Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
KARTA 1 - wniosek Marianna Lisiewicz 2018-08-23 12:44:50 dodanie dokumentu
KARTA 3 - decyzja Marianna Lisiewicz 2018-08-23 12:42:34 dodanie dokumentu
KARTA 2 - postanowienie Marianna Lisiewicz 2018-08-23 12:42:17 dodanie dokumentu
KARTA 1 - wniosek Marianna Lisiewicz 2018-08-23 12:41:57 dodanie dokumentu
KARTA 3 - decyzja Marianna Lisiewicz 2018-08-23 12:39:37 dodanie dokumentu
KARTA 2 - postanowienie Marianna Lisiewicz 2018-08-23 12:39:17 dodanie dokumentu
KARTA 1 - wniosek Marianna Lisiewicz 2018-08-23 12:38:57 dodanie dokumentu
KARTA 2 - decyzja Marianna Lisiewicz 2018-08-23 12:00:14 dodanie dokumentu
KARTA 1 wniosek Marianna Lisiewicz 2018-08-23 11:59:53 dodanie dokumentu
KARTA 2 decyzja Marianna Lisiewicz 2018-08-23 11:57:37 dodanie dokumentu
KARTA 1 - wniosek Marianna Lisiewicz 2018-08-23 11:57:11 dodanie dokumentu
KARTA 3 decyzja Marianna Lisiewicz 2018-08-23 11:53:57 dodanie dokumentu
KARTA 2 postanowienie Marianna Lisiewicz 2018-08-23 11:53:40 dodanie dokumentu
KARTA 1 wniosek Marianna Lisiewicz 2018-08-23 11:53:19 dodanie dokumentu
KARTA 3 - decyzja Marianna Lisiewicz 2018-08-23 10:46:22 dodanie dokumentu
KARTA 2 - postanowienie Marianna Lisiewicz 2018-08-23 10:46:03 dodanie dokumentu
KARTA 1 - wniosek Marianna Lisiewicz 2018-08-23 10:45:33 dodanie dokumentu
KARTA 3 - decyzja Marianna Lisiewicz 2018-08-23 10:43:33 dodanie dokumentu
KARTA 2 - postanowienie Marianna Lisiewicz 2018-08-23 10:43:13 dodanie dokumentu
KARTA 1 - wniosek Marianna Lisiewicz 2018-08-23 10:42:54 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Grzegorz Bernat 2018-08-23 10:40:33 dodanie dokumentu
Karta 2 - decyzja Marianna Lisiewicz 2018-08-23 10:33:51 dodanie dokumentu
Karta 1 - wniosek Marianna Lisiewicz 2018-08-23 10:33:30 dodanie dokumentu
Karta nr 3 - decyzja Marianna Lisiewicz 2018-08-23 10:10:02 dodanie dokumentu
Karta nr 2 - postanowienie Marianna Lisiewicz 2018-08-23 10:09:42 dodanie dokumentu
Karta nr 1 - wniosek Marianna Lisiewicz 2018-08-23 10:08:32 dodanie dokumentu
Karta 3 - decyzja Marianna Lisiewicz 2018-08-23 10:05:09 dodanie dokumentu
Karta 2 - postanowienie Marianna Lisiewicz 2018-08-23 10:04:50 dodanie dokumentu
Karta 1 - wniosek Marianna Lisiewicz 2018-08-23 10:04:31 dodanie dokumentu
Karta 3 - decyzja Marianna Lisiewicz 2018-08-23 10:02:13 dodanie dokumentu
Karta 2 - postanowienie Marianna Lisiewicz 2018-08-23 10:01:55 dodanie dokumentu
Karta 1 - wniosek Marianna Lisiewicz 2018-08-23 10:01:37 dodanie dokumentu
KARTA 1 -wniosek Marianna Lisiewicz 2018-08-23 10:00:51 usunięcie dokument
KARTA 1 -wniosek Marianna Lisiewicz 2018-08-23 10:00:39 dodanie dokumentu
dowa drogi pozarowej nr 17 o nawierzchni z płyt JOMB układanych dwusladowo oraz nawierzchni z kruszywa łamanego w lesnictwie Biały Bór, odcinek 5+400 km w gm. Biały Bór Marianna Lisiewicz 2018-08-23 09:02:42 usunięcie dokument
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Usługa projektowa - adaptacja budynku gastronomicznego na mieszkalny Jan Andrusieczko 2018-08-22 14:45:49 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I - roboty budowlane Jan Andrusieczko 2018-08-22 14:44:53 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku Grabowo 25 Jan Andrusieczko 2018-08-22 14:43:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych przy ul. Norwida w Białym Borze Aneta Kwolek - Marczewska 2018-08-22 12:02:02 edycja dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych przy ul. Norwida w Białym Borze Aneta Kwolek - Marczewska 2018-08-22 12:00:24 edycja dokumentu