Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Białego Boru w spr. przeprowadzenia konsultacji w spr. zaopiniowania Uchwał Rady Miejskiej w Białym Borze w spr. ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Biały Bór miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w spr. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Biały Bór