Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

35 sesja Rady Miejskiej - z dnia 19 sierpnia 2013 r

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XXXV/251/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór 2014-02-18 09:05:58
UCHWAŁA NR XXXV/250/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2013- 2023 2014-02-18 08:46:14
UCHWAŁA Nr XXXV/249/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 19 sierpnia 2013 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 2014-02-18 08:39:18
UCHWAŁA NR XXXV/248/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikacyjnych ponoszonych na realizację zadania pn. ?Budowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Biały Dwór (Żwirownia)? z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 2014-02-18 08:54:05
UCHWAŁA NR XXXV/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikacyjnych ponoszonych na realizację zadania pn. ?Zagospodarowanie terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w Białym Borze-place utwardzone, dojścia? z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 2014-02-18 08:57:04
UCHWAŁA NR XXXV/246/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 19 sierpnia 2013 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikacyjnych ponoszonych na realizację zadania pn. ?Montaż lamp hybrydowych w gminie Biały Bór? z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 2014-02-18 08:58:37