Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy Anna Majek 2018-05-29 10:49:49 dodanie dokumentu
Projekt MPZ i wyrys ze Studium Anna Majek 2018-05-29 10:48:57 dodanie dokumentu
prognoza oddzaiływania na środowisko Anna Majek 2018-05-29 10:44:11 dodanie dokumentu
ekofizjografia Anna Majek 2018-05-29 10:42:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy Anna Majek 2018-05-29 10:19:28 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy Anna Majek 2018-05-29 10:18:38 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy Anna Majek 2018-05-29 10:15:20 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie drogi pożarowej nr 21 o nawierzchni z płyt JOMB układanych dwuśladowo oraz nawierzchni z kruszywa łamanego w leśnictwie Kamienna, odcinek 5+800 km w przeważającej części gm. Biały Bór?, Marianna Lisiewicz 2018-05-29 08:28:21 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie drogi pożarowej nr 21 o nawierzchni z płyt JOMB układanych dwuśladowo oraz nawierzchni z kruszywa łamanego w leśnictwie Kamienna, odcinek 5+800 km w przeważającej części gm. Biały Bór?, Marianna Lisiewicz 2018-05-29 08:26:19 dodanie dokumentu
Informacja Nadleśnictwa Szczecinek w sprawie oprysków przeciwko brudnicy mniszki Marianna Lisiewicz 2018-05-28 15:11:47 dodanie dokumentu
Informacja Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie w sprawie oprysków przeciwko brudnicy mniszki. na brudnice mniszkę Marianna Lisiewicz 2018-05-28 15:11:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania ROMGAZ Marianna Lisiewicz 2018-05-28 09:54:48 dodanie dokumentu
Burze z gradem w dniu 26 maja 2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-05-28 07:24:26 dodanie dokumentu
PP.6733.4.2018 obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego na "Klub Seniora" na wniosek Gminy Biały Bór zlokalizowango na działce nr 190/4 obreb 04 m. Biały Bór4, Anna Majek 2018-05-25 13:42:01 dodanie dokumentu
PP.6733.3.2018 obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sparwie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci kablowo - napowietrznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w obrębie Sępolno Małe, Biskupice i obrębie 02 m. Biały Bór Anna Majek 2018-05-25 13:39:29 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze" Jan Andrusieczko 2018-05-25 12:15:42 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 18 MAJA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-05-25 12:02:42 usunięcie dokument
PROTOKÓŁ NR XL/2018 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 18 MAJA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-05-25 12:02:24 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 18 MAJA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-05-25 12:01:09 dodanie dokumentu
Ewidencja Obiektów Turystycznych (EOT) Magdalena Rajnert 2018-05-25 07:40:49 edycja dokumentu
Ewidencja Obiektów Turystycznych (EOT) Magdalena Rajnert 2018-05-25 07:40:40 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: "Świadczenie dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białym Borze usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym" Jan Andrusieczko 2018-05-24 15:10:02 dodanie dokumentu
PP.6733.2.2018 obwieszczenie o kończącym postępowaniu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-modernizacjai rozbudowa sieci elektroenergetycznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w obrębie Biskupice oraz obrębie 04 i obrębie 05 m. Biały Bór Anna Majek 2018-05-23 13:31:02 dodanie dokumentu
Tayfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od 26 maja 2018 r. Aneta Kwolek - Marczewska 2018-05-23 11:13:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/285/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wpisu "Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez" do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2018-05-22 08:13:15 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr XL/287/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/240/2017 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie określenia inkasentów, ustalenia dla nich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków i opłat oraz wyznaczenia terminu wpłat zainkasowanych kwot Bogumiła Sztuba 2018-05-22 08:12:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/286/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Biały Bór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Bogumiła Sztuba 2018-05-22 08:11:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/285/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wpisu "Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez" do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2018-05-22 08:10:49 dodanie dokumentu
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2018r. oraz statystycznej liczbie uczniów Magdalena Rajnert 2018-05-21 14:55:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki nr 12 obreb 07 m. Biały Bór Aneta Kwolek - Marczewska 2018-05-21 14:24:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie braku dostawy wody Anna Dobrzanska 2018-05-21 13:46:46 dodanie dokumentu
ZMIANA w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników Marianna Lisiewicz 2018-05-21 13:37:54 dodanie dokumentu
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej Aneta Kwolek - Marczewska 2018-05-16 09:37:34 edycja dokumentu
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej Aneta Kwolek - Marczewska 2018-05-16 09:36:24 usunięcie załacznika
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1, pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych w 2017 r. Aneta Kwolek - Marczewska 2018-05-15 11:00:14 edycja dokumentu
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1, pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych w 2017 r. Aneta Kwolek - Marczewska 2018-05-15 10:59:59 usunięcie załacznika
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze" Jan Andrusieczko 2018-05-11 14:19:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIX/280/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2018 Bogumiła Sztuba 2018-05-11 12:36:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIX/280/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2018 Bogumiła Sztuba 2018-05-11 12:32:20 usunięcie dokument
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-05-10 18:06:05 dodanie dokumentu