Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kuchenbeker Przemyslaw Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:34:27 dodanie dokumentu
Kowalczyk Robert Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:33:50 dodanie dokumentu
Grabowski Mieczysław Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:33:04 dodanie dokumentu
Drozd Irena Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:32:37 dodanie dokumentu
Dobrzański Stanisław Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:32:12 dodanie dokumentu
Czuluk Barbara Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:31:23 dodanie dokumentu
Czerniecka Agnieszka Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:30:59 dodanie dokumentu
Czarnecki Andrzej Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:30:30 dodanie dokumentu
WYKAZ kąpielisk na 2018r na terenie miasta i gminy Biały Bór Marianna Lisiewicz 2018-06-18 13:22:39 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku Słupska 14 Jan Andrusieczko 2018-06-15 13:33:57 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze Jan Andrusieczko 2018-06-15 12:15:39 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze Jan Andrusieczko 2018-06-15 12:15:16 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remonty dachów na budynkach komunalnych Jan Andrusieczko 2018-06-14 14:48:27 edycja dokumentu
Z A W I A D O M I E N IE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Marianna Lisiewicz 2018-06-14 07:26:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach postępowania Grzegorz Bernat 2018-06-13 14:03:36 dodanie dokumentu
LIST Prezesa KRUS dot. bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym Marianna Lisiewicz 2018-06-12 10:41:17 dodanie dokumentu
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIANIA POMOCNIKA ROLNIKÓW Marianna Lisiewicz 2018-06-12 10:40:21 dodanie dokumentu
WZÓR WNIOSKU + załacznik o szacowanie szkód powstałych w związku z wystapieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Marianna Lisiewicz 2018-06-11 11:06:29 edycja dokumentu
WZÓR WNIOSKU + załacznik o szacowanie szkód powstałych w związku z wystapieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Marianna Lisiewicz 2018-06-11 11:06:03 usunięcie załacznika
PP.6733.6.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce 509/1 obręb Sępolno Wielkie, Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-06-08 13:52:05 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie przed dopalaczami Jolanta Gregorczyk 2018-06-07 14:34:24 edycja dokumentu
Ostrzeżenie przed dopalaczami Jolanta Gregorczyk 2018-06-07 14:33:40 dodanie dokumentu
Sprostowanie oczywistej omyłki w Obwieszczeniu Burmistrza Białego Boru znak PP.6721.7.2014.AM z dnia 29 maja 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy Anna Majek 2018-06-06 14:50:35 edycja dokumentu
Sprostowanie oczywistej omyłki w Obwieszczeniu Burmistrza Białego Boru znak PP.6721.7.2014.AM z dnia 29 maja 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy Anna Majek 2018-06-06 14:49:04 edycja dokumentu
Sprostowanie oczywistej omyłki w Obwieszczeniu Burmistrza Białego Boru znak PP.6721.7.2014.AM z dnia 29 maja 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy Anna Majek 2018-06-06 14:48:04 edycja dokumentu
Sprostowanie oczywistej omyłki w Obwieszczeniu Burmistrza Białego Boru znak PP.6721.7.2014.AM z dnia 29 maja 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy Anna Majek 2018-06-06 14:46:53 edycja dokumentu
Sprostowanie oczywistej omyłki w Obwieszczeniu Burmistrza Białego Boru znak PP.6721.7.2014.AM z dnia 29 maja 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy Anna Majek 2018-06-06 14:46:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wynikach przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-06 14:22:51 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.06.2018r. Anna Dobrzanska 2018-06-06 09:20:51 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze" Jan Andrusieczko 2018-06-05 14:35:35 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remonty dachów na budynkach komunalnych Jan Andrusieczko 2018-06-05 11:50:26 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: "Świadczenie dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białym Borze usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym" Jan Andrusieczko 2018-06-05 09:13:55 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Ciągnika rolniczego marki URSUS model C-360-3P Grzegorz Bernat 2018-06-01 07:37:09 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Ciągnika rolniczego marki URSUS model C-360-3P Grzegorz Bernat 2018-05-31 14:31:47 dodanie dokumentu
WZÓR WNIOSKU + załacznik o szacowanie szkód powstałych w związku z wystapieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Marianna Lisiewicz 2018-05-30 10:57:16 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: "Świadczenie dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białym Borze usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym" Jan Andrusieczko 2018-05-29 14:45:20 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2017 rok Agnieszka Szwajczewska 2018-05-29 14:31:55 dodanie dokumentu
Informacja o udzielonych ulgach w zakresie podatków i opłat na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077). Grzegorz Bernat 2018-05-29 14:22:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy Anna Majek 2018-05-29 12:09:45 usunięcie dokument
Burze z gradem w dniu 29.05.2015 r. Jolanta Gregorczyk 2018-05-29 10:51:58 dodanie dokumentu