Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 95/2017 W spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 201" Bożena Feculak 2017-12-06 13:32:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 94/2017 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ?Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na rok 2018? Bożena Feculak 2017-12-06 13:31:28 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Leszczyński Aleksander Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-12-06 12:43:40 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Łazor Agnieszka Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-12-06 12:43:01 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Lesińska Lucyna Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-12-06 12:42:24 edycja dokumentu
Projekt uchwału w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Bożena Sadlak 2017-12-06 11:29:34 dodanie dokumentu
Formularz zgłaszania opinii Bożena Sadlak 2017-12-06 11:28:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Bożena Sadlak 2017-12-06 11:27:45 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok. Bożena Sadlak 2017-12-06 11:21:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwału w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Bożena Sadlak 2017-12-06 11:19:47 usunięcie dokument
Formularz zgłaszania opinii Bożena Sadlak 2017-12-06 11:19:37 usunięcie dokument
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Bożena Sadlak 2017-12-06 11:19:23 usunięcie dokument
Projekt uchwału w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Bożena Sadlak 2017-12-06 11:18:31 edycja dokumentu
Projekt uchwału w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Bożena Sadlak 2017-12-06 11:14:58 dodanie dokumentu
Formularz zgłaszania opinii Bożena Sadlak 2017-12-06 11:11:44 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Bożena Sadlak 2017-12-06 11:10:44 usunięcie dokument
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Bożena Sadlak 2017-12-06 11:10:34 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Bożena Sadlak 2017-12-06 11:06:26 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2018 rok. Bożena Sadlak 2017-12-06 11:01:49 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2018 rok. Bożena Sadlak 2017-12-06 11:01:01 usunięcie załacznika
Informacja o jakości wody-01.12.2017r. Anna Dobrzanska 2017-12-06 10:55:55 dodanie dokumentu
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na zadanie pn.: Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Biały Bór w roku szkolnym 2017/2018 (II półrocze) i 2018/2019 Jan Andrusieczko 2017-12-05 15:19:14 usunięcie załacznika
ZAarządzenie nr 91/2017 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na dostawę energii elektrycznej Bożena Feculak 2017-12-05 14:40:57 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 93/2017 w sprawie zmiany składu komisji stypendialnej MGOPS Bożena Feculak 2017-12-05 14:40:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 92/2017 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na przeglądy obiektów Bożena Feculak 2017-12-05 14:24:54 dodanie dokumentu
ZAarządzenie nr 91/2017 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na dostawę energii elektrycznej Bożena Feculak 2017-12-05 14:23:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 90/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 Bożena Feculak 2017-12-05 14:22:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 89/2017 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2018 rok i Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040 Bożena Feculak 2017-12-05 14:11:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 88/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2018r.? Bożena Feculak 2017-12-05 14:09:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 99/2017 z dnia 05.12.2017 r. wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2017-12-05 14:09:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 87/2017 Powołanie komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na usługi odśnieżania Bożena Feculak 2017-12-05 14:08:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 98/2017 z dnia 05.12.2017 r. wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2017-12-05 14:08:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 86/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Bożena Feculak 2017-12-05 14:07:34 dodanie dokumentu
Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 98/2017 Aneta Kwolek - Marczewska 2017-12-05 14:07:28 usunięcie dokument
Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 98/2017 Aneta Kwolek - Marczewska 2017-12-05 14:07:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 85/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze , udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa prac Bożena Feculak 2017-12-05 14:06:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 84/2017 W sprawie powołania komisji opiniującej odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej oraz jej umorzenia Bożena Feculak 2017-12-05 14:05:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 83/2017 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych Bożena Feculak 2017-12-05 13:56:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 82/2017 W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok Bożena Feculak 2017-12-05 13:55:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 81/2017 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości komunalnych Bożena Feculak 2017-12-05 13:54:36 dodanie dokumentu