Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLI/289/2018 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białego Boru absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:41:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/288/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2017 rok Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:41:14 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji Marianna Lisiewicz 2018-06-22 10:46:48 dodanie dokumentu
Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 49/2018 Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-21 14:15:02 dodanie dokumentu
Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 49/2018 Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-21 14:14:35 usunięcie dokument
Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 49/2018 Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-21 14:14:25 dodanie dokumentu
burze z gradem do 22.06.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-06-21 14:13:15 dodanie dokumentu
burze z gradem w dniu 21.06.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-06-21 14:07:33 dodanie dokumentu
PP.6733.8.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej kablowej 0,4 kV na terenie działek w miesjcowości Cybulin, obreb Sępolno Wielkie, Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-06-21 13:45:08 dodanie dokumentu
PP.6733.7.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV na działkach połozonych w obrębie Bielica i Dyminek Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-06-21 13:41:19 dodanie dokumentu
Piaszczyński Maciej Bogumiła Sztuba 2018-06-19 11:25:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek budowlanych przy ul. C.K. Norwida w Białym Borze Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-19 10:58:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek budowlanych przy ul. C.K. Norwida w Białym Borze Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-19 10:58:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 52/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych Bożena Feculak 2018-06-19 10:13:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 51/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych Bożena Feculak 2018-06-19 10:12:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 50/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. Bożena Feculak 2018-06-19 10:11:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 49/2018 W sprawie dzierżawy kotłowni osiedlowej Bożena Feculak 2018-06-19 10:01:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 48/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie. Bożena Feculak 2018-06-19 10:00:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 47/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Białego Boru dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Biały Bór oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Edukacji Kultury i Aktywizacji (DEKA). Bożena Feculak 2018-06-19 09:59:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 46/2018 w sprawie Sprzedaż ciągnika rolniczego marki URSUS C-360-3P Bożena Feculak 2018-06-19 09:58:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 45/2018 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na usługi pocztowe Bożena Feculak 2018-06-19 09:57:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 44/2018 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na przebudowę parku Bożena Feculak 2018-06-19 09:57:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 43/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2018 Bożena Feculak 2018-06-19 09:56:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 42/2018 W sprawie powołania Komisji przetargowej Bożena Feculak 2018-06-19 09:47:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2018-06-19 09:47:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 40/2018 W sprawie ustalenia służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego. Bożena Feculak 2018-06-19 09:44:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 39/2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie, 78-421 Drzonowo 48A. Bożena Feculak 2018-06-19 09:31:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 38/2018 W sprawie sprzedaży dz. nr 40/34 obręb 03m. Biały Bór Bożena Feculak 2018-06-19 09:27:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 37/2018 w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Biały Bór oraz powołania komisji d.s przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka. Bożena Feculak 2018-06-19 09:24:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 36/2018 w sprawie przeznaczenia do użytkowania nieruchomości komunalnych Bożena Feculak 2018-06-19 09:23:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 35/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Bożena Feculak 2018-06-19 09:22:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 34/2018 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na wybór dostawcy energii elektrycznej Bożena Feculak 2018-06-19 09:20:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 33/2018 w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Bożena Feculak 2018-06-19 09:19:11 dodanie dokumentu
Piaszczyński Maciej Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:38:33 dodanie dokumentu
Szydywar Włodzimierz Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:38:06 dodanie dokumentu
Leśniewska Grażyna Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:37:20 dodanie dokumentu
Lechowicz Grażyna Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:36:52 dodanie dokumentu
Kwaśniewski Zbigniew Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:36:21 dodanie dokumentu
Król Wanda Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:35:26 dodanie dokumentu
Kuchta Bożena Bogumiła Sztuba 2018-06-19 08:34:53 dodanie dokumentu