Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Dostawa materiałów budowlanych w ramach realizacji zadania: "Budowa placu parkingowego w otoczeniu zabytkowego kościoła w Stepieniu" Jan Andrusieczko 2018-10-09 15:15:21 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.10.2018r Anna Dobrzanska 2018-10-08 14:41:12 edycja dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.10.2018r Anna Dobrzanska 2018-10-08 14:41:01 dodanie dokumentu
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Marianna Lisiewicz 2018-10-08 13:04:03 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Białego Boru o terminie połowń zbiorowych KŁ Odyniec Darłowo Marianna Lisiewicz 2018-10-08 11:27:13 dodanie dokumentu
Termin zbiorowych polowan KŁ ODYNIEC Darłowo Marianna Lisiewicz 2018-10-08 11:26:18 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych Marianna Lisiewicz 2018-10-08 11:25:07 dodanie dokumentu
posumowanie procedury i uzasadnienie przyjęcia dokumentu MPZP w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Anna Majek 2018-10-05 14:04:10 dodanie dokumentu
uchwała Nr XLII/301/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. Anna Majek 2018-10-05 13:59:09 usunięcie dokument
uchwała Nr XLII/301/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. Anna Majek 2018-10-05 13:58:59 dodanie dokumentu
uchwała Nr XLII/301/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. Anna Majek 2018-10-05 13:58:56 dodanie dokumentu
PP.6721.7.2014 obiwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania pzrestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe Anna Majek 2018-10-05 13:46:35 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: Montaż stalowych wkładów kominowych w budynku mieszkalnym Biały Dwór 12 Jan Andrusieczko 2018-10-05 13:34:59 edycja dokumentu
Szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych w Białym Borze Grzegorz Bernat 2018-10-05 10:57:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojwódzkiej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Grzegorz Bernat 2018-10-05 08:40:26 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Białym Borze z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Białego Boru zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Grzegorz Bernat 2018-10-05 08:35:22 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIEMiejskiej Komisji Wyborczej w Białym Borze z dnia 5 października 2018 r.o zarejestrowanych kandydatach na burmistrzaw wyborach Burmistrza Białego Boru zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Grzegorz Bernat 2018-10-05 08:34:06 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzjii - przebudowa drogi powiatowej w Sępolnie Wielkim Grzegorz Bernat 2018-10-04 14:36:24 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLI/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 20 CZERWCA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-10-04 07:25:36 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Biały Bór Bogumiła Sztuba 2018-10-03 13:07:48 dodanie dokumentu
Silny wiatr w dniach od 02-03.10.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-10-03 07:25:57 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I Jan Andrusieczko 2018-10-01 14:39:55 usunięcie załacznika
zawiadomienie o wyniku przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2018-10-01 13:54:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyniku przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2018-10-01 10:57:37 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLIII/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-10-01 09:10:38 dodanie dokumentu
Uchwała -powołanie informatyka Grzegorz Bernat 2018-09-29 15:13:29 dodanie dokumentu
Wylosowane numery list Grzegorz Bernat 2018-09-29 15:11:10 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych na obwodzie 231 Marianna Lisiewicz 2018-09-28 09:05:10 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o miejscu przechowywania ksiązki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Marianna Lisiewicz 2018-09-28 08:55:34 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku Grabowo 25 Jan Andrusieczko 2018-09-27 15:12:44 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o terminie polowań Marianna Lisiewicz 2018-09-27 12:40:50 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o terminie polowań Marianna Lisiewicz 2018-09-27 12:40:31 usunięcie dokument
OBWIESZCZENIE o terminie polowań Marianna Lisiewicz 2018-09-27 07:41:43 dodanie dokumentu
INFORMACJA o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Marianna Lisiewicz 2018-09-26 13:06:42 dodanie dokumentu
Informacja o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnych Marianna Lisiewicz 2018-09-26 13:04:25 usunięcie dokument
Informacja o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnych Marianna Lisiewicz 2018-09-26 13:00:28 dodanie dokumentu
TERMIN polowań Koła Łowieckiego "ORZEŁ" Koszalin Marianna Lisiewicz 2018-09-25 09:14:15 dodanie dokumentu
PP.6733.10.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej SN-15 KV w zamian istniejącej sieci napowietrznej na terenie działek położonych w obrębie Bielica, gm. Biały Bór na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Anna Majek 2018-09-21 13:22:05 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o terminie spotkania Marianna Lisiewicz 2018-09-21 08:59:13 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o terminie spotkania nt. dofinansowania do inwestycji w zakresie ochrony powietrza Marianna Lisiewicz 2018-09-21 08:58:23 usunięcie dokument