
INFORMACJA dotycząca OPŁATY za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Marianna Lisiewicz 2018-09-10 08:32:49 dodanie dokumentu
INFORMACJA dot. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Marianna Lisiewicz 2018-09-10 08:31:51 usunięcie dokument
DRUK OŚWIADCZENIA Marianna Lisiewicz 2018-09-07 12:51:17 dodanie dokumentu
INFORMACJA dot. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Marianna Lisiewicz 2018-09-07 12:49:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Magdalena Piaszczyńska 2018-09-07 11:38:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Magdalena Piaszczyńska 2018-09-07 11:37:59 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze Jan Andrusieczko 2018-09-06 12:46:06 edycja dokumentu
Urzędnik wyborczy - Kontakt Grzegorz Bernat 2018-09-06 12:31:45 edycja dokumentu
Urzędnik wyborczy - Kontakt Grzegorz Bernat 2018-09-06 12:09:45 edycja dokumentu
Urzędnik wyborczy - Kontakt Grzegorz Bernat 2018-09-06 12:05:31 edycja dokumentu