Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Czarnecki Andrzej Bogumiła Sztuba 2019-02-06 14:49:26 dodanie dokumentu
Oświadczenia majatkowe radnych skladane na dwa miesiące przed upływem kadencji Bogumiła Sztuba 2019-02-06 14:47:10 usunięcie dokument
Mikołajewski Paweł Stanisław Bożena Pankiewicz-Ginda 2019-02-06 13:11:03 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 122/2018 w sprawie powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na remont dachu - budynek Grabowo 25 Bożena Feculak 2019-02-06 11:56:46 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 125/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białym Borze Bożena Feculak 2019-02-06 11:52:37 edycja dokumentu
Odpowiedzi Burmistrza Białego Boru na interpelacje radnej Grażyny Lechowicz Bogumiła Sztuba 2019-02-05 11:22:52 edycja dokumentu
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Bogumiła Sztuba 2019-02-05 11:18:06 edycja dokumentu
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Bogumiła Sztuba 2019-02-05 11:16:33 edycja dokumentu
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Bogumiła Sztuba 2019-02-05 11:06:51 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR IV/38/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białym Borze na 2019 r. Bogumiła Sztuba 2019-02-05 10:28:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/37/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białym Borze na 2019 r. Bogumiła Sztuba 2019-02-05 10:27:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Białym Borze na I półrocze 2019 r. Bogumiła Sztuba 2019-02-05 10:26:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/35/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na 2019 rok Bogumiła Sztuba 2019-02-05 10:21:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/34/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji zadania budowy małej obwodnicy miasta Biały Bór Bogumiła Sztuba 2019-02-05 10:19:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA IV/33/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2019 rok Bogumiła Sztuba 2019-02-05 10:18:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/32/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2019-02-05 10:18:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/31/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Bogumiła Sztuba 2019-02-05 10:17:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/30/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości Bogumiła Sztuba 2019-02-05 10:16:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/29/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2019 Bogumiła Sztuba 2019-02-05 10:15:12 dodanie dokumentu
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białym Borze z 29 grudnia 2017 r. Bożena Pankiewicz-Ginda 2019-02-04 16:27:39 edycja dokumentu
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej Anna Dobrzanska 2019-02-04 16:19:43 dodanie dokumentu
PP.6733.1.2019.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek P4 sp.zo.o. w warszawie w obrębie Kołtki Grzegorz Bernat 2019-02-04 12:50:07 dodanie dokumentu
Wyniki naboru Bożena Pankiewicz-Ginda 2019-02-04 12:24:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 20/2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Biały Bór Bożena Feculak 2019-02-01 13:27:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 19/2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Biały Bór Bożena Feculak 2019-02-01 13:26:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 18/2019 w sprawie powołania komisji na wybór wykonawcy opracowania wniosku aplikacyjnego PSZOK Bożena Feculak 2019-02-01 13:24:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 17/2019 w sprawie planu dochodów i wydatków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej w 2019r. Bożena Feculak 2019-02-01 13:23:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 16/2019 W sprawie sprzedaży nieruchomości Bożena Feculak 2019-02-01 13:19:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 15/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji "Ja w internecie" Bożena Feculak 2019-02-01 13:18:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 14/2019 w sprawie powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na usługi kominiarskie Bożena Feculak 2019-02-01 13:15:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 13/2019 w sprawie zatwierdzam politykę ochrony danych osobowych Bożena Feculak 2019-02-01 13:14:47 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2019 Jan Andrusieczko 2019-02-01 12:29:08 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2019 Jan Andrusieczko 2019-02-01 12:28:53 dodanie dokumentu
Opady marznące w dniach 01-02.02.2019 r. Jolanta Gregorczyk 2019-02-01 12:15:58 dodanie dokumentu
Rejestr interpelacji radnych Bogumiła Sztuba 2019-02-01 09:13:40 edycja dokumentu
Interpelacje Anny Kij Bogumiła Sztuba 2019-02-01 08:32:35 edycja dokumentu
Interpelacja Wandy Król Bogumiła Sztuba 2019-02-01 08:32:14 dodanie dokumentu
Interpelacja Bożeny Kuchta Bogumiła Sztuba 2019-02-01 08:31:43 dodanie dokumentu
Interpelacje Anny Kij Bogumiła Sztuba 2019-02-01 08:30:45 dodanie dokumentu
IV sesja Rady Miejskiej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2019-01-30 15:09:09 dodanie dokumentu