Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wzór oferty na realizację zadań w 2019 r. Agnieszka Szwajczewska 2018-12-17 13:14:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019 rok Agnieszka Szwajczewska 2018-12-17 13:13:10 dodanie dokumentu
Zarządzienie Nr 120 Burmistrza Białego Boru z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na 2019 rok Agnieszka Szwajczewska 2018-12-17 13:11:26 dodanie dokumentu
ogłoszenie o konkurskie ofert na 2019 rok Agnieszka Szwajczewska 2018-12-17 13:10:25 dodanie dokumentu
wzór oferty realizacji zadania w 2019 roku Agnieszka Szwajczewska 2018-12-17 13:09:59 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Agnieszka Szwajczewska 2018-12-17 13:09:22 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Agnieszka Szwajczewska 2018-12-17 13:09:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019 rok Agnieszka Szwajczewska 2018-12-17 13:08:59 usunięcie dokument
Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019 rok Agnieszka Szwajczewska 2018-12-17 13:08:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120 Burmistrza Białego Boru Agnieszka Szwajczewska 2018-12-17 13:07:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 117/2018 w sprawie powołania Młodzieżowego Zespołu Doradczego Burmistrza Białego Boru Bożena Feculak 2018-12-14 12:42:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 116/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości obręb 03 m. Biały Bór Bożena Feculak 2018-12-14 12:41:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie 115/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok Bożena Feculak 2018-12-14 12:40:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 114/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia instruktorów na szkolenia realizowane w ramach projektu ?Ja w internecie?. Bożena Feculak 2018-12-14 12:39:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 113/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości i publikacji wykazu Bożena Feculak 2018-12-14 12:38:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 112/2018 w sprawie powołania komisji do otwarcia ofert Bożena Feculak 2018-12-14 12:36:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 111/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019" Bożena Feculak 2018-12-14 12:34:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 110/2018 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na usługi odśnieżania Bożena Feculak 2018-12-14 12:33:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 109/2018 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na usługę przeglądu obiektów Bożena Feculak 2018-12-14 12:32:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 108/2018 w sprawie powołania komisji Bożena Feculak 2018-12-14 12:31:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 107/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze ds. księgowości budżetowej oraz określenia szczególnego trybu pracy komisji Bożena Feculak 2018-12-14 12:29:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 106/2018 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2019 rok i Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036 Bożena Feculak 2018-12-14 12:18:08 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyniku przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2018-12-13 15:08:52 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyniku przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2018-12-13 15:07:55 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyniku przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2018-12-13 15:07:46 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na na opracowanie planu inwestycji wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla przedsięwzięcia pn.: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z wyposażeniem dla OSP Biały Bór" Jan Andrusieczko 2018-12-13 10:35:52 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Biały Bór w roku szkolnym 2018/2019 (II półrocze) i 2019/2020 Jan Andrusieczko 2018-12-12 13:08:23 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na ZAPEWNIENIE I ŚWIADCZENIE USŁUG STAŁEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W RAMACH PROJEKTU "INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY BIAŁY BÓR" Grzegorz Bernat 2018-12-12 12:40:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na na opracowanie planu inwestycji wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla przedsięwzięcia pn.: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z wyposażeniem dla OSP Biały Bór" Jan Andrusieczko 2018-12-12 10:57:33 edycja dokumentu
Oblodzenie w dniu 11.12.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-12-11 15:21:09 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR II/2018 Z II SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 30 LISTOPADA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-12-11 10:47:25 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR II/2018 Z II SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 30 LISTOPADA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-12-11 10:45:19 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR z II/2018 z II SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 30 LISTOPADA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-12-11 10:43:57 usunięcie dokument
PROTOKÓŁ NR I/2018 Z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-12-11 10:40:42 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR I/2018 Z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-12-11 10:39:31 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR z II/2018 z II SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 30 LISTOPADA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-12-11 10:38:45 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR I/2018 Z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 R. Bogumiła Sztuba 2018-12-11 10:36:55 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Wykonanie Studium wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym na rewitalizację rynku miejskiego Jan Andrusieczko 2018-12-10 16:07:24 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Wykonanie Studium wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym na rewitalizację rynku miejskiego Jan Andrusieczko 2018-12-10 14:49:56 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Bialego Boru o terminie zbiorowego polowania Marianna Lisiewicz 2018-12-10 13:37:14 dodanie dokumentu