Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie Rb-28 za IV kw. 2017r. - korekta nr 3 Beata Olszewska 2018-04-05 09:00:44 dodanie dokumentu
Wniosek na dowód osobisty Grzegorz Bernat 2018-04-05 08:32:23 dodanie dokumentu
Podsumowanie i raport z etapu informacja zwrotna konsultacji społecznych w sprawie sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Biskupice. Grzegorz Bernat 2018-04-04 08:26:31 dodanie dokumentu
Podsumowanie i raport z etapu zasięgania opini konsultacji społecznych w sprawie sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Biskupice. Grzegorz Bernat 2018-04-04 08:25:24 dodanie dokumentu
Infotmowanie i raport z etapu informowania konsultacji społecznych w sprawie sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Biskupice. Grzegorz Bernat 2018-04-04 08:24:01 dodanie dokumentu
Podsumowanie i raport z etapu diagnozowania konsultacji społecznych w sprawie sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Biskupice. Grzegorz Bernat 2018-04-04 08:22:11 edycja dokumentu
Podsumowanie i raport z etapu diagnozowania konsultacji społecznych w sprawie sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Biskupice. Grzegorz Bernat 2018-04-04 08:21:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. Jeziora Łobez Magdalena Piaszczyńska 2018-04-03 10:43:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie dot. Jeziora Łobez Magdalena Piaszczyńska 2018-04-03 10:42:53 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu Marianna Lisiewicz 2018-04-03 10:42:05 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Marianna Lisiewicz 2018-04-03 10:41:37 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Marianna Lisiewicz 2018-04-03 10:40:59 usunięcie dokument
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Marianna Lisiewicz 2018-04-03 10:40:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. Jeziora Łobez Magdalena Piaszczyńska 2018-04-03 10:39:18 usunięcie załacznika
Ogłoszenie dot. Jeziora Łobez Magdalena Piaszczyńska 2018-04-03 10:35:23 dodanie dokumentu
Oblodzenie, gołoledź w dniach 29-30.03.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-03-30 09:23:41 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE ? OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Marianna Lisiewicz 2018-03-29 12:58:44 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE o braku raportu Marianna Lisiewicz 2018-03-29 12:58:13 dodanie dokumentu
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r zwrot podatku akcyzowego Jolanta Gregorczyk 2018-03-28 12:51:14 dodanie dokumentu
Druk OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-03-28 07:50:57 edycja dokumentu
Druk OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO radnego Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-03-28 07:50:30 edycja dokumentu
Druk OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO radnego Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-03-28 07:50:00 usunięcie załacznika
Druk OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-03-28 07:42:44 edycja dokumentu
Druk OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-03-28 07:41:16 edycja dokumentu
Druk OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-03-28 07:40:19 usunięcie załacznika
Wyniki konkursu ofert Bożena Sadlak 2018-03-27 12:59:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 27/2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych Bożena Feculak 2018-03-27 11:58:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 26/2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2018-03-27 11:57:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 25/2018 w sprawie klasyfikowania informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. Bożena Feculak 2018-03-27 11:55:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 24/2018 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na usługi kominiarskie w 2018 r. Bożena Feculak 2018-03-27 11:50:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie Plan dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UM Biały Bór Bożena Feculak 2018-03-27 11:49:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 22/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2018-03-27 11:48:12 dodanie dokumentu
WNIOSEK i Karta informacyjna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Marianna Lisiewicz 2018-03-27 08:59:23 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru ogłasza nabór kandydatów na stanowisko LOKALNY ANIMATOR SPORTU na obiekcie Moje boisko "Orlik 2012 Grzegorz Bernat 2018-03-22 14:56:42 dodanie dokumentu
OPINIA RDOŚ Marianna Lisiewicz 2018-03-22 08:03:48 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Marianna Lisiewicz 2018-03-22 07:57:51 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2018 Jan Andrusieczko 2018-03-21 13:09:20 edycja dokumentu
STANOWISKO Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnych Marianna Lisiewicz 2018-03-21 07:30:19 dodanie dokumentu
Ocena obszarowa wody za 2017r. Anna Dobrzanska 2018-03-19 16:27:46 dodanie dokumentu
PRZYPOMNIENIE właścicielom gruntów rolnych, zwłaszcza nowo nabytych od AWRSP, o obowiązku zabezpieczenia pasem przeciwpożarowym nie uprawianych gruntów przylegających do terenów leśnych. Marianna Lisiewicz 2018-03-19 10:35:24 dodanie dokumentu