Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zbiorcze wyniki w pnownym głosowaniiu na Burmistrza Białego Boru 2018-11-06 09:25:30
Informacja Urzędnika Wyborczego 2018-10-26 13:00:17
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Białym Borze z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. 2018-10-24 09:51:39
Zbiorcze wyniki głosowania w Gminie Biały Bór 2018-10-23 11:42:28
Bezpłatny transport do siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-10-18 14:43:30
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Biały Bór 2018-10-17 09:14:46
informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 2018-10-12 10:46:01
Miejska Komisja Wyborcz 2018-09-12 20:24:43
OBWIESZCZENIEMiejskiej Komisji Wyborczej w Białym Borze z dnia 5 października 2018 r.o zarejestrowanych kandydatach na burmistrzaw wyborach Burmistrza Białego Boru zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-12 10:14:23
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Białym Borze z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Białego Boru zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-12 10:13:08
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 w gminie Biały Bór 2018-10-17 09:44:40
Prace Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu wyborów 21.10.2018 2018-10-15 11:02:13
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szczecinku z dnia 27.09.2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów do Rady Powiatu w Szczecinku 2018-10-18 10:24:58
Szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych w Białym Borze 2018-10-05 10:57:49
Obwieszczenie Wojwódzkiej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 08:40:26
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Biały Bór 2018-10-03 13:07:48
Burmistrz Białego Boru podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2018-09-19 08:48:29
Ważne terminy 2018-09-12 12:51:26
Urzędnik wyborczy - Kontakt 2018-09-06 11:12:11
ZARZĄDZENIE NR 79/2018 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Biały Bór miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 2018-08-31 09:41:08
Kodeks wyborczy 2018-08-28 07:58:16
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2018-08-24 13:53:39
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Białego Boru podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białym Borze w wyborach do Rady Miejskiej w Białym Borze zarządzonych na dzień 21 października 2018 r 2018-08-24 10:00:52
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-23 10:40:33