37 sesja Rady Miejskiej - 30 października 2013 r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XXXVII/266/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie powierzenia reprezentowania gminy Biały Bór w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 2014-10-13 12:46:26
UCHWAŁA NR XXXVII/265/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 października 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu działalności świetlic wiejskich na terenie gminy Biały Bór 2014-10-13 12:45:32
UCHWAŁA NR XXXVII/264/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Biały Bór" 2014-10-13 12:43:39
CHWAŁA NR XXXVII /263/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 października 2013 roku w sprawie REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2014-10-13 12:42:49
UCHWAŁA NR XXXVII/ 262 /2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 2014-10-13 12:41:27
UCHWAŁA NR XXXVII/261/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego na II półrocze 2013 r. 2014-10-13 12:40:50
UCHWAŁA NR XXXVII/260/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 października 2013 roku w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór 2014-10-13 12:39:59
UCHWAŁA NR XXXVII/259/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Biały Bór oraz stawek podatku rolnego 2014-10-13 12:38:28
UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2014-10-13 12:31:25
UCHWAŁA NR XXXVII /257/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2014-10-13 12:32:52
UCHWAŁA NR XXXVII/256/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2013- 2023 2014-10-13 12:36:17
UCHWAŁA Nr XXXVII/255/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 2014-10-13 12:34:55