Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Doradztwo zawodowe - Załączniki 1 i 2 Agnieszka Szwajczewska 2018-03-02 13:37:20 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół im.Henryka Sienkiewicza w Białym Borze Agnieszka Szwajczewska 2018-03-02 13:35:25 dodanie dokumentu
Projekt Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Białym Borze pn. Moje boisko - "Orlik 2012" Grzegorz Bernat 2018-03-01 14:36:45 usunięcie dokument
Projekt Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Białym Borze pn. Moje boisko - "Orlik 2012" Grzegorz Bernat 2018-03-01 14:31:09 edycja dokumentu
Projekt Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Białym Borze pn. Moje boisko - "Orlik 2012" Grzegorz Bernat 2018-03-01 14:30:59 usunięcie załacznika
Projekt Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Białym Borze pn. Moje boisko - "Orlik 2012" Grzegorz Bernat 2018-03-01 14:30:52 usunięcie załacznika
OPINIA PPIS Marianna Lisiewicz 2018-03-01 12:25:22 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT informujący o obowiązku utryzmania urządzeń melioracji wodnych Marianna Lisiewicz 2018-03-01 07:46:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 22/2018 wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2018-02-28 13:28:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-02-28 12:12:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-02-28 12:11:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-02-28 12:10:39 usunięcie dokument
Ogłoszenie o naborze Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-02-28 11:54:02 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2017r. - korekta Beata Olszewska 2018-02-28 09:41:38 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28 za IV kw. 2017r. - korekta Beata Olszewska 2018-02-28 09:41:15 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27 za IV kw. 2017r. - korekta Beata Olszewska 2018-02-28 09:40:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 20/2018 w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania w Rodzinie dla Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2018-02-28 09:38:52 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 20/2018 w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania w Rodzinie dla Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2018-02-28 09:38:10 usunięcie załacznika
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Przeprowadzenie szkolenia doskonalącego dla nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK na lekcjach Agnieszka Szwajczewska 2018-02-26 14:25:53 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji Marianna Lisiewicz 2018-02-26 07:34:14 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie przed silnym mrozem Jolanta Gregorczyk 2018-02-26 07:30:13 edycja dokumentu
Ostrzeżenie przed silnym mrozem Jolanta Gregorczyk 2018-02-26 07:29:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie terminu naboru wniosków w 2018 roku na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór Magdalena Rajnert 2018-02-23 13:53:18 edycja dokumentu
Ogłoszenie terminu naboru wniosków w 2018 roku na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór Magdalena Rajnert 2018-02-23 13:52:36 edycja dokumentu
Ogłoszenie terminu naboru wniosków w 2018 roku na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór Magdalena Rajnert 2018-02-23 13:51:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie ws. naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór. Magdalena Rajnert 2018-02-23 13:49:39 usunięcie dokument
Ogłoszenie ws. naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór. Magdalena Rajnert 2018-02-23 12:05:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 21/2018 W sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2018-02-23 11:57:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 20/2018 w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania w Rodzinie dla Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2018-02-23 09:34:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 19/2018 w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizacje zadania z zakresu zadania publicznego w 2018 roku. Bożena Feculak 2018-02-23 09:33:21 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE do złozenia oferty na wycinke drzewa ul. Człuchowska w Białym Borze Marianna Lisiewicz 2018-02-22 11:04:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 18/2018 w sprawie Powołania komisji przetargowej Bożena Feculak 2018-02-21 12:35:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 17/2018 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru Wykonawcy na przebudowę drogi w Stepieniu Bożena Feculak 2018-02-21 12:34:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 16/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2018 r. Bożena Feculak 2018-02-21 12:33:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 15/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Biały Bór oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (dz. 9/4 Stepień) Bożena Feculak 2018-02-21 12:32:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 14/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Biały Bór oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ul. Norwida) Bożena Feculak 2018-02-21 12:31:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 13/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Biały Bór oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Bożena Feculak 2018-02-21 12:30:27 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-Z za IV kw. 2017r. Beata Olszewska 2018-02-21 11:48:13 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-UZ za IV kw. 2017r. Beata Olszewska 2018-02-21 11:47:41 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-ST za IV kw. 2017r. Beata Olszewska 2018-02-21 11:47:17 dodanie dokumentu