BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na zadanie pn.: ?Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białym Borze"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o przetargu - Rekultywacja wysypiska.docx (DOCX, 208KB) 2014-06-10 14:27:19 208KB 455 razy
2 Ogłoszenie z DUUE.pdf (PDF, 129KB) 2014-06-10 14:29:10 129KB 452 razy
3 Ogłoszenie o zamówieniu z BZP.pdf (PDF, 84.KB) 2014-06-10 14:30:09 84.KB 422 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Rekultywacja wysypiska Biały Bór.docx (DOCX, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-06-10 14:27:19 93.KB 642 razy
2 Załączniki do SIWZ - Rekultywacja wysypiska.zip (ZIP, 4.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2014-06-10 14:29:10 4.4MB 621 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedź na zapytanie - Rekultywacja wysypiska.docx (DOCX, 198KB) 2014-07-11 11:33:35 198KB 545 razy
2 DECYZJA środowiskowa na rekultywację WYSYPISKA.pdf (PDF, 362KB) 2014-07-11 11:33:57 362KB 605 razy
3 Decyzja o zamknięciu składowiska.pdf (PDF, 98.KB) 2014-07-11 11:34:13 98.KB 597 razy
4 Odpowiedź na zapytanie 2 - Rekultywacja wysypiska.docx (DOCX, 198KB) 2014-07-16 13:37:25 198KB 533 razy
5 Zmiana do SIWZ - Rekultywacja wysypiska.docx (DOCX, 197KB) 2014-07-17 11:12:37 197KB 530 razy
6 Załączniki do Planu Rekultywacji (zał. 8a).zip (ZIP, 7.6MB) 2014-07-17 11:15:11 7.6MB 516 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Zmiana terminu Ogłoszenia i SIWZ - Rekultywacja wysypiska.docx (DOCX, 202KB) 2014-07-18 17:12:24 202KB 565 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z BZP.pdf (PDF, 45.KB) 2014-07-18 17:12:50 45.KB 412 razy
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z DUUE.pdf (PDF, 78.KB) 2014-07-18 17:13:07 78.KB 494 razy
4 Sprostowanie do Zmiany terminu Ogłoszenia i SIWZ - Rekultywacja wysypiska.docx (DOCX, 204KB) 2014-07-23 09:43:55 204KB 431 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty - Rekultywacja wysypiska.docx (DOCX, 184KB) 2014-09-19 13:09:30 184KB 401 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Andrusieczko 10-06-2014 14:27:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Andrusieczko 10-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Jan Andrusieczko 19-09-2014 13:09:30