Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 70/2020 w sprawie zmiany zapisu w zarządzeniu Nr 3/2020 Burmistrza Białego Boru z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Biały Bór. 2020-07-21 14:12:50
dokument Zarządzenie nr 69/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności i ochrony przeciwpożarowej oraz księgowości i stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska 2020-07-21 14:11:52
dokument Zarządzenie nr 68/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-07-21 14:11:04
dokument Zarządzenie nr 67/2020 w sprawie powołania komisji do odboiru robót budowlanych na zadaniu ?Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Biały Bór przy ulicy Słupskiej i ulicy Nadrzecznej ? działki 103, 106/1, 119, 122/5, 146 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia? 2020-07-21 14:05:45
dokument Zaproszenie nr 66/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok 2020-07-21 14:04:22
dokument Zarządzenie nr 65/2020 W sprawie powołania komisji przetargowej 2020-07-21 14:03:31
dokument Zarządzenie nr 64/2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 142/2019 z dnia 25 listopada 2019r. 2020-07-21 14:02:43
dokument Zarządzenie nr 63/2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 141/2019 z dnia 25 listopada 2019r. 2020-07-21 14:01:42
dokument Zarządzenie nr 62/2020 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór 2020-07-21 14:00:29
dokument Zarządzenie nr 61/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-07-21 13:59:40
dokument Zarządzenie nr 60/2020 przeprowadzenia kontroli terminowości zapłaty składek ZUS i podatku dochodowego za okres 01.01.2018 do 31.12.2019 2020-07-21 13:58:54
dokument Zarządzenie nr 59/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-07-21 13:57:33
dokument Zarządzenie nr 58/2020 w sprawie wytycznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce dotyczących organizacji uroczystości rodzinnych w świetlicach wiejskich na terenie gminie Biały Bór 2020-07-21 13:56:32
dokument Zarządzenie nr 57/2020 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na remont budynku świetlicy w Białej 2020-07-21 13:55:35
dokument Zarządzenie nr 56/2020 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu miejskiego w zakresie projektu 2020-07-21 13:54:47
dokument Zarządzenie nr 55/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Białym Borze pn. Moje boisko - "Orlik 2012" 2020-07-03 12:03:31
dokument Zarządzenie nr 54/2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu systemu kontroli projektu "wymiana starych urządzeń grzewczych 2020-07-03 12:02:26
dokument Zarządzenie 53/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego 2020-07-03 12:01:38
dokument Zarządzenie nr 52/2020 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w roku 2020 2020-07-03 12:00:08
dokument Zarządzenie nr 51/2020 w zmiany Zarządzenia Nr 128/2014 Burmistrza Białego Boru z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Biały Bór oraz w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na dz. nr 226 obręb Biała. 2020-07-03 11:59:03
dokument Zarządzenie nr 50/2020 w sprawie wznowienia spotkań członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białym Borze oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biały Bór 2020-07-03 11:57:55
dokument Zarządzenie nr 49/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 2020-07-03 11:56:51
dokument Zarządzenie nr 48/2020 W sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Biały Bór 2020-07-03 11:56:05
dokument Zarządzenie nr 47/2020 w sprawie wycofania Zarządzenia Nr 31/2020 2020-07-03 11:55:11
dokument Zarządzenie nr 46/2020 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu nieruchomości będących własnością Gminy Biały Bór 2020-07-03 11:54:23
dokument Zarządzenie nr 45/2020 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej na utworzenie placówki wsparcia dziennego 2020-07-03 11:49:12
dokument Zarządzenie nr 44/2020 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na wykonanie wniosku aplikacyjnego i dokumentacji termomodernizacji budynku ZS nr1 2020-07-03 11:48:06
dokument Zarządzenie nr 43/2020 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2020 2020-07-03 11:47:15
dokument Zarządzenie nr 42/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór" 2020-07-03 11:46:27
dokument Zarządzenie nr 41/2020 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na dostawę i montaż urządzeń na skatepark 2020-05-20 10:45:54
dokument Zarządzenie nr 40/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2020 2020-05-20 10:45:10
dokument Zarządzenie nr 39/2020 W sprawie sprzedaży działek rolnych położonych w obrębie Stępień Gmina Biały Bór. 2020-05-20 10:43:57
dokument Zarządzenie nr 38/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Brzeźnickiej dz. 375/4, 375/7 ob. Kaliska, dz. 9/2 i 14/1 ob. 08 m. Biały Bór 2020-05-20 10:43:09
dokument Zarządzenie nr 37/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Sportowej dz. 164/21 2020-05-20 10:42:24
dokument Zarządzenie nr 36/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Kaliska Gmina Biały Bór 2020-05-20 10:11:12
dokument Zarządzenie nr 35/2020 W sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w m. Dołgie obręb Drzonowo 2020-05-20 10:05:39
dokument Zarządzenie nr 34/2020 w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biały Bór 2020-05-20 10:04:52
dokument Zarządzenie nr 33/2020 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych 2020-05-20 10:02:42
dokument Zarządzenie nr 32/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 2020-05-20 10:01:53
dokument Zarządzenie nr 31/2020 w sprawie wstrzymania wystawiania i wysyłki upomnień 2020-05-20 10:01:00
dokument Zarządzenie nmr 30/2020 W sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań a także wydawania decyzji administracyjnych pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze. 2020-05-20 10:00:13
dokument Zarządzenie nr 29/2020 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2019 rok 2020-05-20 09:59:24
dokument Zarządzenie nr 28/2020 w sprawie czasowego odwołania spotkań członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białym Borze oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biały Bór 2020-05-20 09:52:28
dokument Zarządzenie nr 27/2020 w sprawie ustalenia procedury w celu zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 2020-05-20 09:51:42
dokument Zarządzenie nr 26/2020 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Biały Bór 2020-05-20 09:50:57
dokument Zarządzenie nr 25/2020 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na wykonanie płyty skateparku 2020-05-20 09:49:48
dokument Zarządzenie nr 24/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-05-20 09:48:58
dokument Zarządzenie nr 23/2020 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na okresową kontrolę stanu technicznego budynków 2020-05-20 09:47:49
dokument Zarządzenie nr 22/2020 w sprawie planu dochodów i wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2020 2020-05-20 09:46:36
dokument Zarządzenie nr 21/2020 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 58/2015 2020-05-20 09:45:48
dokument Zarządzenie nr 20/2020 w sprawie nabycia lokalu użytkowego położonego w m. Kołtki 10/2 Gmina Biały Bór od Gminnej Spółdzielni ?Samopomoc Chłopska? w Białym Borze. 2020-03-25 10:27:47
dokument Zarządzenie nr 19/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 128/8 obręb Kołtki oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 2020-03-25 10:27:00
dokument Zarządzenie nr 18/2020 W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-03-25 10:26:12
dokument Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie powołania komisji kasacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących własnością Gminy Biały Bór 2020-03-25 10:25:23
dokument Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w 2020 roku obiektów sportowych 2020-03-25 10:24:28
dokument Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizacje zadania z zakresu zadania publicznego w 2020 roku. 2020-03-25 10:23:37
dokument Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na usługi geodezyjne 2020-02-18 09:52:43
dokument Zarządzenie nr 13/2020 w sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych 2020-02-18 09:51:58
dokument Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie określenia terminów rekrutacji do przedszkola 2020-02-18 09:49:51
dokument Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na usługi kominiarskie 2020-02-18 09:48:32
dokument Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na bieżące utrzymanie dróg gminnych 2020-02-18 09:47:03
dokument Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na usługę projektową - Żłobek 2020-02-18 09:46:19
dokument Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-02-18 09:45:34
dokument Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku 2020-02-18 09:44:50
dokument Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie powołania składu osobowego komisji "Otwartego konkursu ofert " 2020-02-18 09:43:45
dokument Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór. 2020-02-18 09:41:18
dokument Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Gminy Biały Bór 2020-02-18 09:40:35
dokument Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Dymniku nr 13 2020-02-18 09:39:50
dokument Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biały Bór. 2020-02-18 09:38:27
dokument Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biały Bór. 2020-02-18 09:37:08