Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych przy ul. Norwida w Białym Borze Aneta Kwolek - Marczewska 2018-08-22 12:00:15 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze Jan Andrusieczko 2018-08-20 16:21:35 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze Jan Andrusieczko 2018-08-20 16:17:43 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze Jan Andrusieczko 2018-08-20 16:17:24 dodanie dokumentu
PP.6733.9.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr 308 obręb Grabowo, Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-08-20 15:48:59 dodanie dokumentu
SUSZA 2018 - warunki pomocy finansowej Marianna Lisiewicz 2018-08-20 14:16:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 71/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej Bożena Feculak 2018-08-17 11:17:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 70/2018 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na usługę projektową Bożena Feculak 2018-08-17 11:16:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 69/2018 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na nadzór inwestorski przy przebudowie drogi w Stepieniu Bożena Feculak 2018-08-17 11:15:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 68/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania informacji Bożena Feculak 2018-08-17 11:13:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 67/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania informacji Bożena Feculak 2018-08-17 11:12:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 66/2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własnością Gminy Biały Bór. Bożena Feculak 2018-08-17 11:10:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 65/2018 W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej Bożena Feculak 2018-08-17 11:08:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 64/2018 W sprawie przeprowadzenia konsultacji z Jednostkami pomocniczymi gminy, o których mowa w art. 12 pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Bożena Feculak 2018-08-17 11:06:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 63/2018 W sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2018 Bożena Feculak 2018-08-17 11:05:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 62/2018 w sprawie zaleceń pokontrolnych Wojewody Zachodniopomorskiego Bożena Feculak 2018-08-17 11:03:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 61/2018 w sprawie podzielonej płatności Bożena Feculak 2018-08-17 11:01:59 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: Serwis systemów podczyszczania wód opadowych i roztopowych Jan Andrusieczko 2018-08-16 12:48:56 edycja dokumentu
PP.6733.8.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej kablowej 0,4 kV na terenie działek w miesjcowości Cybulin, obreb Sępolno Wielkie, Gmina Biały Bór na wnosek ENERGA-OPERATOR SA Anna Majek 2018-08-13 16:11:24 edycja dokumentu
PP.6733.8.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej kablowej 0,4 kV na terenie działek w miesjcowości Cybulin, obreb Sępolno Wielkie, Gmina Biały Bór na wnosek ENERGA-OPERATOR SA Anna Majek 2018-08-13 16:11:03 dodanie dokumentu
DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE 2018 Marianna Lisiewicz 2018-08-13 07:28:03 dodanie dokumentu
PP.6733.10.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej SN-15 KV w zamian istniejącej sieci napowietrznej na terenie działek położonych w obrębie Bielica, gm. Biały Bór na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Anna Majek 2018-08-10 13:53:46 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wynikach przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2018-08-10 13:11:40 dodanie dokumentu
PP.6733.10.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej SN-15 KV w zamian istniejącej sieci napowietrznej na terenie działek położonych w obrębie Bielica, gm. Biały Bór na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Anna Majek 2018-08-10 13:10:39 edycja dokumentu
PP.6733.10.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej SN-15 KV w zamian istniejącej sieci napowietrznej na terenie działek położonych w obrębie Bielica, gm. Biały Bór na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Anna Majek 2018-08-10 13:09:18 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.08.2018r Anna Dobrzanska 2018-08-10 11:33:31 dodanie dokumentu
ZODR BARZKOWICE - zaproszenie do udziału w targach "Agro-Pomerania" Marianna Lisiewicz 2018-08-10 07:21:01 dodanie dokumentu
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na zadanie pn. Ubezpieczenie mienia miny Biały Bór Jan Andrusieczko 2018-08-09 15:19:18 dodanie dokumentu
burze z gradem w dniach 9-10.08.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-08-09 15:14:14 dodanie dokumentu
Plan postępowań na 2018 rok Jan Andrusieczko 2018-08-09 12:26:45 edycja dokumentu
Burze z gradem w dniach 08-09.08.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-08-09 07:28:32 dodanie dokumentu
PP.6733.6.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie odmowy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce 509/1 obręb Sępolno Wielkie, Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-08-08 13:00:15 edycja dokumentu
PP.6733.6.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie odmowy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce 509/1 obręb Sępolno Wielkie, Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-08-08 12:58:14 dodanie dokumentu
PP.6733.7.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Gdańsk- budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV na działkach połozonych w obrębie Bielica i Dyminek Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-08-08 12:41:51 edycja dokumentu
PP.6733.7.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Gdańsk- budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV na działkach połozonych w obrębie Bielica i Dyminek Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-08-08 12:41:20 edycja dokumentu
PP.6733.7.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Gdańsk- budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV na działkach połozonych w obrębie Bielica i Dyminek Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-08-08 12:40:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Magdalena Piaszczyńska 2018-08-08 08:23:30 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I - roboty budowlane Jan Andrusieczko 2018-08-07 13:34:43 dodanie dokumentu
Orzeczenie z dnia 06 lipca 2018r. o przydatności wody do kąpieli Marianna Lisiewicz 2018-08-07 10:08:39 dodanie dokumentu
Orzeczenie z dnia25 lipca 2018r. o przydatności wody do kąpieli Marianna Lisiewicz 2018-08-07 10:06:27 dodanie dokumentu