Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: Serwis systemów podczyszczania wód opadowych i roztopowych Jan Andrusieczko 2018-07-24 14:14:56 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: Serwis systemów podczyszczania wód opadowych i roztopowych Jan Andrusieczko 2018-07-24 13:40:26 dodanie dokumentu
Intensywne opady deszczu z burzami w dniu 17.07.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-07-23 10:48:01 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-Z za II kw. 2018r. Beata Olszewska 2018-07-20 09:06:56 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za II kw. 2018r. Beata Olszewska 2018-07-20 09:06:33 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-N za II kw. 2018r. Beata Olszewska 2018-07-20 09:06:11 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28 za II kw. 2018r. Beata Olszewska 2018-07-20 09:05:42 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27 za II kw. 2018r. Beata Olszewska 2018-07-20 09:05:18 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za I kw. 2018r. Beata Olszewska 2018-07-20 09:01:31 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-Z za I kw. 2018r. Beata Olszewska 2018-07-20 09:00:57 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-N za I kw. 2018r. Beata Olszewska 2018-07-20 09:00:11 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27 za I kw. 2018r. Beata Olszewska 2018-07-20 08:59:39 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28 za I kw. 2018r. Beata Olszewska 2018-07-20 08:59:02 dodanie dokumentu
Sprawozdania za 2018 rok Beata Olszewska 2018-07-20 08:57:10 usunięcie dokument
Sprawozdania za 2018 rok Beata Olszewska 2018-07-20 08:57:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I Jan Andrusieczko 2018-07-19 13:38:09 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Usługa projektowa - adaptacja budynku gastronomicznego na mieszkalny Jan Andrusieczko 2018-07-19 11:10:13 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Usługa projektowa - adaptacja budynku gastronomicznego na mieszkalny Jan Andrusieczko 2018-07-19 11:09:53 usunięcie załacznika
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Marianna Lisiewicz 2018-07-18 07:17:40 dodanie dokumentu
KARTA informacyjna przedsięwzięcia Marianna Lisiewicz 2018-07-17 14:22:16 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji Marianna Lisiewicz 2018-07-17 14:21:41 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Usługa projektowa - adaptacja budynku gastronomicznego na mieszkalny Jan Andrusieczko 2018-07-17 14:11:36 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Usługa projektowa - adaptacja budynku gastronomicznego na mieszkalny Jan Andrusieczko 2018-07-17 14:11:12 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Usługa projektowa - adaptacja budynku gastronomicznego na mieszkalny Jan Andrusieczko 2018-07-17 14:10:34 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień Jan Andrusieczko 2018-07-17 10:58:52 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień Jan Andrusieczko 2018-07-17 10:58:38 usunięcie załacznika
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w spr. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Biały Bór Bożena Sadlak 2018-07-16 16:37:20 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w spr. ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Biały Bór miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Bożena Sadlak 2018-07-16 16:35:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konsultacji Bożena Sadlak 2018-07-16 16:33:41 dodanie dokumentu
Formularz konsultacyjny Bożena Sadlak 2018-07-16 16:32:09 edycja dokumentu
Załącznik nr 1 - formularz konsultacyjny Bożena Sadlak 2018-07-16 16:31:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Białego Boru w spr. przeprowadzenia konsultacji w spr. zaopiniowania Uchwał Rady Miejskiej w Białym Borze w spr. ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Biały Bór miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w spr. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Biały Bór Bożena Sadlak 2018-07-16 16:30:14 dodanie dokumentu
Formularz konsultacyjny Bożena Sadlak 2018-07-16 16:26:46 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wycinkę 11 szt. drzew z gatunku świerk w miejscowości Linowo gm. Biały Bór Marianna Lisiewicz 2018-07-16 14:05:36 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLI/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 20 CZERWCA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-07-16 11:06:26 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLI/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 20 CZERWCA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-07-16 11:05:55 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLI/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 20 CZERWCA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-07-16 11:05:36 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLI/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 20 CZERWCA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-07-16 11:04:10 usunięcie dokument
PROTOKÓŁ NR XLI/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 20 CZERWCA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-07-16 11:03:37 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLI/2018 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 20 CZERWCA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-07-16 11:00:43 usunięcie dokument