Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PP.6733.9.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr 308 obręb Grabowo, Gmina Biały Bór Anna Majek 2018-07-12 12:22:36 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.07.2018r Anna Dobrzanska 2018-07-05 14:06:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki nr 40/34 przy ul. Dworcowej w Białym Borze Aneta Kwolek - Marczewska 2018-07-04 14:11:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki nr 40/34 przy ul. Dworcowej w Białym Borze Aneta Kwolek - Marczewska 2018-07-04 14:11:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę kotłowni osiedlowej położonej w Białym Borze przy ul. Dworcowej. Aneta Kwolek - Marczewska 2018-07-03 14:20:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 60/2018 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Powiatu Szczecineckiego na mienie Gminy Biały Bór działki nr 167/4 obręb Kaliska Bożena Feculak 2018-07-02 14:20:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 59/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej Bożena Feculak 2018-07-02 14:19:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 58/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Biały Bór nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa Bożena Feculak 2018-07-02 14:17:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 57/2018 w sprawie zamiany nieruchomości Bożena Feculak 2018-07-02 14:16:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 56/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie z siedzibą w 78-421 Drzonowo 49A. Bożena Feculak 2018-07-02 14:14:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 55/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2018 rok Bożena Feculak 2018-07-02 11:50:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 54/2018 w sprawie powołania komisji kasacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących własnością Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2018-07-02 11:49:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 53/2018 w sprawie powierzenia stanowiska Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białym Borze Bożena Feculak 2018-07-02 11:47:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 36/2018 w sprawie przeznaczenia do użytkowania nieruchomości komunalnych Bożena Feculak 2018-07-02 11:44:32 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku Słupska 14 Jan Andrusieczko 2018-07-02 11:04:12 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze Jan Andrusieczko 2018-07-02 11:03:38 edycja dokumentu
DECYZJA o umorzeniu postępowania Marianna Lisiewicz 2018-07-02 07:36:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki nr 12 obreb 07 m. Biały Bór Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-29 12:51:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki nr 12 obreb 07 m. Biały Bór Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-29 12:51:05 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wynikach przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-29 12:50:18 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku Słupska 14 Jan Andrusieczko 2018-06-28 08:03:27 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku Słupska 14 Jan Andrusieczko 2018-06-28 08:03:11 edycja dokumentu
Harmonogram wywozu śmieci - II półrocze 2018 r. Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-06-26 10:46:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 57/2018 wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-26 10:33:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie komunalizacji dz. nr 6/3 obreb 04 m. Biały Bór oraz dz. nr 68/2 obręb Kazimierz Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-25 13:09:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie komunalizacji dz. nr 6/3 obreb 04 m. Biały Bór oraz dz. nr 68/2 obręb Kazimierz Aneta Kwolek - Marczewska 2018-06-25 13:08:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/288/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2017 rok Grzegorz Bernat 2018-06-25 12:07:52 edycja dokumentu
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz głosy z Trybuny Obywatelskiej i Sołeckiej zgłoszone podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej w Białym Borze oraz na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Bogumiła Sztuba 2018-06-25 08:27:41 edycja dokumentu
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz głosy z Trybuny Obywatelskiej i Sołeckiej zgłoszone podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej w Białym Borze oraz na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Bogumiła Sztuba 2018-06-25 08:26:10 edycja dokumentu
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz głosy z Trybuny Obywatelskiej i Sołeckiej zgłoszone podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej w Białym Borze oraz na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Bogumiła Sztuba 2018-06-25 08:24:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLI/299/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia inkasentów, ustalenia dla nich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków i opłat oraz wyznaczenia terminu wpłat zainkasowanych kwot Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:49:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/298/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Biały Bór. Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:49:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/297/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych położonych w budynku przy ul. Nadrzeczna 2A w Białym Borze. Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:48:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/296/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Biały Bór nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:48:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/295/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z obszaru gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:47:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/294/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania. Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:47:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/293/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Białego Boru Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:46:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/292/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Biały Bór za 2017 rok Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:46:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/291/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2018- 2036 Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:45:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLI/290/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2018 Bogumiła Sztuba 2018-06-22 12:44:55 dodanie dokumentu