Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

III sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 31 grudnia 2018 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2019- 2036 2019-01-07 13:38:36
UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2019 rok 2019-01-07 13:35:36
UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biały Bór na lata 2019-2021" 2019-01-07 13:34:19
UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wiceprzewodniczącym Rady do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady 2019-01-07 13:33:28
UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Biały Bór i francuskimi gminami L'Isle-Jourdain oraz Le Vigeant. 2019-01-07 13:32:54
UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Biały Bór 2019-01-07 13:32:23
UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-01-07 13:31:49
UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 2019-01-07 13:31:21
UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia w gminie Biały Bór wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-01-07 13:30:52
UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2019 r. 2019-01-07 13:30:17
UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Biały Bór oraz warunków i zasad korzystania z nich 2019-01-07 13:29:41
UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania. 2019-01-07 13:29:15
UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-01-07 13:28:38
UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2019-01-07 13:28:07
UCHWAŁA NR III/14/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/254/2017 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 2019-01-07 13:27:25
UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2018- 2036 2019-01-07 13:26:32
UCHWAŁA Nr III/12/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2018 2019-01-07 13:24:42